เครือข่ายชาวบ้านเกาะยาว

เครือข่ายชาวบ้านเกาะยาว

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และบุกรุกพื้นที่ของรัฐ

 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงาน จังหวัดช่วยป้องกัน ปราบปราม อย่างจริงจัง โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากประชาชน ผมไปอยู่ที่เกาะยาว ติดตามการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่นั่น

>>> ชาวบ้านอำเภอเกาะยาว ทั้งเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา รวมตัวอย่างเข้มแข็ง พวกเขามุ่งมั่นที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินของรัฐ โดยจังหวัด ส่งรองผู้ว่าราชการ จ.พังงา สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ เดินทางมาเปิดศูนย์เรียนรู้การอำนวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ให้ชาวบ้าน อ.เกาะยาว รักษาพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกจากกลุ่มนายทุน ให้สมกับการได้รับรางวัลพื้นที่พิทักษ์มรดกโลก เมื่อปี 2545 รางวัลส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ททท. ปี 2548-2552 รางวัลเป็นเจ้าของบ้านที่ดี

>>> ข้อมูลใหม่ล่าสุดที่คนเกาะยาว ภาคภูมิใจคือ ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เป็น 1 ใน 14 เกาะที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่ง ‘สมเจตน์’ บอกว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้ชาวบ้าน แม้ยอมรับว่าปัญหาเรื่องที่ดิน เป็นปัญหาอันดับ 3 ของจังหวัด

>>> ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ ประวุฒิ วงศ์สีนิล มาให้ความรู้กับแกนนำชาวบ้าน รู้วิธีสังเกต เฝ้าระวัง การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ โดยสังเกตง่ายๆ จาก สค.1 ว่าตรงแปลงหรือไม่ ส่วนดีเอสไอ จะเข้ามาช่วยตรวจสอบเชิงลึก ผ่านการอ่านแปลภาพถ่าย และสอบสวนพยาน

>>>เกาะยาว มีปัญหานายทุนนำสค.1 บินมาออกเอกสารสิทธิ 77 แปลง กมล ภัทรกมลสุขกุล ชาวบ้าน อ.เกาะยาว บอกว่า การตั้งศูนย์เรียนรู้การอำนวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม จะทำให้ชาวบ้านช่วยกันตรวจสอบที่ดินแปลงอื่น ไม่ให้นายทุนเข้ามาบุกรุก รวมถึง ส้าเหยด ไม้แก้ว

  +++ ชาวบ้านหมู่ 7 อ.เกาะยาว ได้ รับสค.1 โดยการพิสูจน์สิทธิจากดีเอสไอ และกำลังขอออกโฉนดที่ดิน โดยที่เกาะนาวน้อย ยังมีกรณีเดียวกันนี้อีก 75 ราย

>>>  ‘สุมาลี ไชยอดทน ยื่นสค.1 ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อปี 2552 มอบหลักฐานทั้งหมดให้กรรมการตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อส่งต่อคณะกรรมแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ เนื่องจากที่ติดชายเลน กว่า 6 ปี เจ้าหน้าที่ทุกระดับบอกว่า ติดกฎ 43 ประกาศปี 2537 ห้ามออกเอกสารสิทธิใดๆ บนที่เขา ทะเล เกาะ

>>> ยกเว้นมี สค.1 สามารถออกให้ได้ แต่ของ สุมาลี กลับไม่ออกให้ โดยไม่อธิบายว่า ติดกฎ 43 เรื่องอะไร ซึ่งเจ้าตัวยืนยันไม่ได้บุกรุกออกนอกเขต สค.1

 .................................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]