ดวง “ยิ่งลักษณ์”

ดวง “ยิ่งลักษณ์”

เมื่อมองโลกด้วยใจที่เปิดกว้าง เราจะพบว่า เหตุผลไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง โดยเฉพาะเรื่องชีวิตคน ผู้สูงวัยจึงเชื่อดวงมากกว่าหนุ่มสาว

เพราะผ่านโลกมามาก ได้รู้ได้เห็นตั้งแต่ต้นจนปลาย ชีวิตคนมักไร้เหตุผล ถ้าไม่ถือว่าดวง ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร

ชีวิตของยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นกรณีศึกษาที่ดี จากสตรีที่ไม่เคยทำงานการเมืองมาก่อน เพียง 49 วัน เธอก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเธอขึ้นสู่ที่สูงโดยไม่ลำบาก ดวงชะตาเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางโหราศาสตร์อย่างยิ่ง

อันที่จริง ผู้เขียนได้วิเคราะห์ดวงยิ่งลักษณ์อย่างละเอียดตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2554 ที่ http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=38358 ถึงวันนี้ บทบาททางการเมืองของเธอสิ้นสุดลง เวลา 6 ปีนานพอที่จะเห็นจุดเริ่มจนถึงจุดจบ บทความนี้จะสรุปดวงชะตาของเธอ

ยิ่งลักษณ์เกิด 21 มิถุนายน 2510 ที่เชียงใหม่ ไม่ทราบเวลาเกิด คนในวงการพยายามเสาะหา แต่ไม่มีใครยืนยันได้ 100 % ทุกคนเดาและสอบทานจากเหตุการณ์ เวลาเกิดและลัคนาที่เผยแพร่กันจึงแตกต่างหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ลัคน์เมถุนตอนรุ่งเช้า ไปจนถึงลัคน์กุมภ์ตอนเที่ยงคืน

โชคดีที่เธอเกิดวันพุธ โหรไทยแบ่งวันพุธเป็นพุธกลางวัน (พุธ) และพุธกลางคืน (ราหู) ธรรมเนียมไทยสมัยก่อนนิยมตั้งชื่อสตรีโดยใช้อักษรวรรคศรี (ทักษา) นำหน้า เพื่อให้เป็นที่เมตตารักใคร่ของผู้คน ตัวอักษร ” “อยู่ในวรรคราหูที่ประกอบด้วย ย ล ร วราหูเป็นศรีของคนเกิดวันพุธ ดังนั้น เวลาเกิดควรเป็นกลางวัน

ตำแหน่งดาวได้แก่ ราหูเมษ อาทิตย์พุธเมถุน พฤหัสศุกร์กรกฎ มฤตยูพลูโตสิงห์ อังคารกันย์ เนปจูนตุลย์ เสาร์มีน และจันทร์พิจิก จันทร์แม้เป็นนิจจ์ แต่ได้แสงตรีโกณจากพฤหัส กลับร้ายเป็นดี จันทร์ยังเป็นจันทร์เพ็ญ จันทร์ในดวงสตรีบอกถึงความสวยงาม รูปร่างหน้าตาของเธอยืนยันจุดนี้

หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาดวงบุคคลที่ยิ่งใหญ่และพร้อมด้วยเกียรติยศชื่อเสียง คือ ปัญจะมหาบุรุษโยคของอินเดีย  ปัญจะหมายถึงดาวทั้ง 5 อันได้แก่อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ ถ้ามีดาวใดใน 5 ดวงเข้มแข็งและสถิตภพเกณฑ์ เจ้าชะตาจะบรรลุถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

ในดวง พุธเมถุน (เกษตร์) และพฤหัสกรกฎ (อุจจ์) ล้วนเข้มแข็ง แต่พุธเข้ารูป T-square กับอังคารเสาร์ โดยทำมุม 90 กับอังคารสนิท พุธจึงเสียหาย พุธคือความคิดและการเจรจา มันส่งผลต่อเธอด้วย พฤหัสเป็นดาวใหญ่ แม้ทำมุม 90 กับราหู ก็ไม่เสื่อมคุณภาพ (ข้อเสียคือขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน) พฤหัสร่วมราศีกับศุกร์ ศุกร์นี้เพ็ญ 45 องศา จึงเข้มแข็งมาก เมื่อเทียบกันแล้ว พฤหัสเข้มแข็งให้คุณมากกว่า

กรกฎควรเป็นภพเกณฑ์ ลัคน์ที่เป็นไปได้คือกรกฎหรือตุลย์  ถ้าลัคน์กรกฎ พฤหัสศุกร์ร่วมลัคน์ ลัคน์หมายถึงตัวเอง ความสำเร็จทั้งหลายเกิดจากตัวเอง ภพ 10 ที่หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียง (จากงาน) การยกย่องจากสาธารณะ ฯลฯ คือราศีเมษ อังคารดาวเจ้าราศีเล็งเสาร์ เสาร์คือการจำกัดล่าช้าปัญหาอุปสรรค เธอไม่อาจขึ้นเป็นนายกฯได้สะดวกง่ายดายขนาดนี้

ถ้าลัคน์ตุลย์ พฤหัสศุกร์อยู่ภพ 10 เธอมีเกียรติตำแหน่งยิ่งใหญ่ ศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคน์ ยิ่งเพิ่มน้ำหนักเรื่องนี้ ภพ 10 คือกรกฎ จันทร์คือดาวเจ้าราศี จันทร์เป็นจันทร์เพ็ญในภพ 2 (การได้รับมา) จันทร์เพ็ญบอกถึงการโอบอุ้มอุปถัมภ์จากผู้อื่น จันทร์ได้มุมดี 60 จากอังคาร 120 จากศุกร์เสาร์ และแสงจากพฤหัส จึงโดดเด่นให้คุณมาก ลัคน์ตุลย์เข้าท่ากว่าเยอะ

จุดที่น่าคิดคือราหูเล็งลัคน์ โหรไทยว่า พินทุบาทว์ดวงแตกจะขึ้นมาใหญ่ได้อย่างไร ? คำตอบคือคนละส่วนกัน ในดวงแจ็คเกอรีน เคนเนดี้ โอนาสซิสก็มีราหูเล็งลัคน์ แต่เธอเป็นภรรยาของประธานาธิบดีสหรัฐและมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ราหูอยู่ภพ 7 ผลเสียเกิดกับภพนี้ ภพ 7 หมายถึงคู่ครอง หุ้นส่วน ฯลฯ พินทุบาทว์ทำให้แจ็คเกอรีนเป็นหม้าย 2 ครั้งครา แต่กรณียิ่งลักษณ์ เป็นเรื่องหุ้นส่วนที่ผิดพลาด ชักนำเธอเดินทางผิด ถ้าไม่เข้าการเมือง ชีวิตก็ไม่เป็นอย่างนี้

เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว ผู้เขียนวางลัคนาที่ตุลย์ 7 องศา เวลาเกิด 14:40 น. ในวันเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 พฤหัสเมษทับราหูและ 90 พฤหัสเดิมพอดี ชี้ถึงเกียรติยศยิ่งใหญ่ (ไม่คาดหมาย) ที่ได้ผ่านหุ้นส่วน ศุกร์เมถุนทับอาทิตย์เดิมสนิท จันทร์กรกฎทับพฤหัสเดิม จันทร์เกณฑ์พฤหัสเป็น “คชเกษรีโยค” พุธกุมจันทร์เป็น “ราชาโยค” ถูกต้องเหมาะสมกับลัคน์ตุลย์

ผู้เขียนยังทำนายว่า “...วันที่ 6 – 8 สิงหาคม อาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะ เดิมอยู่ศุภะ จรทับศุกร์ตนุลัคน์ในภพกัมมะ เป็นช่วงเวลาดีที่สุดในชีวิต...” ผลคือวันที่ 8 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เธอเป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้มั่นใจว่า ลัคน์ตุลย์นี้ถูกต้อง

เมื่อรับตำแหน่ง เสาร์กันย์และราหูพิจิกบีบหน้าหลังลัคนา เดือนกันยายน ราหูทับจันทร์เดิม เธอเสียศูนย์กับมหาอุทกภัย กลางมกราคม 2556 เสาร์ราหูเข้าตุลย์ ดวงชะตาตกหนัก วันที่ 3 พฤศจิกายน เกิดสุริยคราสที่ 17:13 องศาตุลย์ ทำมุม 90 กับศุกร์เดิม วันที่ 9 ธันวาคม เสาร์ 90 ศุกร์เดิมและราหู 90 พฤหัสเดิมซ้ำอีก อาทิตย์จรทับจันทร์เดิม เธอลาออกจากตำแหน่ง

กุญแจสำคัญคือพฤหัสศุกร์ในภพ 10 ที่มอบเกียรติยศยิ่งใหญ่ให้เธออย่างไม่ยากเย็น แต่สิ่งที่ให้คุณที่สุดก็ให้โทษที่สุดด้วย พฤหัสคือดาวเจ้าเรือนภพ 6 (อริ / คดีความ) ศุกร์คือดาวเจ้าเรือนภพ 8 (มรณะ / เงินของคนอื่น) ตำแหน่งนายกฯคือทุกข์ลาภอันยิ่งใหญ่ เธอจะสูญเสียทุกอย่างจากความหมายนี้

จันทร์ดาวเจ้าเรือนภพ 10 อยู่ภพ 2 (เรื่องเงิน) อังคารดาวเจ้าเรือนไปอยู่ภพ 12 (วินาศ) เล็งเสาร์ในภพ 6 ยิ่งเพิ่มน้ำหนักและความรุนแรงของเรื่องราว วันที่ 25 สิงหาคม 2560 มฤตยูพักรเล็งลัคน์ พฤหัสตกวินาศ-ไม่ช่วยคุ้ม เสาร์วิกลคติเสริดทับจันทร์เดิม ยิ่งลักษณ์ไม่มาฟังคำตัดสินคดีจำนำข้าว มีข่าวว่าเธอไปต่างประเทศแล้ว

อำนาจวาสนาคือดาบ 2 คม เราท่านทั้งหลายพึงเตือนใจตนเอง