มาตรการปกป้องผืนป่า

มาตรการปกป้องผืนป่า

ความเข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้ การอำนวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม

 ชาวบ้าน อ.เกาะยาว จ.พังงา มีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ฮัมบัด เปกะมล เป็นประธานศูนย์ฯ ก้าวไปอีกขั้นเมื่อสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยี ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ สนับสนุนการอ่านพิกัดที่ดิน ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบบนเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่

>>> การทำงานอย่างสอดประสานระหว่างดีเอสไอ กับตัวแทนชาวบ้านจึงเห็นผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.ชาวบ้านต.พรุใน ได้บทเรียนการมีส่วนร่วมทำงานกับดีเอสไอ การเบิกความเป็นคดีในศาลในคดีนายทุนบุกรุกพื้นที่รัฐ นำไปออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ การบริหารพื้นที่หลังจากเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของนายทุนให้กลับมาเป็นของรัฐ 2.ชาวบ้านบ้านย่าหมี ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าสงวนแห่งชาติ 3.ชาวบ้านเกาะยาวน้อย ได้ร่วมป้องกันปัญหาทุจริตของข้าราชการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายและแผนการดำเนินการทวงคืน สค.1 อีก 75 ใบ ที่ยังไม่ออกโฉนด และรวมถึงสค.1 ที่อยู่ในมือนายทุน จะต้องได้รับการชำระสะสาง ไม่ให้นำไปออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ตรงแปลง

>>> ผลการทำงานอย่างทุ่มเท ทั้งชาวบ้านและดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรางวัลความเป็นเลิศในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. โดยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. คณะผู้ตรวจประเมินจาก ก.พ.ร.ได้เดินทางมารับทราบจากปากชาวบ้าน ดีเอสไอ ให้ความสำคัญเรื่องนี้ รองอธิบดีดีเอสไอ .ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว เป็นผู้มานำเสนอนโยบายดีเอสไอ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

>>> ส่วนวันที่ 2 มิ.ย.รองอธิบดี พงศ์อินทร์ นำคณะไปดูพื้นที่ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบบนเกาะนาคาน้อย ที่ดีเอสไอ กำลังจะรับเป็นคดีพิเศษ ส่วนความคืบหน้าด้านการเพิกถอน นส. 3 ก ของบริษัท ภูเขาหกลูก หนังสืออยู่ที่รองอธิบดีกรมที่ดิน ทรงวุฒิ สายแก้ว รอตรวจแก้ไขและลงนาม กำลังรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเซ็นเพราะยิ่งล่าช้าจากการเพิกถอนที่ดินอีก ปัญหาที่คาราคาซังจะไปสร้างบ้าน ตัดต้นไม้เปิดพื้นที่ป่าไปแล้ว การเอาธรรมชาติกลับมาจะยิ่งลำบาก

>>> ส่วนวันที่ 3 มิ.ย.นี้ ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค ดีเอสไอ .ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล จะไปในพื้นที่ บ้านกู้กู จ.ภูเก็ต พื้นที่ป่าชายเลนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ยกฟ้อง ในคดีหมายเลขดำที่ 1792/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 1133/2559 ระหว่าง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อนันต์ อนันตกูล ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ไพบูลย์ อนันตกูล กับพวก ฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยชาวบ้านเป็นผู้ร้องสอดเป็นจำเลยร่วม ศาลพิพากษายกฟ้อง โดยให้ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

+++ปิดท้ายที่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติก ภารกิจของคนไทยทุกคน ในการสัมมนา “วิกฤตถุงพลาสติกล้นเมือง ผลกระทบโลกร้อน” วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 09.00-11.00 น. ที่ C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก

 ..............................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]