‘อำนาจซื้อ’นักท่องเที่ยวจีน โอกาสทองของไทย

‘อำนาจซื้อ’นักท่องเที่ยวจีน โอกาสทองของไทย

การเติบโตของเศรษฐกิจจีน ทำให้กลุ่มชนชั้นกลาง และผู้มีฐานะดีชาวจีนเพิ่มจำนวนขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพในการบริโภคสูง

 และต้องการออกไปเห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก ประชาชนชาวจีนจึงมีการเดินทางเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศที่ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวมีทั้ง สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทย

นักท่องเที่ยวจีน ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า ประเทศท่องเที่ยวระดับโลกอย่างฝรั่งเศส มีนักท่องเที่ยวไปเยือนปีละกว่า 80 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจีน ถึง 20 ล้านคน มีการจับจ่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมสูงเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน 4-5 ล้านคน จากนักท่องเที่ยว 25-26 ล้านคนต่อปี

ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่ต้องการปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ทุกประเทศทั่วโลกล้วนต้องการตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ การแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อช่วงชิงนักท่องเที่ยวจีนจึงรุนแรงไม่น้อย ขณะที่ไทยมีความได้เปรียบทั้งด้านระยะทาง ค่าใช้จ่าย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นล้วนน่าสนใจไม่แพ้ประเทศใดๆ ในโลก

ข้อมูลที่น่าสนใจจากการศึกษาตลาดท่องเที่ยวจีนของ อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (ไอเอชจี) บริษัทผู้บริหารงานโรงแรมระดับโลก ร่วมกับ ออกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ระบุถึงโอกาสทางธุรกิจมหาศาลจากนักท่องเที่ยวจีนว่า ยอดรวมจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ จะมีถึงเกือบ 97 ล้านคนในปี 2566 หรือเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยเวลานั้นเชื่อว่าชาวจีน 88 ล้านครัวเรือนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

รายได้ครัวเรือนที่สูงขึ้น คือ ปัจจัยผลักดันสำคัญในทศวรรษหน้า โดยชาวจีนกว่า 60 ล้านครัวเรือน จะมีรายได้ต่อปีเกินระดับ 35,000 ดอลลาร์ ซึ่งมากพอที่จะจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ที่สำคัญ คาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในปี 2566

ผลการศึกษายังสะท้อน 3 แนวโน้มสำคัญที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ 1.ความต้องการในการเดินทางระยะไกลของชาวจีนจะพุ่งขึ้นสูงมาก จีนจะกลายเป็นตลาดนักเดินทางระยะไกลที่ใหญ่สุดในปี 2563 แทนที่สหรัฐ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี 2. ชาวจีนเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ในปี 2566 เกือบสองในสาม หรือ 62% ของการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน เป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ 3. นักท่องเที่ยวจีนจะใช้จ่ายมากขึ้นระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางของชาวจีนคาดเพิ่มขึ้นเกือบ 75% ในปี 2566 โดยนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มเลือกที่พักราคาสูงขึ้น จับจ่ายสินค้าราคาแพงขึ้น

นักท่องเที่ยวชาวจีนมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นตัวแปรต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ เฉพาะไทย คาดการณ์ในปี 2566 กรุงเทพฯ จะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นกว่า 690,000 คน สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัทยาจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 527,000 คน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมากรุงเทพฯ กว่า 1.76 ล้านคน เป็นระดับที่สูงสุดเมืองหนึ่งของภูมิภาคนี้

กรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองที่มียอดใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวจีนสูงที่สุดในโลกในปี 2556 จำนวน 3.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีพัทยาเป็นอันดับสอง กว่า 3 พันล้านดอลลาร์ คาดยอดใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวจีนในกรุงเทพฯ จะเพิ่มขึ้น 130% หรือเป็นจำนวนกว่า 8.8 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2566

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่มีทางเลือกของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก