ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นมากกว่าการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นมากกว่าการใช้เทคโนโลยี

ไอดีซี คาดการณ์ว่า ภายในปี 2563 ที่จะถึงนี้สัดส่วน 30% ของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทแรกของไทย 

จะพบว่าการเติบโตของธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำ “ดิจิทัล” มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้า

โดยเราคาดว่าหลายบริษัทจะพยายามทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ ประเภท connected product และ connected service ซึ่งมีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบ หรือใช้ดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมา

แต่เราก็เชื่อว่ากว่าครึ่งของโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่เกิดขึ้นจะไม่ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจ 

แน่นอนว่ามีปัจจัยมากมายที่ทำให้การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นล้มเหลว

แต่หนึ่งในความผิดพลาดที่พวกเราที่ไอดีซีสังเกตเห็น คือ การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไป เทคโนโลยีคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น แต่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นมากกว่าแค่การใช้เทคโนโลยี เพราะการจะ “พลิกโฉม” องค์กรนั้นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงานของทุกคนในองค์กรด้วยเช่นกัน นั่นคือทุก ๆ องค์ประกอบขององค์กรจะต้องได้รับการทรานส์ฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น

การทรานส์ฟอร์มวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยผู้นำองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาด ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ได้ดีขึ้น

การทรานส์ฟอร์มประสบการณ์ คือการพยายามสร้างประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในมิติต่าง ๆ และรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานด้วย

การทรานส์ฟอร์มการใช้ดาต้า คือการดึงข้อมูลจากลูกค้า ตลาด การทำธุรกรรม บริการ สินค้า และสินทรัพย์ มาใช้ต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยต้องถือว่าดาต้าคือสินทรัพย์และปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง

การทรานส์ฟอร์มวิธีการปฏิบัติงาน คือการทำให้รูปแบบการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากสินค้า บริการ สินทรัพย์ บุคลากร และพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้เวลาและทรัพยากรกับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

การทรานส์ฟอร์มผู้ปฏิบัติงาน คือการสร้างความร่วมมือ ระหว่างพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานสัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์และพนักงานของพาร์ทเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความหยืดหยุ่นในการทำงานทั้งภายในและภายนอกขององค์กรจนทำให้บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ใช่งานง่ายเลยแม้แต่น้อย จริงอยู่หลายองค์กรจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะบริหารจัดการสิ่งเดิม ๆ ประเมินผลตัวชี้วัดเดิม ๆ และปฏิบัติงานโดยวิธีเดิม ๆ โดยพนักงานแบบเดิม ๆ  แต่ในที่สุดแล้วอะไรที่ทำให้ธุรกิจเติบโตในอดีตอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตในอนาคตได้ 

รุ่งอรุณแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังมาถึง คำถามสำคัญคือ คุณพร้อมแล้วหรือยัง!