การวิเคราะห์เชิงคุณภาพกรณีศึกษา SPA

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพกรณีศึกษา SPA

ผมเชื่อว่าการวิเคราะห์หาหุ้นรายตัวที่ใช่ “การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ” สำคัญกว่า “การวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เราควรหาธุรกิจที่ใช่ มีผู้บริหารที่ใช่

 และมีกลยุทธ์ที่ใช่ จากนั้นจึงค่อยเข้าไปวิเคราะห์งบหรือวิเคราะห์เชิงปริมาณและวันนี้ผมขอยกตัวอย่างของ Spacer รุ่นแรกของเรา คุณ Chatphong Han ที่วิเคราะห์เชิงคุณภาพหุ้น SPA ไว้น่าสนใจมาก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ชุดเต็มนั้นยาวมาก ๆ ท่านที่สนใจไปติดตามต่อใน Facebook Group เพียงค้นหาคำว่า “SPACE by FINNOMENA”นะครับ 

Bottom-up SPACE คือแนวคิดการสร้างพื้นที่ด้านการลงทุนด้วยตัวคุณเอง เราเชื่อว่า การวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการลงทุนได้ โครงการนี้มีจุดประสงค์ในเรื่องของการศึกษา เป็นการที่ผู้สนใจในโครงการลองฝึกวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือเป็นการกำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น เราเชื่อว่าการการลงมือทำจริง ฝึกจริง วิเคราะห์จริงเท่านั้น ที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแท้จริง "SPA”...ผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจสปาแบบครบวงจร...เจ้าเดียวในตลาดหุ้น จัดอยู่ในธุรกิจบริการและส่งเสริมรักสุขภาพซึ่งถือเป็น mega trend ของผู้คนที่ใส่ใจรักสุขภาพมากขึ้น

‎แนวทางการวิเคราะห์หุ้น‬SPA

การวิเคราะห์ในครั้งนี้ จะเน้นที่ “High Growth” เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพมากกว่าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือปริมาณมากนัก(ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับ) อันได้แก่ การศึกษาเรื่องราวของหุ้น“SPA”, Model ของธุรกิจ อุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดจนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินพอสังเขป ผ่าน ข่าวสารข้อมูลจากกลุ่มบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป (SWG) และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น, บทวิเคราะห์, งาน Opportunity Day และที่สำคัญคือ..หลักการของ IO3 - แนวคิดเลือกหุ้นแบบ 3 ล้อถูกหวย

‎วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

เป็นผู้ให้บริการสปาที่ครบวงจรในระดับอาเซียน โดยให้บริการที่ดีที่สุดและเกินความคาดหวังของลูกค้า พนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และปรับสมดุลเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายเเละจิตใจ

‎เป้าหมายหลักของบริษัทฯ

เป็นผู้นำธุรกิจสปาของเอเชียในปี 2563 โดยมีBrandเป็นที่ยอมรับของภูมิภาคเอเชียโดยมีแผนขยายสาขาไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ฯลฯ และกลุ่มประเทศอาเซี่ยน เช่น CLMV, สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

‎จุดแข็งของบริษัทฯ 

คือ..แบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชียพร้อมความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและการจัดการสปา 

‎ลักษณะการประกอบธุรกิจและจำนวนร้านสปา‬

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (SWG) ดําเนิน ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่...

1.) ธุรกิจสปา : ให้บริการสปาแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทย สัดส่วน 80:20 

2.) ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

3.) ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

4.) กิจการโรงเรียนนวดแผนไทย

‎ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตดีต่อเนื่อง‬

1. อัตรา Staff Utilization Rate สูงขึ้น สืบเนื่องจากจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น 

2. การขยายสาขาภายใต้แบรนด์ Let's Relax

3. การขยายสาขาแบบ M&A ผ่านการเทคโอเวอร์

4. การเซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ธุรกิจสปาไปยังประเทศจีน

‎กลยุทธ์การขยายธุรกิจของSPAและการเติบโตในระยะยาว

1. การขยายสาขาของแบรนด์ 

2. การขยายสาขาภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการธุรกิจสปาของโรงแรม รีสอร์ตและสปอร์ตคลับในประเทศ

3. การขยายสาขาธุรกิจสปาในต่างประเทศ และภูมิภาค ASEAN 

4. การเปิดร้านสปา 3 ดาว ภายใต้แบรนด์ Baan Suan Massage เพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าคนไทย

5. การขยายสาขาผ่านการควบรวมกิจการโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบกิจการสปาที่มีเครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ

6. บริษัทฯมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ “Blooming” และ “Siam Wellness Secret” ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

7. โรงเรียนนวดแผนไทย “บลูมมิ่ง” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตา 

และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยคุณ คุณ Chatphong Han ที่ทำให้เราเข้าใจถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ก่อนที่เราจะต่อยอดด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณ ซึ่งหลักๆ คือการวิเคราะห์ และพยากรณ์งบการเงิน เมื่อหาเจอบริษัทที่เป็น Growth Stock ที่ใช่สำหรับผมจัดว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับ