ไม่ผิดก.ม.แต่ไม่เหมาะสม

ไม่ผิดก.ม.แต่ไม่เหมาะสม

เป็นเรื่องที่ "ฮือฮา" มิใช่น้อย กับการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) นับตั้งแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่

   เมื่อเดือนส.ค.2557 เป็นต้นมา มีการแต่งตั้ง "เครือญาติ" เข้าไปช่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย วิชาการ ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อรวบรวมจัดทำญัตติ กระทู้ถาม หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ

     ตามข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบุว่า มีสนช.เกือบ 50 ราย มีคำสั่งแต่งตั้ง "ภริยา-บุตร-เครือญาติ" เข้ามาช่วยงานในตำแหน่งสนช. อันประกอบด้วย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสนช. อัตราเงินเดือน 24,000 บาท ผู้ชำนาญการประจำตัวสนช. อัตราเงินเดือน 20,000 บาท ผู้ช่วยประจำตัวสนช. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสนช. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

    สนช.ที่แต่งตั้งลูก  "ภริยา-บุตร-เครือญาติ" เข้ามาช่วยงานมีทั้ง กลุ่ม 40 ส.ว., กลุ่มนายทหาร และกลุ่มสนช.อื่น ๆ 

    ทันทีที่มีข่าวเรื่องนี้เผยแพร่ออกมา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. รีบออกมาปกป้องทันทีว่า ตามระเบียบข้อบังคับ สนช.ไม่ได้ห้ามเรื่องการแต่งตั้งลูกเมีย หรือเครือญาติมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้ปฏิบัติงานประจำตัว สนช. ซึ่งหลักเกณฑ์คุณสมบัติในตำแหน่งเหล่านี้กำหนดเพียงว่ามีคุณวุฒิเหมาะสม และไม่เคยต้องคดีมาก่อน ไม่มีข้อห้ามเรื่องเครือญาติ

    "สนช.อาจต้องการคนที่มีความไว้วางใจมาช่วยงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบเดิมของสภา ที่มีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ทุกอย่างไม่ได้ไปแก้ไขอะไรเลย" พรเพชร ระบุ

    ฝากของผู้นำรัฐบาลและหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งพอเกิดกรณีอย่างนี้เป็นข่าวขึ้นมา ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทันที และคำตอบที่ได้รับกลับมาก็คือ "ไม่มีกฎหมายเขียนระบุไว้ อย่าไปพันกันกับเรื่องสภาผัว-สภาเมีย เพราะมันคนละสมัย ครั้งนั้นก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้ห้าม ครั้งนี้ก็เหมือนกัน"

    นายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่า ได้กำชับไปว่าขอให้ระมัดระวังและไปตรวจสอบด้วยว่าที่ตั้งมาทำงานหรือไม่อย่างไร มีเหตุผลความจำเป็นหรือไม่ หรืออาจจะเขียนกฎหมายในรัฐธรรมนูญหรือระเบียบเพื่อระบุว่ากลไกเหล่านี้จะต้องไม่มีครอบครัว ซึ่งจะเขียนได้หรือไม่ก็ไม่ทราบ เพราะคำว่าประชาธิปไตย ทุกคนก็ต้องการ แต่ก็ต้องไม่จับถูกจับผิด เพราะทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยอีกทั้งเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วย

    "คงต้องให้สนช.ดำเนินการตรวจสอบกันเอง ผมได้มอบหมายให้ประธานสนช.เป็นผู้รับผิดชอบ อย่าเอากระแสมาทำ เพราะจะทะเลาะกันไปใหญ่ หากมีร้องเรียนว่ามีการทำผิดหรือทุจริตก็ต้องสอบสวน" พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

    อีกคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คือ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ผบ..ทบ. และในฐานะเลขาธิการ คสช. ที่ระบุว่า ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพราะเครือญาติที่มีความรู้ความสามารถ ก็สามารถจะดำรงตำแหน่งได้ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องส่วนบุคคล เนื่องจากกฎระเบียบไม่ได้ห้ามไว้

    จะว่าไปแล้ว "ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว-ผู้ชำนาญการประจำตัว-ผู้ช่วยประจำตัว และผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสนช." ที่ตั้ง ๆ กันเข้าไปนั้น หากยึดตาม "ข้อกฎหมาย" ไม่ผิดแน่นอน เพราะสนช.แต่ละคนเซียนกฎหมายกันทั้งนั้น

    แต่เมื่อไปดูหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งทั้งหลายเหล่านั้น มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย หรือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ รวมถึงต้องศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดทำญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ สนช.

    คำถามคือ "บุคคลเหล่านั้น" มีคุณสมบัติด้านกฎหมายและวิชาการตรงตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ นี่เป็น "โจทย์"ที่ สนช.ที่แต่งตั้ง "ลูก-เมีย-เครือญาติ" เข้าไปช่วยงานกินเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนคนทั้งประเทศ ต้องตอบให้สังคมหายข้องใจ

   ไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่เหมาะสมแน่นอน!