ว่าด้วยเรื่อง “คน-Coach-กลยุทธ์”

ว่าด้วยเรื่อง “คน-Coach-กลยุทธ์”

ทุกบริษัทต่างก็มีกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งเป็นภาพใหญ่ขององค์กร ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาด การขายสินค้าและบริการ

..ซึ่งมีทั้งได้ผลและล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ “นำกระแส” หรือกลยุทธ์ที่ ”ตามกระแส” ถ้าลองพิจารณาดีๆ กลยุทธ์ส่วนมากค่อนข้างดีและน่าสนใจ..แต่ส่วนที่ไม่ดีและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ของสินค้าและบริการล้มเหลว มักจะเริ่มต้นและจบลงที่ “คน” !

ปัญหามีอยู่ว่า..เมื่อแต่ละบริษัทคิดกลยุทธ์ (ไม่ว่าจะคิดเองหรือจ้างเอเจนซี่คิดให้ก็ตาม) มักจะละเลยที่จะ

"สร้างหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติและทักษะคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์” ด้วยความคิดผิดๆที่ว่า “ถ้ากลยุทธ์ดี ผลก็จะออกมาดี” ! สุดท้าย..มักจะกลายเป็น “กลยุทธ์ดี แต่ปฏิบัติเละเทะสิ้นดี!”

ต้องไม่ลืมว่า เมื่อสร้างหรือมีกลยุทธ์ใหม่ย่อม ไม่สามารถใช้คนที่มีทัศนคติและทักษะแบบเก่าๆ ได้ จริงมั้ยครับ?

ทางแก้ไม่ใช่เรื่องยาก มีขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนหรอกครับ!

1.กลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ของสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับคนในหน่วยงานใดบ้าง ? ถ้าเกี่ยวข้องแทบทุกหน่วยงานก็จัดลำดับความสำคัญโดยเรียงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...ต้อง สร้างทัศนคติใหม่หรือเสริมทักษะใหม่ในเรื่องอะไรบ้าง ? (ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่มักจะถูกมองข้าม หรือทำแค่ลวกๆคือจัดฝึกอบรมเป็นพิธีสัก 1-2 วันแล้วคาดหวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยน!)

3.แต่ละหน่วยงานที่ต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรุก หน่วยงานรับ และหน่วยงานสนับสนุน จะต้อง “มี หรือ สร้าง Coach” ในแต่ละทีมย่อยของทุกหน่วยงาน! เพราะ Coach ของทุกทีมย่อยในทุกหน่วยงาน จะทำ

หน้าที่ นำทีม ปรับแก้ เสริมสร้าง ทัศนคติและทักษะของลูกทีมให้สอดคล้อง รองรับกลยุทธ์ และมีหน้าที่ในการนนำทีม สนับสนุน และแก้ปัญหาต่างๆ...ไม่ใช่แค่ให้หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ใช้ทักษะเดิมๆโดยไม่ได้เรียนรู้ทักษะของการเป็น Coach ซึ่งถือว่าเป็น “ทักษะบังคับ”ของหัวหน้าทีมและผู้บริหารในยุคปัจจุบันและอนาคต! 

4.ก่อน-ระหว่าง-เริ่มใช้กลยุทธ์ ผู้บริหารและ Coach ของแต่ละหน่วยงาน จะร่วมกันคิด-ปฏิบัติ-และติดตามผลในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ และมีรูปแบบการ ประชุมร่วมเป็นระยะ เพื่อ ลดและป้องกันความผิดพลาดและสร้างโอกาสที่จะทำให้กลยุทธ์ที่จะใช้....ให้เกิดผลดีมากที่สุด!

จากขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คงจะมองเห็นภาพแล้วใช่มั๊ยครับว่า ปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้ “กลยุทธ์ดีๆ” ต้อง

ล้มเหลว และ “กลยุทธ์ธรรมดาๆ”กลับประสบความสำเร็จได้ ! เพราะในทางปฏิบัติ เราไม่สามารถแยกทั้ง 3 อย่างนี้ออกจากกันได้เลย ทั้ง 3 อย่างนี้ต้องเชื่อมโยง สอดประสาน ไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้ก็คือ “คน –Coach – กลยุทธ์”! 

ถ้าเราใช้ กลยุทธ์เป็นตัวนำ แต่ปราศจาก Coach และคนที่พร้อม ก็ยากครับที่จะประสบความสำเร็จ

ลองปรับแนวความคิดและวิธีการแบบนี้ดูสิครับ..

ทุกครั้งที่มีหรือจะใช้กลยุทธ์ ต้องมีหรือสร้าง Coach และ คนข้างในให้พร้อม....แล้ว “คน-Coach-กลยุทธ์” จะทำให้องค์กรของท่านประสบความสำเร็จและคู่แข่งเลียนแบบได้ยาก!