รวมพลังเพื่อความยั่งยืน “ไม่มีใครสามารถบินได้ด้วยปีกข้างเดีย

รวมพลังเพื่อความยั่งยืน “ไม่มีใครสามารถบินได้ด้วยปีกข้างเดีย

ผู้เขียน มีโอกาสไปร่วมงาน SET Social Impact Day 2017 : Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้จัดขึ้น ได้เห็นทั้งพลังของคนรุ่นใหม่ ความตื่นตัวของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคม และได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ให้แต่ละภาคส่วนได้มาเจอกัน จับคู่เป็นพันธมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันแล้ว ก็รู้สึกชื่นชมและยินดีมากๆ 

จากการพูดคุยกับกิจการเพื่อสังคมกว่า 30 ราย ที่มาร่วมในงาน สัมผัสได้ถึงพลัง ความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความกระฉับกระเฉง ในการคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งแม้ว่าบางส่วนยังเป็นกลุ่ม เป็นโครงการ บางส่วนไปไกลตั้งเป็นธุรกิจกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise แล้ว แต่เส้นทางของหลายรายก็เริ่มเห็นแสงสว่าง และเริ่มเห็นผล เช่นกิจการเพื่อสังคม Social Giver ที่สามารถจับมือกับบริษัทต่างๆ ระดมทุนไปช่วยสังคม โครงการวนีตาสามารถช่วยสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีทางภาคใต้ กิจการเพื่อสังคม Heartist ช่วยสร้างความหวังกำลังใจ และทำให้เด็กพิเศษมีอาชีพ มีรายได้

สำหรับแนวคิดที่จะสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรของธุรกิจและภาคสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคม อย่างจริงจัง นับเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่จะทำอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์และแรงกระเพื่อมที่มีนัยยะ ซึ่งสิ่งที่ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล กูรู ที่ปรึกษาด้านชื่อเสียงและความยั่งยืน ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาแบรนด์ บีอิ้ง จำกัด ได้สะท้อนในเวทีนี้น่าคิดทีเดียว

“การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้น มีเพียงพลัง มีความมุ่งมั่น ยังไม่พอ การจะไปได้ไกลกว่า มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ก็จะต้องหาทางให้ธุรกิจกับกิจการสังคม มาเป็นพลังความร่วมมือกัน ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก ประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่า การเติบโตต้องมีการรวมพลัง ดังนั้น ถ้าเราอยากได้อนาคตที่ยั่งยืน การที่จะร่วมกันทำเป็นพันธมิตร มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ขอให้เรานึกไว้คำเดียวเลยว่า วันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะบินได้ด้วยปีกข้างเดียว”     

นอกจากนี้ สูตรสำเร็จในการทำงานร่วมกัน ที่ คุณ อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ค้นพบ หลังจากทำงานและร่วมเป็นพันธมิตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเนคเทค  ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เกษตรกร เข้าไปสู่การเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ นั้นก็น่านำไปประยุกต์ใช้ทีเดียว

“การเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจะต้องมี 4 shares คือ 

นอกจาก Share Goals หรือเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น ต้องการสร้าง เกษตรกรรุ่นใหม่โดยเอาเทคโนโลยีไปช่วยเติมเต็มช่องว่าง ก็จะต้อง Share Game คือทั้ง 2 ส่วนจะต้องช่วยกันจริงๆ จะต้องลงพื้นที่ด้วยกัน ลองผิดลองถูกด้วยกัน และเมื่อมีความสำเร็จก็ Share Success แต่หากมีความล้มเหลว ก็จะต้อง Share Failure หมายถึง เราจะต้องเอาความล้มเหลว นั้นกลับมาคิดร่วมกันเสมอว่า ผิดที่ตรงไหนแล้วเราจะร่วมพัฒนาไปในทางไหน”

ยังมีเรื่องดีๆที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อสร้างสังคมอย่างมีความสุขยั่งยืน จากงาน SET Social Impact Day 2017 รวมถึงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมของรุ่นใหม่ ที่ล้วนน่าสนใจและสวยงาม อาทิ โครงการ Art for Cancer ศิลปะเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่สองสาวผู้ก่อตั้งซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็ง ใช้ความสามารถด้านศิลปะของตนเองและเพื่อน มาสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการกำลังใจและรายได้ โครงการ PLANT:D ส่งเสริมให้คนในสังคมได้กินอาหารปลอดภัยในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป โดยทำการปลูกในพื้นที่เขตเมือง ทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้ 

ชวนกันมา ติดตามกันต่อฉบับหน้านะคะ