จับตารอยรั่ว 9101 เร่งแจกเงินเกษตรกร

จับตารอยรั่ว 9101 เร่งแจกเงินเกษตรกร

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 22,752.50 ล้านบาท

ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา และเร่งรัดให้จ่ายเงินให้ถึงมือเกษตรกรเสร็จสิ้นภายในเดือน ส.ค.นี้ เท่านั้น เป็นความท้าทาย และเป็นที่จับตามองของหลายสังคมทั่วไปว่าจะดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ในขณะที่โครงการนี้ กล่าวกันง่ายๆ ก็คือแจกเงินจ่ายขาด ให้เกษตรกรนำไปบริหารให้มีงานเกิดขึ้น เกษตรกรที่เข้าร่วมจะได้ค่าจ้างแรงงานเป็นวงเงิน 50 % ของงบประมาณที่ได้รับ

ดังนั้นจึงความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการรั่วไหล เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาที่สั้นเกินไปในขณะที่เกษตรกรไม่มีประสบการณ์ เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ และการตรวจสอบไม่ทั่วถึง 

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 9,101 ชุมชน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการ ที่แยก ตามประเภทคือ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 8,505 โครงการ หรือ 35.19% วงเงิน 10,572.39 ล้านบาท การผลิตพืชและพันธุ์พืช 5,043 โครงการ หรือ 20.87 % วงเงิน 3,157.92 ล้านบาท การปศุสัตว์ 3,474 โครงการ หรือ 14.37 % วงเงิน 2,044.07 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้มีชุมชนเสนอเข้ามาแล้ว 24,760 โครงการ วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท 1.56 ล้านราย จากเป้าหมาย 7.78 ล้านราย 

จำนวนนี้คณะกรรมการระดับอำเภอ พิจารณาอนุมัติโครงการ และกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24,168 โครงการ วงเงิน 19,867.20 ล้านบาท หรือ 87.32 ของวงเงินที่ครม.อนุมัติ แยกเป็น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,897.27 ล้านบาท หรือ 49.82 % ค่าจ้างแรงงาน 9,969.93 ล้านบาท หรือ 50.18%

ผมว่าโครงการนี้มันดีมาก อยากให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆ แต่ขออย่างเดียวอย่าให้รั่วก็แล้วกัน ซึ่งขณะนี้สามารถโอนเงินลงถึงชุมชนแล้วทุกโครงการ วงเงิน 19,864.12 ล้านบาท โดย ชุมชนได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 4,132.10 ล้านบาท หรือ 20.80% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ คาดว่าวันที่ 31 ก.ค.นี้ ชุมชนจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในภาพรวม 50% และต้องผลักดันให้เกษตรกรเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นในเดือน ส.ค.นี้ " พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้เพื่อ ความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ได้กำหนดมีคณะกรรมการระดับชุมชนพิจารณาผล และคอยกำกับอย่างใกล้ชิด จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) พร้อมเปิด เพจเฟสบุ๊ค รายงานและติดตามกระแสสังคมอย่างต่อเนื่อง