วัฏจักรเศรษฐกิจ วัฎจักรหุ้น

วัฏจักรเศรษฐกิจ วัฎจักรหุ้น

วัฏจักรเศรษฐกิจ วัฎจักรหุ้น

“อนิจจา วต สังขารา … สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ” “อุปปาทวยธัมมิโน … มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา”

พูดถึงวัฏจักรเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ที่มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เฉกเช่นเดียวกับทุกชีวิตบนโลกนี้ คือมีขึ้น มีลง เป็นเรื่องธรรมดา เรื่องการลงทุน เป้าหมายสำคัญก็คือ “เราจะลงทุนในแต่ละวัฏจักรเศรษฐกิจได้อย่างไร ?”

รู้จักวัฏจักรเศรษฐกิจ และธรรมชาติของตลาดหุ้น

การขึ้นลงของเศรษฐกิจนั้นจะถูกแบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน คือ ระยะถดถอย (Full Recession) / เริ่มฟื้นตัว (Early Recovery) / ฟื้นตัวแล้ว (Full Recovery) และ ระยะเริ่มถดถอย (Early Recession) โดยทั้ง 4 ระยะจะจำแนกโดยใช้เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น GDP อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค แต่เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้น ที่จะซื้อขายกันบนความคาดหวังถึงสิ่งที่เราอาจจะเห็นในอนาคต เช่น ถ้าคนส่วนใหญ่คิดว่าในอีก 1 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะดี คนก็จะซื้อหุ้นกันวันนี้ แม้เศรษฐกิจจริง ณ ปัจจุบันยังพึ่งเริ่มฟื้นตัวก็ตามและมันจะทำให้ราคาหุ้นขึ้น ส่วนตลาดหุ้นก็แบ่งได้เป็นอีก 4 ระยะ คือ จุดต่ำสุด (Market Bottom) / ตลาดขาขึ้น (Bull Market) / จุดสูงสุด (Market Top) และ ตลาดขาลง (Bear Market) ฉะนั้นเราจะใช้พฤติกรรมและวัฏจักรตลาดหุ้นเหล่านี้ มาดูควบคู่ไปกับทั้ง 4 ระยะของวัฏจักรเศรษฐกิจ เพื่อดูว่าเราอยู่จุดในของวัฏจักรครับ

ระยะถดถอย (Full Recession) ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ลงทุนยากมาก เพราะในตลาดจะเต็มไปด้วยข่าวร้าย เป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจ เราจะเห็นข่าวเรื่อย ๆ ว่า GDP เริ่มชะลอตัว ไม่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ดอกเบี้ยเริ่มลดลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำ แต่ ว่าตลาดหุ้นมันลงทุนกันบนความคาดหวัง ฉะนั้นตลาดหุ้นช่วงนี้จะอยู่ในช่วง ตลาดขาขึ้น (Bull Market) เพราะทุกคนจะตระหนักดีแล้วว่าอยู่ในวิกฤต เป็นช่วงตกต่ำสุด ๆ และจะลงทุนเพราะคาดว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว การลงทุนที่เหมาะสม และคนส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในช่วงนี้คือ   เทคโนโลยี : ในช่วงที่มีความหวังว่าเศรษฐกิจผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว แล้วเข้าขั้นฟื้นตัวต้องหากลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตสูง   อุตสาหกรรม : เมื่อคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว กลุ่มอุตสาหกรรมก็ตามมาเป็นเรื่องปกติ เพราะคนจะคาดว่าการจับจ่ายใช้สอยน่าจะดีขึ้น ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตได้ประโยชน์  

ระยะเริ่มฟื้นตัว (Early Recovery)

ช่วงนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตัวเลขทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จะดีขึ้นตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยเริ่มนิ่ง ซึ่งจะสะท้อนว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว พอเงินเฟ้อต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ มันไม่มีอะไรจะเอื้อตลาดหุ้นได้ดีเท่านี้แล้ว ฉะนั้นช่วงนี้ตลาดหุ้นจะคึกคัก เพราะนักลงทุนจะมีความมั่นใจมาก และจะอยู่ในช่วง Market Top หรือช่วงจุดสูงสุดของตลาดหุ้นนั่นเองครับ โดยอุตสาหกรรมที่คนจะลงทุนกันในช่วงนี้คือ อุตสาหกรรม : ต่อเนื่องจากช่วงแรก กลุ่มอุตสาหกรรมจะยังปรับตัวได้ดีอยู่ เพราะกำลังซื้อกำลังฟื้นตัว แต่ก็จะอยู่ในช่วงปลายทางแล้วครับ  พลังงาน : แนวโน้มของการใช้พลังงานที่น่าจะมากขึ้น ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ เริ่มใช้พลังงานกันมากขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ระยะฟื้นตัวแล้ว (Full Recovery)

ระยะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจจะอยู่ในจุดสูงสุด ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มลด เราจะเริ่มได้ยินข่าวว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มโตน้อยลง หรือไม่โตแล้ว ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้น แต่ตลาดหุ้นเข้าสู่จุดสูงสุดจะเข้าสู่ช่วง Bear Market หรือเริ่มตลาดขาลง และการลงทุนที่ทำกำไรได้ในช่วงนี้คือ พลังงาน : แรงส่งจากช่วงที่แล้วยังดีอยู่ ปริมาณความต้องการยังสูง เงินเฟ้อมาราคาเพิ่มขึ้น   ข้าวของเครื่องใช้ : คนยังมีกำลังซื้ออยู่ แต่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

การแพทย์  & สุขภาพ : พอตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มพีค ข่าวดีเริ่มน้อยลง คนจะเริ่มมองหาอะไรที่มันชัวร์ ๆ ไว้ก่อน โดยจะมองหาหุ้นกลุ่ม Defensive Stock นั่นก็ไม่พ้นกลุ่มสุขภาพ/การแพทย์ ที่เป็น 1 ในปัจจัย 4 ของการใช้ชีวิตครับ

ระยะเริ่มถดถอย (Early Recession)

ระยะนี้อะไรหลาย ๆ อย่างจะดูแย่ลง ตัวเลขเศรษฐกิจหลาย ๆ ตัวลดลง ความเชื่อมั่นตกต่ำ ตัวเลขการผลิตก็ลดลง อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนจะถึงระดับสูงสุด ตลาดหุ้นช่วงนี้จะเรียกว่าช่วง Market Bottom มีโอกาสที่จะทำจุดต่ำสุด อุตสาหกรรมที่ปรับตัวได้ดีในช่วงนี้คือ  การแพทย์  & สุขภาพ : ด้วยเหตุผลเดิมเลย ว่านี่คือความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต  สาธารณูปโภค : กลุ่มนี้จะเริ่มเข้ามาในช่วงนี้ เนื่องจากรายได้มั่นคง ได้รับผลกระทบเชิงลบจากเศรษฐกิจน้อย และจ่ายปันผลสม่ำเสมอ   สถาบันการเงิน : กลุ่มสถาบันการเงิน & ธนาคาร จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเวลาเศรษฐกิจมีปัญหา การผลิต การบริโภคชะลอตัว หลาย ๆ ฝ่ายจะพยายามกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การบริโภค ผ่านการลดดอกเบี้ย และจูงใจให้ขอสินเชื่อกันมากขึ้นครับ

วันนี้เราอยู่ตรงไหนของวัฏจักร…?

จากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลายตลาดอยู่ภาวะกระทิงอยู่หลายปี แน่นอนว่าเราผ่านจุดฟื้นตัวจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาไกลพอควร อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจโลกเราฟื้นตัวมาเกือบจะเต็มที่แล้ว ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ outperform คงหนีไม่พ้น พลังงาน การแพทย์ และหรืออะไรที่เข้าข่าย Defensive Stocks