ขายข้าวเน่า.. วุ่นไม่เลิก..

ขายข้าวเน่า..  วุ่นไม่เลิก..

ทันทีที่“ศาลปกครองสูงสุด”กลับคำสั่งศาลปกครองกลางกรณีคุ้มครองชั่วคราว

 กรณีที่ ที พี เค เอเทนอล จำกัด ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ผู้ถูกฟ้องที่ 2 คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ผู้ถูกฟ้องที่ 3 และกรมการค้าต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องที่ 4 ถูกตัดสิทธิ์ประมูลข้าวสต็อกรัฐสั่งระงับการประมูล

 กรมการค้าต่างประเทศ ถึงกับเร่งประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมพิจารณาการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อพิจารณาเดินหน้าระบายข้าวในสต็อกทั้ง 2 กลุ่มที่ถูกศาลระงับก่อนหน้านี้ พร้อมๆกับประกาศว่าจะทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่คนบริโภคไม่ได้ทั้ง16ราย

 ตอนนี้เริ่มมีกลิ่นตุตุออกมา ทำนองมีเอกชนบางกลุ่มร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ช่องทางเข้าไปร่วมเสนอซื้อข้าวอุตสาหกรรมยื่นขอจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะทำงานระบายข้าว ได้ขอจดทะเบียนใหม่เพื่อมาประมูลซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐ

แว่วมาว่าตอนนี้ อย่างน้อย 2 บริษัท จาก 19 บริษัท ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เสนอซื้อได้เสนอราคาสูงสุด พบ ทั้งสองบริษัทได้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้เสนอซื้อ แต่ได้ รับการรับรองว่าเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ และได้ทำสัญญาซื้อขายกับรัฐ

หนักไปกว่านี้ มีเสียงเล็ดลอดออกมาว่า ทั้งสองบริษัทได้รับอนุญาตจากอุตสาหกรรม (รง.4)หลังวันประกาศเป็นผู้มีคุณสมบัติณ วันที่ 22 มี.ค.2560 แสดงว่าไม่มีใบอนุญาต (รง.4)ยื่นแสดงหลักฐาน เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติก่อนให้เสนอซื้อข้าวอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ ถ้าทั้งสองบริษัทขาดคุณสมบัติ ทำไมถึงได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติและได้ทำสัญญาซื้อขายกับรัฐ

บางรายแถมมีชื่อนิติบุคคลไม่ตรงตามกับบริษัทที่มีใบอนุญาต รง.4 ตามประกาศของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ที่ได้กำหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ไม่ใช่การบริโภคของคน นี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริง กรมการค้าต่างประเทศจะกล้าเซ็นสัญญาหรือ 

 เชื่อเถอะ...งานนี้มีหวังเอกชนบางส่วนอาจถึงขั้น เมินการเข้าร่วมเซ็นสัญญาซื้อข้าวก็เป็นได้