"ขรก.เพลย์เซฟ"

"ขรก.เพลย์เซฟ"

ผลสำรวจของ “กรุงเทพโพลล์” โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกี่ยวกับ

การ ประเมินผลงาน 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งสำรวจประชาชน 1,158 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ล่าสุดพบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เฉลี่ย 6.20 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 3 เดือน ที่ได้ 6.52 คะแนน และลดลงจากการทำงานครบ 3 เดือน คสช.ที่ได้ 6.90 คะแนน

+++ ประเด็นที่น่าสนใจคือ รัฐบาลได้คะแนนมากที่สุดในด้านความมั่นคงของประเทศ 7.11 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.58 คะแนน ส่วนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 7.26 คะแนน จากเต็ม 10 ลดลงจากการประเมินรอบ 3 เดือนที่ได้ 7.43 คะแนน และลดลงจากเมื่อครั้งครบรอบ 3 เดือนหัวหน้า คสช. ที่ได้ 7.76 คะแนน

+++ ไม่รู้เป็นเพราะ ความนิยมตกต่ำ หรือไม่ ถึงมีกระแสข่าวการ ปรับครม. เล็ดลอดออกมา โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ-ราคาพืชผล-ปัญหาปากท้องของประชาชน อย่างกระทรวง คลัง-พาณิชย์-เกษตรฯ

+++ หาก คนในรัฐบาล-คสช. ได้ออกไปสำรวจสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน, ปัญหาราคาสินค้าแพง, ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ, พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ค่อยได้, ประชาชนมีภาวะการครองชีพที่่ค่อนข้างลำบาก ก็จะรับรู้ได้เองว่า ทำไมใคร ๆ ถึงบ่นกันว่า รัฐบาลไม่มีผลงาน เพราะรัฐบาลจะมีผลงานหรือไม่มีผลงาน สะท้อนที่ ความเป็นอยู่ ของประชาชนนี่แหละ ชัดเจนที่สุด

+++ เห็น “รัฐบาล-คสช.” ก็คงจะรับรู้อยู่เหมือนกันว่า สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ถึงได้มีแนวคิดที่จะตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการทำงาน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง เพราะมีความล่าช้า จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

+++ มีการวิเคราะกันว่า สาเหตุที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากว่า ข้าราชการ ไม่กล้าที่จะลงนามอนุมัติโครงการเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเคยชินกับการได้รับผลประโยชน์ผูกขาดกับการอนุมัติให้รายเดิมๆ ที่เป็นเครือข่ายของตัวเอง และกลัวจะถูกตรวจสอบและดำเนินคดีในภายหลัง จึงทำให้เกิดภาวะ “ข้าราชการ” ทำงานแบบถนอมตัว หรือ เพลย์เซฟ คือทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพ้นยุคของ คสช. ... ว่าอย่างนั้นเถอะ

+++ โค้งสุดท้ายของการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนจะคลอดออกมาเป็นรูปเป็นร่างทั้งฉบับ อยู่ที่การร่าง บทเฉพาะกาล-พิจารณาเรื่องที่แขวนไว้-ทบทวนเรื่องที่มีผู้คัดค้าน ล่าสุด พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ออกบอกว่า อาจจะคืนอำนาจการ จัดการ-ควบคุมเลือกตั้ง ให้เป็นของ กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังเดิม หลังจากได้บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ “คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง” หรือ กจต. แต่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก กจต.อาจยังไม่มีความพร้อมในแง่ของการตั้งตัวบุคคลหรือการอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงาน

+++ สำหรับ “บทเฉพาะกาล” สิ่งที่น่าจับตาอีกเรื่องคือ จะมีการบัญญัติเรื่อง นิรโทษกรรม ให้กับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไว้ด้วยหรือไม่ แต่ดู ๆ แล้ว ไม่น่าพลาด เพราะหาก หลงลืม มีหวัง คสช.อยู่ไม่เป็นสุขแน่