1ผู้สร้าง..หรือทำลาย ได้มากกว่าที่คิด!?

1ผู้สร้าง..หรือทำลาย ได้มากกว่าที่คิด!?

“พนักงาน”ที่ด้อยความสามารถ หรือมีทัศนคติติดลบ 1 คน ในหน่วยงาน อาจสร้างผลเสียให้กับหน่วยงานและองค์กรได้ไม่มากก็น้อย

เช่น อาจพูดจาไม่ดีกับลูกค้า หรือ ละเลยบทบาทหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหายในการผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบสินค้า ไปจนถึง.. ดราม่า โพสต์ลงเฟสบุ๊ค ใส่ร้ายป้ายสีคนหรือสินค้าในบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่...

นี่แค่พนักงาน“แย่ๆ”เพียงคนเดียว ยังสามารถสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้..

แต่ยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่า...พนักงานอีกระดับที่สามารถ สร้างความเสียหายได้มากมายหลายเท่ากว่า ก็คือระดับ “ผู้จัดการของแต่ละหน่วยงาน”ในองค์กร!

เพราะ ผู้จัดการที่ด้อยความสามารถ เพียง 1 คน มีความสามารถ ทำลายหน่วยงาน / ทีมงาน และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วทั้งองค์กรได้มากกว่าที่คิด!

(ไม่ว่าผู้จัดการคนนั้น ที่ด้อยความสามารถ หรือมีทัศนคติติดลบ จะเกิดจากความตั้งใจหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปจนถึงขาดความสามารถในการบริหารจัดการคนก็ตาม)

เหตุผลที่ความเสียหายรุนแรง เพราะ..

ผู้จัดการที่มี ทัศนคติติดลบมากๆกับงาน กับองค์กร มักจะสร้างพวกพ้องที่เป็นลูกน้องใกล้ชิดหลายๆคนให้คิดลบไปด้วย!

ต่อให้ผู้จัดการประเภทนี้เป็นคนเก่ง มีฝีมือหรือเคยสร้างความรำเร็จในระดับหนึ่งให้กับหน่วยงานในอดีตมาแล้ว แต่ถ้าในวันนี้ เมื่อผู้จัดการเป็นฝ่ายคิดลบ มีทัศนคติแย่ๆกับงานที่ทำ ปัญหาที่พบ และคิดลบกับผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงองค์กร...

สิ่งที่คิด สิ่งที่สื่อสารออกมาทางคำพูด และการกระทำในทุกๆวัน จะส่งผลด้านลบที่ทำให้งานที่ทำออกมาขาดคุณภาพ(เพราะไม่ตั้งใจทำ ไม่คิดอยากจะทำอะไรหรือสักแต่ว่าทำไปวันๆ)

และแน่นอน.. กลุ่มลูกน้องใกล้ชิดที่คิดลบไปด้วย ก็จะมีความคิดและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับผู้จัดการ ส่วนกลุ่มลูกน้องที่ไม่ได้สนิท ถึงแม้จะไม่ได้คิดลบ แต่ก็ได้รับผลกระทบทำให้ท้อแท้ หรือทำงานไปแบบขาดทิศทาง ไม่ได้รับการสนับสนุน การชี้แนะที่ถูกต้องจากผู้จัดการที่มีทัศนคติลบๆ!

ไม่ใช่แค่ผู้จัดการที่คิดลบ ประเภทเดียว ที่จะสร้างความเสียหาย..

ยังมีผู้จัดการอีกประเภทที่ ถึงแม้ไม่ได้คิดลบ มีความตั้งใจในการทำงานพอสมควรแต่...

ความสามารถไม่ถึง หรือ ขาดภาวะผู้นำ ไปจนถึง ไม่รู้วิธีการ Coaching ทีมงาน ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับทีมงาน/หน่วยงาน/และองค์กร ได้เช่นกัน

ความสามารถไม่ถึง...นอกจากจะเกิดขึ้นกับผู้จัดการมือใหม่ที่เพิ่งได้รับการโปรโมทขึ้นมา แต่ขาดความพร้อม ยังสามารถเกิดขึ้นกับ ผู้จัดการที่อยู่ตำแหน่งนี้มานานพอสมควร... แต่มือไม่ถึงซะที!

ประเภทเป็นผู้จัดการ แต่ขาดความสามารถในการบริหารคน เรื่องงานอาจพอใช้ได้ แต่ทักษะเรื่องคนแทบไม่มี ก็สร้างผลเสียให้กับทีมได้หลายเรื่อง เช่น ทีมงานขาดขวัญกำลังใจ ทีมงานไม่มีการพัฒนาฯลฯ

เพราะฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจที่ ทำไมทุกองค์กรมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา “พนักงาน” แต่ละเลยในการพัฒนาระดับผู้จัดการอย่างต่อเนื่อง ถึงล้มเหลวและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย!

การสร้างและพัฒนาคน ถ้าจะทำ ถ้าจะเริ่ม ต้องเริ่มที่ระดับบนครับ!(ระดับบนสุดได้ยิ่งดี) หรืออย่างน้อยต้องพัฒนาระดับผู้จัดการ”!

เพราะผู้จัดการของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ของหน่วยงาน เดินไปข้างหน้า หรือย่ำอยู่กับที่ จนถึงถอยหลังตกต่ำ..

และการสร้างผู้จัดการ ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมเพียงครั้งสองครั้งแล้วหวังว่าผู้จัดการทุกคนจะเป็นเลิศ!(อะไรมันจะง่ายขนาดนั้น!) แต่ต้องสร้างและพัฒนาผู้จัดการทุกคนทุกหน่วยงานให้เป็น Coach ของหน่วยงาน

เพราะมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วว่า การเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นCoach เป็นการเปลี่ยนเพียงหนึ่งคน แต่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับทีมงานทั้งทีมทั้งหน่วยงาน จะเป็นผลดีกว่าการพยายามเปลี่ยนพยายามพัฒนาพนักงานแต่ยังอยู่ภายใต้ผู้จัดการคิดลบหรือมือไม่ถึง เพราะไม่เกิดผลอะไรเลย!

เริ่มโดยให้โอกาสผู้จัดการที่คิดลบ หรือมือไม่ถึง ได้มีโอกาสเรียนรู้ทัศนคติและทักษะในการเป็นCoachให้กับทีมงาน และถ้าใครไม่ไหวจริงๆ ก็คงต้องให้โอกาสคนอื่น คนที่เหมาะสมกว่ามาแทน

เพราะ...ผู้จัดการที่เก่งๆ1คน สามารถสร้างทีมงานที่เก่งๆได้หลายคน สามารถสร้างผลงานให้กับหน่วยงานและองค์กรได้อย่างชัดเจน

แต่..ผู้จัดการที่ทัศนคติลบๆ หรือมือไม่ถึง เพียง1คน สามารถทำลายขวัญกำลังใจ ทำลายหน่วยงานและสร้างผลกระทบที่รุนแรงให้เกิดกับองค์กรอย่างที่คาดไม่ถึงเช่นกัน!