ข้อมูลคือความได้เปรียบ

ข้อมูลคือความได้เปรียบ

คุณสุวภา เจริญยิ่ง เป็นนักการเงินคนหนึ่งที่ผมชอบคุยด้วยนอกจากจะเป็นคนคุยสนุกแล้ว ยังเป็นคนที่มีข้อมูลมากจนน่าทึ่ง

คุณสุวภา เจริญยิ่ง เป็นนักการเงินคนหนึ่งที่ผมชอบคุยด้วย
นอกจากจะเป็นคนคุยสนุกแล้ว คุณสุวภายังเป็นคนที่มีข้อมูลมากจนน่าทึ่ง ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่กำลังทำร่วมกันอยู่ และในเรื่องอื่นๆ ที่เธอสนใจ เช่น หนัง เพลง ธุรกิจแปลกๆ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ผมรู้จักกับคุณสุวภามานานในฐานะที่เธอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีลูกค้าให้ความเชื่อถือเป็นอย่างมากคนหนึ่ง ทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคุณสุวภาหลายครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมา

แต่งานชิ้นที่ทำให้ผมนึกถึงคุณสุวภากลับเป็นงานที่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย คือ การนำธุรกิจ Thai AirAsia เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประมาณต้นปี พ.ศ. 2555 คุณสุวภาได้ติดต่อขอให้ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องนี้ แต่ผมทำได้เพียงจัดทีมงานของสำนักงานเข้าไปช่วย โดยผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ เพราะในขณะนั้นผมเป็นกรรมการของการบินไทย ซึ่งอาจถูกมองว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โจทย์ยากของเรื่อง Thai AirAsia อยู่ที่การจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนโดยทั่วไปมั่นใจว่า Thai AirAsia เป็นกิจการของคนไทย มีแผนธุรกิจของตนเองที่ชัดเจน และไม่ต้องพึ่งพิง AirAsia Berhad ซึ่งเป็นบริษัทมาเลเซียและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอด

คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือการให้ Thai Air Asia เป็นบริษัทลูก โดยมี AirAsia Berhad ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทยถือหุ้นร้อยละ 55 ที่เหลือทั้งหมด ดังนั้น ตราบใดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นนี้ Thai AirAsia ก็จะเป็นกิจการที่มีคนไทยคือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตลอดไป

ด้วยโครงสร้างการถือหุ้นนี้ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Holding Company ที่มีรายได้จากธุรกิจของ Thai AirAsia ในอัตราร้อยละ 55 จึงสามารถเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างการถือหุ้นนี้ดูเหมือนง่ายและตรงไปตรงมา แต่เชื่อเถอะครับ ตอนเริ่มคิดไม่ง่ายหรอกครับ ต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้และมีประสบการณ์สูงถึงจะคิดได้ ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลย เพราะคุณสุวภาเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้

ผมเชื่อว่าคนที่มีข้อมูลมากกว่าจะมีความได้เปรียบคนอื่นในระดับหนึ่งอยู่เสมอ เพราะการที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกระบวนการไตร่ตรองผ่านข้อมูลทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในสมองของเรานี่เอง ถ้าเรามีข้อมูลมากกว่า เราก็คิดได้มากกว่า

ผมเคยได้ยินเรื่องการปลูกต้นไผ่จีน (Chinese Bamboo Tree) ซึ่งจะต้องรดน้ำทุกวันเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี จึงจะมีส่วนของลำต้นเริ่มโผล่เหนือพื้นดินขึ้นมา แต่หลังจากนั้นมันจะเติบโตอย่างรวดเร็วเฉลี่ยถึงวันละ 3 ฟุตและกลายเป็นต้นไผ่สูงละลิ่วถึง 90 ฟุตหรือเท่ากับตึกสูงเกือบ 10 ชั้นภายในเวลาเพียง 6 อาทิตย์

ในช่วงเวลา 5 ปีที่ไม่ปรากฏลำต้นโผล่เหนือพื้นดินขึ้นมาเลยนั้น ต้นไผ่จีนใช้เวลาสร้างรากใต้พื้นดินอย่างหยั่งลึก แน่นหนา และแข็งแรง เพื่อไว้ส่งเสริมให้ลำต้นเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วจนน่าตกใจเมื่อถึงเวลาที่โผล่พ้นดินขึ้นมา

ผมว่าเทียบได้กับคนที่ขวนขวายหาความรู้และข้อมูลในแต่ละด้านที่ตนสนใจหรือต้องทำงานเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาก็สามารถนำไปคิดต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่แหละครับ...คุณสุวภา เจริญยิ่ง ที่ผมรู้จัก