ศาลปกครองงดจัดงานปีใหม่

ศาลปกครองงดจัดงานปีใหม่

กรณีกล่าวหา “หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล” ขณะดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

 ใช้รถยนต์ส่วนกลางของศาลปกครองสูงสุด ไม่ชอบด้วยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2544 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) พิจารณาและมีมติเป็น เอกฉันท์ เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยเห็นว่า พฤติกรรมของ “หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล” ในขณะดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด มีมูลความผิดทางวินัย กรณีใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ชอบด้วยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 และข้อ 21 และให้ดำเนินการตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 5 วรรคสอง และข้อ 6 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบก.ศป. ว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิของตุลาการศาลปกครอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.2544

>>> ก.ศป.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว

>>> กรณีของ หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุลทำให้ศาลปกครอง ระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน และปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศาลปกครอง (ไม่รวมปี 2554 ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วม) ศาลปกครอง งดจัดงานปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทำสืบต่อกันมาหลายปี

>>> จับตาการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง ตัวเต็งเวลานี้ มีชื่อ .ต.ต.สุริยา สิงหกมล นายตำรวจฝีมือดีที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มเปี่ยม ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 แทน พ.ต.อ.นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ ซึ่งไปนั่งเป็น ผบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

>>> พ.ต.ต.สุริยา เดิมนั้นเคยขยับจาก ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นผบ.สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

>>> อีกชื่อ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รายหลังนี้ ช่วงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครตำแหน่ง รองอธิบดี เจ้าตัวยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน อ.เกาะยาว จ.พังงา ตั้งศูนย์เรียนรู้การอำนวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ให้ชาวบ้านปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ของรัฐ โดยพื้นที่อ.เกาะยาว มีปัญหานายทุนนำสค.1 บินมาออกเอกสารสิทธิ การตั้งศูนย์เรียนรู้การอำนวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม จะทำให้ชาวบ้านช่วยกันตรวจสอบที่ดิน ไม่ให้นายทุนเข้ามาบุกรุก และยังช่วยชาวบ้านที่พิสูจน์ การถือครอง ส.ค.1 อย่างถูกต้องให้ได้รับโฉนด ขณะนี้มี 75 ราย ที่รอจังหวัดพังงา อนุมัติโฉนดให้ เรียกว่า พ.ต.ท.ประวุธ ขอใช้ผลงานพิสูจน์ ว่าเหมาะที่จะนั่งเก้าอี้รองอธิบดี ดีเอสไอ หรือไม่

>>> สำหรับราคาที่ดินเกาะยาว พื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีโฉนด ซื้อขายกันในราคาหลักหมื่น แต่เมื่อเป็นโฉนดแล้วราคาไร่ละล้าน ชาวบ้านเกาะยาว จึงชื่นชม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เข้ามาช่วยพลิกชีวิตพวกเขาในครั้งนี้

 .............................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]