ซื้อรถยนต์ต่อ แถมประกันภัยประเภทหนึ่งต้องทำอย่างไร?

ซื้อรถยนต์ต่อ แถมประกันภัยประเภทหนึ่งต้องทำอย่างไร?

ซื้อรถยนต์ต่อจากเจ้าของเดิม แถมประกันภัยประเภทหนึ่งต้องทำอย่างไร?

สวัสดีครับพบกับประกันภัยเรื่องใกล้ตัวกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดกันอีกเช่นเคยนะครับกับทุกคำถามที่มีคำตอบเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากทีเดียวติดตามคำถามกันต่อเลยครับกับประเด็นคำถามที่ว่า“ซื้อรถยนต์ต่อจากเจ้าของรถรายหนึ่งมา แถมประกันภัย พ.ร.บ.และการประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งมาให้ด้วย ซึ่งยังมีอายุความคุ้มครอง 7 เดือน ได้เอากรมธรรม์มาดูแล้วมีการระบุชื่อผู้ขับขี่เอาไว้สองคนคือเจ้าของรถคนเดิมกับภรรยา กรณีอย่างนี้หากขับรถไปเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะคุ้มครองหรือไม่และจะต้องทำอย่างไรดี?

จากประเด็นคำถามน่าสนใจดังกล่าว ต้องดูก่อนว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับมานั้นมีสองส่วนคือ กรมธรรม์ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นการประกันภัยรถตามกฎหมายที่ให้การคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลเท่านั้นสำหรับตรงส่วนนี้ไม่มีปัญหาครับกรมธรรม์ พ.ร.บ.จะยังคงให้ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์อยู่

แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ความหมายของการประกันภัยนี้คือกรมธรรม์จะให้การคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้รถหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นคนหนึ่งคนใดก็ได้ในสองคนที่ได้มีการระบุเอาไว้ในกรมธรรม์นั่นเองถึงแม้ทั้งสองคนที่ระบุชื่อเอาไว้นั้นจะไม่มีใบขับขี่ก็ตาม แต่จะมีปัญหาทันทีครับหากใครก็ตามที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้นั้นขับรถคันนี้ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคู่กรณี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อเอาไว้ในกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นี้ระบุว่าหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถคันที่เอาประกันภัยจำนวน 6,000 บาท และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกของคู่กรณีอีก 2,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 8,000 บาท

ตัวอย่าง : คุณสมชาย ขับรถคันนี้ไปชนคู่กรณี เป็นเหตุให้รถประกันภัยเสียหายประมาณ 15,000 บาท และคู่กรณีเสียหาย 10,000 บาท รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือ 15,000 + 10,000 = 25,000 บาท ทางบริษัทประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครองดังนี้

1.ความเสียหายของรถประกัน บริษัทประกันภัยจะจ่ายเพียง 9,000 บาท ส่วน 6,000 บาทนั้นคุณศราวุธต้องรับผิดชอบเอง (ค่าเสียหายตัวรถประกัน 15,000 – 6,000 = 9,000 บาท)

2.ความเสียหายของรถคู่กรณีบริษัทประกันภัยจะจ่ายเพียง 8,000 บาท ส่วนอีก 2,000 บาท นั้นคุณสมชายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

สรุปจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จำนวน 25,000 บาท บริษัทประกันภัยจะจ่ายทั้งสิ้น17,000 บาท คุณสมชาย ต้องรับผิดชอบเองรวม 8,000 บาท

ข้อแนะนำคือให้ทำการติดต่อเจ้าของเดิมเพื่อขอให้ช่วยทำการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ขับขี่เป็นชื่อของเราให้ถูกต้องหรือเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันภัยไปเป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ โดยในส่วนนี้ก็อาจมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเพราะว่าการประกันภัยแบบระบุชื่อนั้นทางบริษัทประกันภัยเขาหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยไปแล้วนั้นเอง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับ “ประกันภัยเรื่องใกล้ตัวกับบริษัทกลางฯ” กันต่อไป.....สวัสดีครับ....