งานจักสานสู่เก้าอี้

งานจักสานสู่เก้าอี้

การถักทอจักสานข้าวของเครื่องใช้เป็นทักษะงานช่างหัตถกรรมที่อยู่คู่ท้องถิ่นมานานแสนนาน เช่น การสานถักทอทำกระเป๋าย่านลิเภา

การสานเก้าอี้ด้วยหวาย การสานเสื่อจากต้นกก หรือแม้กระทั่งการสานเข่งใส่ผักผลไม้

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทล้วนมีความละเอียดในการถักทอที่ต่างกันตามวัตถุดิบตั้งต้นและประโยชน์ใช้สอย

ผมพบชิ้นงานออกแบบสัญชาติฝรั่งเศส ที่นำรูปแบบการสานไม้ไผ่มาเป็นต้นตอแรงบันดาลใจในการออกแบบเก้าอี้ Saski Chair แบรนด์ ALKI โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ Jean Louis Iratzoki

คำว่า Saski มีความหมายว่าตะกร้า ตั้งชื่อตามต้นตอแรงบันดาลใจ เอกลักษณ์ของเก้าอี้ Saski Chair คือบริเวณส่วนที่นั่งที่ดูเหมือนนำไม้มาขัดสานต่อกัน ทั้งๆ ที่ไม้จริงยากต่อการสานตัวในลักษณะนี้ ทั้งนี้ ทีมงานได้ดึงเอาประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักร CNC ผนวกกับทักษะความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานที่ล้อเลียนรูปแบบของเครื่องจักสานให้เกิดขึ้นบนส่วนที่นั่ง

แต่ละชิ้นถูกเชื่อมต่อด้วยกาวและไม่มีการใช้สกรูในการยึดติด เก้าอี้ Saski Chair มีให้เลือก 2 โทนสีคือ สีไม้ธรรมชาติและสีดำ

จะเห็นได้ว่า เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจที่อยู่รอบตัว จากผลิตภัณฑ์เดิมที่เราคุ้นเคยกลายเป็นต้นตอแรงบันดาลใจให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ที่สำคัญเราจำเป็นต้องศึกษาความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยู่ เพื่อดึงเอาศักยภาพสูงสุดของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาประยุกต์ใช้บนงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม (อ้างอิง : alki.fr)