มนุษย์เงินเดือน

มนุษย์เงินเดือน

มนุษย์เงินเดือน

ในเรื่องของการเงินนั้น มีหลายด้านหลายมุมที่น่าสนใจ หากแต่วันนี้ผมอยากถ่ายทอดเรื่องราวหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับ “มนุษย์งาน” ที่ต่างก็ทุ่มเททำงานหนัก อะไรกันที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตที่ดีและมีความมั่งคั่งในที่สุด ผมจึงขอมอบพื้นที่นี้ให้กับ “คุณเบิร์ด ธีรพัฒน์ มีอำพล” นักกลยุทธ์ความมั่งคั่งของเรา มาบอกเล่าเกร็ดการเงินที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับใครหลายคน… กับเรื่องราวของ… “ มนุษย์เงินเดือน “

คำๆนี้ เป็นคำเรียกถึงบุคคลทั่วไปที่ทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายรับที่ได้รับเป็นงวดๆ ส่วนมากเป็นงวดรายเดือน การเป็นมนุษย์เงินเดือน โดยเฉพาะภาคเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออมต้องลงทุน เพราะไม่มีระบบบำนาญอย่างข้าราชการ ถ้าวันนึงเราต้องเกษียณจากการทำงาน ไม่มีเงินเดือนเข้ามาอีกต่อไป ไม่มีแรงที่จะทำงานอีกแล้ว เราจะทำอย่างไร จะหาเงินจากไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ดังนั้น “การออม” และ “การลงทุน” จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ข้อดีของการเป็นมนุษย์เงินเดือน คือสามารถวางแผนการออมได้ง่ายกว่าอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ เพราะการมีรายได้ประจำที่สม่ำเสมอ และคาดการณ์รายได้ล่วงหน้าได้ค่อนข้างแน่นอน ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ สามารถกำหนดได้ว่ารายจ่ายต่อเดือนควรเป็นเท่าไหร่ เหลือเงินออมเท่าไหร่ และยิ่งถ้ารู้จักวางแผนการเงิน จัดสรรเงินออม นำไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง หนทางสู่ความมั่งคั่งก็รออยู่ไม่ไกล

การวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนจาก “มนุษย์เดือนชนเดือน” มาเป็น “มนุษย์เงินเดือนที่มั่งคั่ง” ได้ไม่ยาก

การลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า DCA หรือ การลงทุนทุกๆเดือนสม่ำเสมอในจำนวนที่เท่าๆกัน จึงเป็นแนวทางที่ดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน เพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่มีเวลาไปดู หรือเฝ้าติดตามสินทรัพย์ที่เราลงทุนแบบตลอดเวลา เพราะการลงทุนแบบนี้จะเป็นแบบ “อัตโนมัติ” คือ ตัดเฉลี่ยไปทุกงวด ทุก ๆ เดือนที่เราตั้งเอาไว้ “ประหยัดเวลาติดตาม” เอาเวลาไปทำงานประจำเก็บเงินสะสมสินทรัพย์ไปเรื่อย ๆ ลงทุนไปพร้อมกับการทำงานประจำ ตัวเราทำงาน ก็ให้เงินทำงานไปด้วย ถ้าคุณเลือกจะลงทุนด้วยวิธี DCA หรือสะสมลงทุนอย่างมีวินัยแล้ว คุณจะได้ “ความเรียบง่าย”ได้การลงทุนที่ไม่ต้องมาสนใจสภาวะตลาดในระยะเวลาสั้นๆ

กลยุทธ์ DCA นั้นจริงๆแล้วสามารถใช้ได้กับสินทรัพย์หลายประเภท ตั้งแต่การลงทุนในหุ้นรายตัว ไปจนถึงการลงทุนในกองทุนรวม การหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกเดือน ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการออมอย่างสม่ำเสมอ เป็นการสะสมสินทรัพย์ลงทุน ถ้ามีระยะเวลาลงทุนที่นาน ดอกเบี้ยทบต้นจะทรงพลังอย่างยิ่ง

เพียงเปลี่ยนจากการออมทุกเดือนโดยไม่รู้เป้าหมาย ไม่รู้ปลายทางจะมีเงินเท่าไหร่ โดยเริ่มจากตั้งเป้าหมายให้ได้ก่อน ว่าเราจะออมเงินให้ได้เท่าไหร่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะ 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี เป้าหมายเหล่านี้จะทำสำเร็จได้ต้องมีกำหนดระยะเวลา ก็เหมือนกับการขับรถที่ต้องกำหนดจุดหมายปลายทางและเวลาที่เราต้องการจะไปถึง ไม่เช่นนั้นเราก็จะขับรถไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมาย การตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องออมเงินเดือนละเท่าไร รวมถึงศึกษาว่าการลงทุนชนิดใดเหมาะสมกับเรา เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของการลงทุนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ โดยเลือกตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

วิธีการนี้จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายในการออมได้ง่ายขึ้น เพราะในท้ายที่สุดแล้ว เราจะรู้ว่าเราจะมีความสุขกับเงินออมก้อนนี้ เป้าหมายที่แท้จริงนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนนั่นก็คือ มีเงินเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณ

มีอะไรที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถลงทุนได้บ้าง อันดับแรกเลย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือน หลาย ๆ บริษัทจะให้สิทธิกับพนักงานในการเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอง โดยเลือกได้ว่าจะสะสมเงินเท่าใด ยิ่งหักเงินสะสมมาก เราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้น และที่สำคัญเลือกทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเพิ่มผลตอบแทนด้วย Employee's Choice ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายเกษียณได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ควรวางแผนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมๆกับการสร้างความมั่งคั่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ เพียงแค่ต้องศึกษาข้อมูล เงื่อนไขให้ครบถ้วน แค่นี้ก็ช่วยให้เราได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างสูงสุด

นอกจากวินัยสร้างความมั่งคั่งแล้ว การเริ่มลงทุนก่อนย่อมได้เปรียบกว่าการเริ่มลงทุนทีหลัง ยิ่งปล่อยเวลาให้นาน..ให้นานออกไป เวลาที่จะเก็บออมและลงทุนก็น้อยลงเรื่อยๆ และในที่สุดเราก็อาจจะไม่ได้มั่งคั่งอย่างที่ตั้งใจไว้ครับ