ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ขอให้เฮง ขอให้รวย

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ขอให้เฮง ขอให้รวย

สวัสดีครับ ในวันนี้ต้องเริ่มต้นวันด้วยข้อความที่ดี เป็นมงคล เพราะว่าวันนี้ เป็นวันแรกของปีของชาวจีนซึ่งในภาษาแต้จิ๋วเรียกกันว่า ‘ชิวอิก

หรือ แปลว่าวันแรก’ และเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่ โดยตั้งแต่เมื่อวานนั้น (วันที่ 18 กุมภาพันธ์) 


เราได้เห็น คนทั่วไปเริ่มส่งข้อความอวยพร ผมและท่านๆ ทั้งหลายก็ได้รับและส่งข้อความ อวยพรกันและกันให้มีความสุข มีความเจริญ มีโชคภาพ กิจการงานประสบผลสำเร็จ และเราก็เห็นภาพที่แต่ละท่านก็ล้วนแต่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันทั้งสิ้น และเป็นภาพ และบรรยากาศที่ดี ซึ่งหากเราดูวันที่เกี่ยวข้องนั้นมีด้วยกัน คือ วันจ่าย (วันที่ซื้อของเพื่อเตรียมตัว) วันไหว้ คือวันที่ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวันที่สาม คือวันตรุษจีน หรือวันเที่ยว ซึ่งเป็นวันที่ถือเป็นวันแรก ไปเคารพผู้ใหญ่ อวยพรกัน และกัน และออกไปท่องเที่ยวและแต่งตัวสวยงามห

นึ่งในหลาย ๆ ข้อความที่ได้รับนั้นก็มีหลายข้อความที่ส่งมาบอกถึงว่าสิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีน หรือในวันแรกวันนี้โดยผมขอเอาข้อมูลที่ได้รับมา และรวบรวมเพื่อสรุปโดยสังเขปนะครับ

สำหรับสิ่งที่ควรทำนั้นโดยหลัก ๆ คือ ควรทำในสิ่งที่เป็นมงคล และทำให้เกิดความ สบายใจ และสิ่งที่ไม่ควรทำนั้นก็จะตรงข้ามกันกับสิ่งที่ควรทำ คือสิ่งทั้งหลายที่ทำให้ เกิดความไม่เป็นมงคลไม่ควรทำ หรือทำให้เกิดความไม่สบายใจซึ่งอาจทำให้มีกังวล หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ควรระมัดระวังไม่ดำเนินการ

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำทำนั้นจากที่ได้รับข้อความและรูปภาพทั้งใน E-Mail และ Line (เดี๋ยวนี้ข้อ ความมาทั้งรูปแบบข้อความ รูปภาพ และ Video) ส่วนใหญ่บอกถึงสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่ง บางตำราก็บอกว่ามีด้วยกัน 12 อย่าง บ้างก็ 10 อย่าง ผมจึงขอเอาตัวอย่างคร่าว ๆ มารวบรวมดูกันนะครับ ตอนนี้ยังเช้าอยู่ อ่านแล้วจะได้ปฏิบัติเป็นมงคลกันในวันนี้นะครับ

ข้อ 1 ห้ามเก็บกวาดบ้าน ... ในวันแรกของปีนี้ด้วยความเชื่อว่าการเก็บกวาดบ้านจะทำให้สิ่งที่เป็นมงคลถูกกวาดออกไปและโชคต่าง ๆ ที่จะเข้ามาก็จะหายไป แต่ที่จริง ๆ แล้วนั้นการเก็บกวาด หรือจัด สิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่สถานประกอบการ บ้านที่อยู่อาศัยนั้นจะมีการเก็บให้เรียบ ร้อยก่อนวันนี้ และเป็นการเก็บเป็นประเพณีประจำทุกปี อีกนัยหนึ่งคือ หากเราอยู่บ้าน และบ้านรก หรือไม่เข้าที่เข้าทางนัก การเก็บกวาดปีละอย่างน้อย 1 ครั้งต้องทำก่อนวัน ตรุษจีน และกุศโลบายนี้ก็ทำให้บ้านเรือนมีระเบียบเรียบร้อย และหากวันนี้แล้วแต่เรา ยังไม่ได้เก็บกวาดบ้านเลยล่ะครับ แต่ไม่ไหวด้วยประการใดก็ตามและต้องการเก็บ กวาด ก็ต้องมีการกวาดเข้ามาในบ้านและทำการจัดเก็บแทนที่จะเป็นการกวาดออก ครับผม เพราะโชคลาภต่าง ๆ นี้เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญและการกวาดเข้าก็จะทำให้โชค เหล่านั้นยังอยู่กับเรา (ดังนั้นปีหน้าต้องทำการเก็บกวาดก่อนวันตรุษจีนนะครับจะได้ มีความเรียบร้อยและรับโชคเต็มที่ครับ)

ข้อ 2 ห้ามล้างห้ามซัก ...

คล้าย ๆ กับข้อแรกนะครับ การเก็บกวาดทำความสะอาดต่าง ๆ นั้นต้องมีการดำเนิน การตั้งแต่แรก ๆ เพื่อให้วันที่ 1 หรือวันเริ่มต้นของปีสามารถทำได้ตามตั้งใจ คือวันชิว อิกเป็นวันเที่ยว ถ้าจะได้ไปเที่ยวบ้านต้องเก็บ ผ้าต้องซัก สะอาดเรียบร้อยรับมงคล ดังนั้นการซัก และล้างก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้มงคลหรือโชคลาภหายไป ซึ่งบางกรณีก็จะรวมถึงห้ามสระผม ตัดผม ตัดเล็บ ซึ่งจะทำให้ศิริมงคล และโชคลาภ หายไปได้นะครับ โดยหากเราดูรวม ๆ แล้วทั้ง 2 ข้อนั้นเป็นการเตือนไว้ล่วงหน้าเพื่อ ให้ปรับพฤติกรรมก่อน คือ ทำความสะอาดทั้งร่างกายตัวเอง ดูแลให้สวยงาม และทำให้ร้านและที่อยู่อาศัยน่าอยู่ พอวันปีใหม่ก็จะมีความแจ่มใส สดชื่นเพื่อต้อนรับ สิ่งที่ดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ข้อ 3 ใส่เสื้อผ้าสีสดใส ไม่ใส่สีมืด ๆ หรือสีดำ ...

ในการเริ่มต้น ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเบิกบาน หรือสดชื่น โอกาสในการทำให้เรามี ความสุขทั้งวันก็จะมี และการใส่เสื้อผ้าที่มีสีสดใจก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรา แจ่มใสได้อีกด้วย คือใส่เสื้อผ้าสวยงาม สดใส และทำให้สดชื่นได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เสื้อ ผ้าที่ใหม่เสมอไป แต่ก็เป็นการดูแลให้สะอาดเรียบร้อยสดใสก็ได้นะครับ

ข้อ 4 ห้ามบ่นห้ามด่า ...

ถ้าเราสามารถเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่อ และสดใสแล้วนั้น การห้ามบ่นหรือด่าก็เชื่อ ว่า หากเราบ่นหรือด่าในวันแรกขอปีแล้ว ปีนี้ทั้งปีเราคงต้องบ่นหรือด่าตลอดทั้งปี เรา คงไม่อย่าเป็นคนที่ต้องบ่น หรือโดยตำหนิทั้งปีใช่ไหมครับ ดังนั้นการห้ามบ่นหรือด่า ก็เป็นหนึ่งในการทำให้ทั้งเราและคนที่เจอเราในวันนี้ไม่ต้องมีจิตใจที่ไม่สบายไปทั้งปี นะครับ

ข้อ 5 ห้ามทำของแตก ห้ามใช้ของมีคม ...

การเริ่มต้นที่ดีไม่อยากให้มีความกังวล หรือไม่สบายใจ การห้ามใช้ของมีคมเพื่อให้ลด โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุของการใช้ของมีคม การห้ามทำของแตกก็เพื่อให้เกิดการ ระมัดระวังมากขึ้นในการทำกิจกรรมใด ๆ ระหว่างวัน หรือโดยในเจตนาที่ต้องการไม่ ให้เกิดเรื่องไม่ดี และต้องการให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้

ข้อ 6 ห้ามร้องไห้ ...

ข้อ 7 ห้ามให้ยืมเงิน ...

ด้วยความเชื่อเรื่องสิริมงคลนั้นการเริ่มต้นวันก็ต้องเริ่มต้นด้วยดี และไม่ต้องมีกังวล ถ้าเราให้ยืมเงินเราก็จะไม่มั่นใจว่าเราจะได้คืนหรือเปล่า และบางทีจะตอบปฏิเสธก็ ไม่ง่าย ดังนี้ในวันแรกวันนี้ถ้าใครมาขอยืมเงินก็สามารถบอกได้ว่า ... วันตรุษจีนเค้า บอกไว้ว่า ... ห้ามให้ยืมเงินนะครับ

โดยสรุปครับ วันนี้ทำอะไรก็ตามขอให้ทำให้เกิดความสบายใจ ไม่เบียดเบียนคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา การกระทำ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามและการห้ามต่าง ๆ นัันส่วนใหญ่ ก็เพื่อให้เกิดการป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย และต้องการให้โชคลาภและสิริมงคล มาสู่ตนและครอบครัว การเริ่มต้นวัน ปี หรือการดำเนินกิจการหรือชีวิตของเรานั้น หากเราเริ่มด้วยความสดชื่น สดใส และเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วนั้น ความสำเร็จก็จะมีมากว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำ

วันนี้ขอให้ทุกท่านที่สดใส ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเจตนาดี ๆ พูดกันดี ๆ เฮง เฮง และประสบผลสำเร็จในทุก ๆ ด้านที่ตั้งใจทำครับ ... เฮง เฮง เฮง นะครับ