ว่อน...ไลน์ เร่ขายใบอนุญาต

ว่อน...ไลน์  เร่ขายใบอนุญาต

เกิดอะไรขึ้นกับโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์) หลังจากมีการจับสลากมาแล้ว  มีผู้ที่ผ่านเข้ามา 67 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตไป 21 ใบ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

   การที่สหกรณ์แต่ละแห่งได้ใบอนุญาตมา บางพื้นที่ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้สนับสนุนชัดเจน แต่บางรายเริ่มเป็นประเด็นปัญหาขึ้น เมื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนไม่ได้ 

่ช่วงหลังๆ เลยเกิดกระบวนการ เร่ขายใบอนุญาต” เสียดื้อๆ อย่างนั้น เพื่อหาบริษัทผู้สนับสนุนให้กับสหกรณ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ งานนี้ไม่รู้ว่า เกิดจากสหกรณ์เอง หรือประเภทพวกอยากเป็น “นายหน้า” 

 เนื้อหาใจความที่ส่งต่อๆ กัน ระบุชัดเจน มีความต้องการเสนอขายบริษัทผู้สนับสนุนพร้อมสหกรณ์รายละ 5 เมกะวัตต์ บนเงื่อนไขราคาที่เมกะวัตต์ละ 65 ล้านบาท ฉะนั้นรายละ 5 เมกะวัตต์ ราคารวมๆ อยู่ที่ 325 ล้านบาท บอกด้วยว่าราคานี้ เป็นราคาสหกรณ์ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีที่ดินสำหรับสร้างโรงไฟฟ้า ข้อสำคัญซื้อแล้วต้องยกให้สหกรณ์ ส่วนหุ้นเป็นของบริษัทผู้สนับสนุนทั้งหมด

พร้อมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ จากบริษัทมีคุณภาพสูง นั่นหมายความว่า เป็นการขายเหมา (ไม่แยกขาย)

โฆษณาชวนเชื่อที่บอกต่อๆ กัน ยังระบุทำนอง มีเงินมาลงทุนได้ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องวิ่งหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไม่ต้องวิ่งหาสหกรณ์ ไม่ต้องวิ่งหาบริษัทผู้สนับสนุน ไม่ต้องวิ่งหาผู้รับเหมา ไม่ต้องวิ่งหาที่ดิน ไม่ต้องหาอุปกรณ์และเครื่องจักรขึ้นโครงการได้ทันที 

เงื่อนไขสำคัญ จ่ายมัดจำก่อน 30% ส่วนที่เหลือแบ่งชำระตามความเหมาะสม แล้วแต่จะตกลงกัน หากตกลงสัญญาซื้อขายหุ้นได้  ข้อห้าม ราคานี้ต่อรองไม่ได้แล้ว เพราะต้นทุนสูงมาก” 

ถ้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นจริง ถามว่า การผลิตไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือ ถามว่า ถ้าเร่ขายไม่ได้ อะไรจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้ แล้วจะมีเอกชนสักกี่รายที่จะยอมซื้อใบอนุญาตราคาแพงๆ 

แต่ที่แน่ๆ วันนี้มันเริ่มเกิดปัญหาขึ้นกับสหกรณ์บางแห่งจริงหรือ

งานนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่เช่นนั้นแล้ว โครงการนี้กลายเป็นการเร่ขายใบอนุญาต ที่ไม่ต่างจากอดีตที่เรียกรับกันเมกะวัตต์ละล้านได้