บทสรุปของการเงิน วัฏจักรของความท้าทาย

บทสรุปของการเงิน วัฏจักรของความท้าทาย

สวัสดีครับ เวลาสี่ปีเต็มที่เราได้พูดคุยกันภายใต้มายาการเงินนั้นผ่านไปเร็วมาก


ซึ่งวัตถุประสงค์ของคอลัมน์นี้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นของหลายสิ่งหลายอย่างทางด้านการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทั้งวิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ วิกฤตในยุโรป ซึ่งหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้มากขึ้น และผมหวังว่าการที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันผ่านการอ่านนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจและรับมือความเสี่ยงทางการเงินได้ดีขึ้น บทสรุปของเรามีหลักๆ คือ 

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกขณะและจะมีความเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือวัฏจักรที่สั้นลงกว่าเดิมมาก คือ ในอดีตเรามักจะเอาเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์มาทบทวนและใช้เป็นบทเรียนในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการครบรอบของความเสียหายในอดีตบางครั้งเป็นทุกๆ 10 ปี เช่น วิกฤติเศรษฐกิจจะมีฟองสบู่ และฟองสบู่จะแตก และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ซึ่งให้ครบรอบนั้นในอดีตอาจจะใช้เวลาถึง 10 ปี แต่ในปัจจุบันรอบเศรษฐกิจจะสั้นกว่าเดิม ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่ถึง 5 ปี ในการครบรอบตั้งแต่ก่อนเกิด ถึงฟื้นตัว ซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญ

ผลกระทบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและรุนแรงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนั้นการเชื่อมต่อกันของแต่ละประเทศ แต่ละคู่ค้า สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ลงทุน ผู้ฝากเงิน ซึ่งการเชื่อมต่อนี้เป็นผลให้การติดต่อกันมีมากขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาก็จะมีผลกระทบกับหลายบุคคลมากขึ้น และมักจะไม่เกิดปัญหาเพียงประเทศเดียว หรือกลุ่มเดียว เช่น ปัญหาหนี้ด้อยสภาพในอเมริกานั้นทำให้กำลังซื้อลดลง การสั่งสินค้าจากต่างประเทศน้อยลง การค้าขายมีปริมาณน้อยลง ทำให้ผู้ที่ค้าขายที่อยู่ในประเทศอื่นขายของได้น้อยลง หรือปัญหาในประเทศยุโรปหลายประเทศที่มีความแข็งแรงของเศรษฐกิจต่ำ เมื่อเกิดปัญหาความมั่นคงก็จะทำให้ประเทศที่เป็นเจ้าหนี้มีโอกาสได้รับการชำระหนี้คืนน้อยลงได้ ซึ่งการที่เราค้าขาย หรือลงทุนนั้นเราก็ควรจะต้องเข้าใจพื้นฐานของประเทศที่เราดำเนินการด้วยเช่นกัน

Technology มีราคาต่ำลง มีความเป็นไปได้สูงขึ้น โอกาสในการทำธุรกิจมีมากขึ้น มีธุรกิจเกิดใหม่เยอะขึ้น และธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะอยู่ไม่รอด ความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญ

ทำความเข้าใจและมองให้ไกล เนื่องด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว และมีผลกระทบได้มากขึ้น ความสามารถในการมองพิจารณากลยุทธ์ระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญ เราอาจต้องถามและเลือกว่าถ้าเราจะยังอยู่ในธุรกิจนั้นปัจจัยอะไรเป็นเรื่องที่สำคัญ และนั่นก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราดำเนินการอยู่รอดได้

การเงินและการรับมือเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้มีอะไรที่ยากจนเกินไป แต่ขอให้มีสติในการรับมือ ผมหวังว่าระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนกันไปพิจารณาป้องกันความเสี่ยงได้ ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือสติและการรับมือที่ได้วางแผนไว้