มาตรา 44 ล็อต 3

มาตรา 44 ล็อต 3

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 วิตกกับจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของ ป.ป.ช. และคดีที่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ให้ลงโทษ ส่วนใหญ่เป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น ส่อแสดงว่าการทุจริตในระดับหมู่บ้าน และตำบล ไม่ลดน้อยลงเลย

>>> ป.ป.ช.จึงเฝ้าระวังมิให้มีการทุจริตในระดับท้องถิ่น ยิ่งห้วงเวลานี้ รัฐบาลมีโครงการอุดหนุนตำบลละ 5 ล้านบาท ดังนั้น ป.ป.ช.จะใช้ศักยภาพ ป.ป.ช.จังหวัดทุกจังหวัด คอยติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากพบการทุจริตจะลงโทษทันที 

>>> ในส่วนของการขึ้นบัญชีข้าราชการทุจริต และต้องพักงานตาม มาตรา 44 นั้น เวลานี้ ป.ป.ช.กำลังรวบรวมข้อมูล ส่วนจำนวนกี่ราย ยังบอกไม่ได้ แต่ยืนยันว่ามีแน่นอน เมื่อป.ป.ช.ได้ข้อเท็จจริงแล้วจะเร่งส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรี ต่อไป

>>> ปัญหายาเสพติด ที่พบว่ามีการสั่งซื้อจากเรือนจำ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดหารูปแบบใหม่ๆ เพื่อสะกัดกั้น และพบว่า หนึ่งรูปแบบที่จะนำไปสู่ต้นตอ คือ พบว่า มีธนาณัติ สั่งจ่ายนักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำ จึงตั้งสมมุติฐาน ว่า ทำไม นักโทษจึงมีธนาณัติส่งให้ กระทั่ง หยิบเอานักโทษรายหนึ่งเป็นกรณีตัวอย่าง

>>> เจ้าหน้าที่พบว่า มีธนาณัติส่งมาให้นักโทษรายนี้ ทุกเดือน แต่ละเดือนนับสิบครั้ง เมื่อตรวจดูชื่อผู้ส่ง ในแต่ละครั้งแทบไม่ซ้ำกัน เจ้าหน้าที่ได้สอบย้อนกลับไป พบว่า คนส่งธนาณัติเป็นแค่ผู้รับจ้างมาส่งเงินอีกทอดหนึ่ง ยังมีตัวการที่อยู่เบื้องหลังของขบวนการค้ายาเสพติดในเรือนจำ เจ้าหน้าที่ ต้องรอเวลาเพื่อให้เครื่องมือที่นำมาใช้สมบูรณ์แบบกว่านี้ เพื่อจะได้ตัวการที่แท้จริงมาลงโทษ

>>> ทลายกำแพงอคติ คำเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ ฉายหนัง เดอะดาวน์ เป็นคนธรรมดามันง่ายไป ในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับเด็กพิเศษ หรือดาวน์ซินโดรม สอดคล้องกับวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นี้ เป็นวันคนพิการสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การเสวนา การมอบโล่เกียรติคุณ และการแสดงจากผู้พิการ พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

>>> งานวันคนพิการนี้ สุชาติ โอวาทวรรณสกุล เจ้าของเรื่องรณรงค์ นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา และลูกชาย เด็กชายรินชาติ หรือน้องนายน์ เด็กชายวัย 16 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ พร้อมด้วยนักแสดงภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “The Down เป็นคนธรรมดามันง่ายไป อาทิ น้องแพน กมลพร วชิรมน น้องออม-น้องอัน อรนิภาและอติญา กาญจนศิริ จะมาเป็นเกียรติ และร่วมสร้างสีสันในงาน

..................................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]