ธุรกิจสตาร์ทอัพ กับแหล่งเงินทุน

ธุรกิจสตาร์ทอัพ กับแหล่งเงินทุน

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจเริ่มใหม่หรือสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้ ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของการหาแหล่งเงินทุน

สนับสนุนที่เพียงพอตลอดเส้นทางการนำธุรกิจไปสู่ระยะของการขยายตัวอย่างมั่นคงของธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในช่วงก่อนที่เจ้าของหรือผู้ก่อตั้งจะสามารถนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้สร้างธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้สูงเช่นเดียวกัน

โดยที่ หากเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจ ไม่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจ เจ้าของเงินทุนก็จะต้องสูญเสียเงินที่นำไปลงทุนกับธุรกิจโดยอาจไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ กลับคืนมาเลยก็เป็นได้

แหล่งเงินทุนที่สามารถรับความเสี่ยงที่ว่านี้ได้ ก็มีเพียงไม่กี่แหล่ง เช่น เงินออมของเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจเอง เงินที่ได้รับการสนับสนุนมาจากบุพการี ญาติสนิทมิตรสหาย ที่เจ้าของเงินไม่หวังจะคิดดอกเบี้ย และแหล่งเงินจากนักลงทุนบุคคลหรือจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่หวังจะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหุ้นหรือเงินปันผลเมื่อธุรกิจเติบใหญ่และประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจนำเงินมาร่วมลงทุนกับเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนเรื่องของเงินกู้ที่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสถาบันการเงินที่หวังที่จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน อาจจะเป็นแหล่งเงินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจจะนำมาใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากความเสี่ยงจะตกมาอยู่ที่ตัวของเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจเอง หากธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภาระในการจ่ายตอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะตกอยู่กับตัวเจ้าของธุรกิจและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ส่วนการที่เจ้าของหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจ จะหาเงินสนับสนุนการสร้างธุรกิจมาจากนักลงทุนหรือธุรกิจร่วมลงทุนได้ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพจะต้องสามารถขายไอเดียธุรกิจของตนให้เจ้าของเงินทุนเห็นศักยภาพและโอกาสที่ธุรกิจที่จะเริ่มทำว่าสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่ากับเงินที่นักลงทุนจะนำมาลงทุน

ในสายตาของนักลงทุนหรือธุรกิจร่วมลงทุนที่ชอบนำเงินของตนเองมาเสี่ยงกับธุรกิจเริ่มใหม่ วิธีการที่จะลดความเสี่ยงลง มักจะใช้วิธีการกระจายเงินลงทุนออกไปกับสตาร์ทอัพหลายๆ ราย โดยตั้งเป้าหมายว่า หากสตาร์ทอัพ 5-6 รายจะไปไม่รอดและต้องสูญเสียเงินที่นำไปลงทุน แต่หาก 1-2 รายจะประสบความสำเร็จ ผลตอบแทนที่ได้กลับมาจะต้องมากกว่าเงินที่นำไปเสี่ยงลงทุนกับสตาร์ทอัพทั้งหมดทุกราย

ดังนั้น การนำเสนอแผนหรือโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการสตาร์อัพให้กับนักลงทุนหรือผู้บริหารของธุรกิจเงินร่วมลงทุนจึงต้องเต็มไปด้วยข้อมูลและความน่าสนใจให้มากที่สุด

แต่ไม่ว่าตัวแบบธุรกิจจะน่าสนใจอย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไม่สามารถซื้อใจนักลงทุนหรือผู้บริหารของธุรกิจเงินร่วมลงทุนได้ เช่น ผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพ ไม่ต้องการให้ข้อมูลสำคัญที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะได้รับคำยืนยันร่วมลงทุน หรืออาจเรียกร้องให้มีการทำสัญญาไม่เปิดเผยความลับ เนื่องจากนักลงทุนมืออาชีพจะให้ความสำคัญกับการเปิดใจหรือความจริงใจที่จะร่วมธุรกิจกันมากกว่าการมีการซ่อนเร้นปิดบัง

หรือ สตาร์ทอัพ ต่อรองหรือมีเงื่อนไขกับการที่นักลงทุนจะเข้ามาร่วมให้ความเห็นข้อเสนอแนะในระหว่างการดำเนินธุรกิจผ่านการเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท เงื่อนไขการเพิ่มทุนโดยเป็นห่วงกับอำนาจความเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะลดลงไปจากเดิมแม้ว่าจะต้องการเงินทุนเพิ่มสำหรับการขยายธุรกิจ สร้างเงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าของเงินร่วมลงทุนไม่สามารถขายหุ้นคืนเพื่อทำกำไรได้ตามที่ควรจะเป็น การจัดโครงสร้างเงินทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ซับซ้อน

หรือ ตัวผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งมีประวัติทางการเงินหรือการทำงานที่น่าสงสัยถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ หรือมีทัศนคติที่แสดงความเก่งรอบด้านตัวคนเดียว อยากลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว ไม่มีทีมงานที่จะมาช่วยเหลืออย่างเพียงพอ หรือมีทีมงานที่มีนามสกุลเดียวกันมากเกินกว่าที่จำเป็น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสกัดกั้นการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

หรือ สตาร์ทอัพ แสดงถึงความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบทางการเงินที่เจ้าของเงินร่วมลงทุนเสนอ หรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงประวัติส่วนตัวตามที่ขอ

ปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้ มักจะปรากฏอยู่ในสมการของนักลงทุนและผู้บริหารธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่จะพิจารณาไปพร้อมๆ กับการมองศักยภาพของแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจที่สตาร์อัพนำเสนอ

ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยว่า แผนธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับรางวัลการประกวดมาจากเวทีต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถซื้อใจของนักลงทุนและผู้บริหารธุริจเงินร่วมลงทุน เพื่อมาร่วมเสี่ยงกับธุรกิจเริ่มใหม่ของสตาร์ทอัพได้ !!