“FinTech” นวัตกรรมการเงินที่ SME ควรรู้จัก

“FinTech” นวัตกรรมการเงินที่ SME ควรรู้จัก

3 ปีที่แล้วผมยังทำงานที่ธนาคารกรุงไทย รับผิดชอบสายงานธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นสายงานหลักที่หารายได้ค่าธรรมเนียมลูกค้าซึ่งมีอยู่เกือบ15ล้านบัญชี

“คุณวรภัค ธันยาวงษ์” กรรมการผู้จัดการจัดการใหญ่ ได้นัดหมายให้ได้พบปะกับ “คุณธนา เธียรอัจฉริยะ”  เราคุยกันในเรื่องนวัตกรรมทางการเงินในยุค Digital Economy และ Technology ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมองเห็นช่องว่างจากความไม่มีประสิทธิภาพและความไม่คล่องตัวบางประการในโลกการเงิน

เรื่องที่พูดคุยกันในตอนนั้น กำลังเป็นกระแสที่ตื่นตัวอย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทใหม่ เตรียมเงินลงทุน 50 ล้านเหรียญ เพื่อลงทุนวิจัยสนับสนุนให้บริการใหม่นี้เกิดขึ้น ดึงคุณธนา ไปเป็นที่ปรึกษา ก่อนหน้านี้ Maybank ของมาเลเซีย ก็ดึง FinTech Startup พันธุ์ไทย Piggipo Application บริหารจัดการบัตรเครดิตเพื่อให้บริการที่มาเลเซีย ผมจึงอยากให้ท่านผู้ประกอบการ SME ได้รู้จักกับนวัตกรรมทางการเงินที่เรียกว่า FinTech มากขึ้น

FinTech คือ เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินที่เน้นการประยุกต์จากการผสมผสาน Technology โดยเฉพาะระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อใช้ในธุรกิจการเงิน ทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile payment) การโอนเงิน (Money transfer) การกู้ยืมเงิน (Loan) การระดมทุน (Fundraising) การจัดการทรัพย์สิน (Asset management) โดยอาศัยความก้าวหน้าด้าน IT และสมาร์ทโฟน ในยุคดิจิทัล โดยเน้นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า และมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

ซึ่งพัฒนาการของ FinTech ได้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนี้

1.ส่งเสริมการจัดการทางการเงินที่สมาร์ทยิ่งขึ้น(Smarter financial decisions) โดยช่วยผู้บริโภค ให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด ทั้งเรื่อง การออม การลงทุน ที่ให้ผลตอบที่ดี

2.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance assistance) โดยเสนอ Solution ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎใหม่ๆ ที่มีกฎระเบียบข้อบังคับมากขึ้น ด้วย Software ประมวลผลที่คล่องตัวง่ายต่อการใช้

3.ยกระดับประสบการณ์ด้านการซื้อออนไลน์ (Online shopping experience ) โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการรับชำระเงิน และการใช้จ่ายในธุรกิจ Retail

4.เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย (Payment options) โดยช่วยเหลือท่านผู้ประกอบการ SME ในการรับชำระเงิน และการจ่ายเงินของผู้บริโภค

5.การนำเสนอช่องทางการกู้ยืมเงิน (New avenue for loans) โดยช่วยให้ SME ที่ยากต่อการเข้าถึงแหล่งทุน สามารถขอสินเชื่อกับพันธมิตรทางการเงินในโลกออนไลน์ เช่น Website ระดมทุนแบบ Crowdfunding การกู้และให้กู้กับคนที่รู้จักที่เรียกว่า Lend friend

6.การชำระเงินและเรียกเก็บเงินที่รวดเร็ว (Speed payment and collection) เช่น Invoice Ninja ที่ช่วยเหลือธุรกิจ SME ในการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็วกว่าเดิม iZettle ในยุโรปที่ช่วยเหลือ SME ลดการเสียโอกาสจากการไม่รับบัตรเครดิต เป็นต้น

7.การคุ้มครองทรัพย์สินจากการฉ้อโกง (Asset protection) โดยสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า E-commerce การถูกโกงบัตรเครดิต เอาชนะอาชญากร โดยช่วยผู้บริโภคในการปกป้องทรัพย์สิน

8.การส่งเสริมการลงทุน (Investment) โดยช่วยนักลงทุนรายย่อยให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ในประเทศไทย มีการใช้ Program Streaming ในการซื้อขายหุ้นแทนการซื้อขายในห้องค้า FinTech ล้วนแต่เกิดจากพลังของกลุ่ม Startup ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด Jamie Dimon ประธานบริหารของ JP Morgan บอกว่า Startup ทั่วโลกกำลังบุกธนาคาร คู่แข่งของธนาคารไม่ใช่ธนาคารขนาดใหญ่  แต่เป็น FinTech Startup ที่กำลังบ่มเพาะอยู่เป็นจำนวนมาก ระบบเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบเซ็นเช็ค จะกลายเป็นตำนาน CEO ของ Barclay บอกว่า อีก 10 ปี ข้างหน้า เหล่า Banker จะตกงาน 50 % ซึ่ง Top tier bank ที่มีพนักงาน 1 ล้านคน ปลดพนักงานไปแล้ว 100,000 คน

ในไทย FinTech ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศ แต่คนไทยมีความก้าวหน้าเรื่องการใช้ สมาร์ทโฟน และ Social Network เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นวัตกรรมการชำระเงินในรูปแบบ FinTech จึงจะเติบโตอย่างรวดเร็ว

ท่านผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและอย่าเสียโอกาสใน Megatrend ทางการเงิน FinTech นะครับ