7 วัน 14 วัน หรือกี่วันดี

7 วัน 14 วัน หรือกี่วันดี

สวัสดีครับในช่วงนี้มีหลายคนสอบถามว่าเศรษฐกิจปีนี้จบปลายปีจะเป็นอย่างไร

และในส่วนของปีหน้านั้นเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร การประมาณการ GDP ของปีหน้า เราอาจจะเห็นการโตของ GDP ไม่น้อยกว่า 4% ในปี 2558 นี้

ในคราวนี้ ผมลองตั้งข้อสังเกตดูในส่วนของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจใน แต่ละประเทศดู ซึ่งหากเราดูประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนนั้น มีการพัฒนาการที่แตกต่าง กันในหลาย ๆ ด้าน สำหรับประเทศไทยสินทรัพย์และทรัพยากรด้านทุนที่มากกว่า ประเทศอื่น ๆ อาทิ ถนน การขนส่ง หรือ วัตถุดิบต่าง ๆ และเครื่องมือที่สามารถทำให้ ผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้ แต่ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ นั้นในหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่เรา ระบุว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เราอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้นั้น ต้นเหตุของการไม่สามารถแข่งขันได้นั้นอาจจะมาด้วยกันหลายสาเหตุ

ในช่วงปีที่แล้วที่ผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศตุรกี ซึ่งในระหว่างปีนั้นในประเทศ ไทยได้มีการมองอุตสาหกรรมหลาย ๆ อุตสาหกรรมว่ามีแนวโน้มของอุตสาหกรรม ไม่ค่อยดีนัก อาทิ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์? ซึ่งในขณะที่ในหลาย ๆ ประเทศมองว่า การแข่งขันในการผลิตชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นนั้น และคิดค่าแรง ค่าออกแบบ ค่าต่าง ๆ รวมกัน การผลิตที่ดำเนินการในประเทศไทยนั้นอาจจะมีค่าการผลิตที่สูงกว่าประเทศ อื่นๆ

ซึ่งในกรณีประเทศตุรกีนั้น ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีการผลิตและจำหน่ายสินค้า เฟอร์นิเจอร์ปริมาณที่ลดลง แต่สำหรับประเทศตุรกีนั้นกลับมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและ สามารถขยายตลาดในยุโรปได้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งหากเราพิจารณาปัจจัยหลายปัจจัยที่ เป็นองค์ประกอบในการสามารถในการแข่งขันนั้นมีด้วยกันหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่คนมักจะอ้างถึงคือ ค่าแรง และคุณภาพของแรงงาน

ผมเลยลองสอบถามจากผู้ประกอบการหลาย ๆ คน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดย่อย ซึ่งหากเราเอากรณีตัวอย่าง คือ สมมติว่าเราท่านทั้ง หลายมีความต้องการในการย้ายเข้าไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโด ทั้งที่ซื้อเองหรือเช่าก็ตาม และมีความต้องการในการตบแต่งที่อยู่ซึ่งอาจจะต้องการโต๊ะ ที่มีขนาดไม่เหมือนกับที่มีขายตามร้านทั่วไปที่มีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ต้องเริ่มต้น ด้วยการออกแบบ และไปติดต่อที่ร้านที่ทำโต๊ะ

ไปร้านไหนดี ... การหาที่ ๆ สามารถทำสินค้าที่เป็นไปตามความต้องการของเราใน ปริมาณที่ไม่มากนั้นไม่ง่าย ผมลองไปติดต่อร้านหลาย ๆ ร้านในการทำเฟอร์นิเจอร์ดู ซึ่งหาร้านที่ทำเฟอร์นิเจอร์ตามสั่งไม่ง่าย หรือหากพบก็จะมีราคาในการดำเนินการ ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ในหลาย ๆ ด้านหากเราผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและมีการสั่งซื้อสินค้า ที่เป็นแบบมาตรฐานและแบบที่ต้องมีการผลิตใหม่นั้น คำตอบที่ผมมักจะได้รับในการได้มาซึ่งสินค้าซึ่งกว่า 80% จะบอกว่าต้องรอตั้งแต่สั่งจนทำเสร็จประมาณ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์

14 วันหรือ2 สัปดาห์ มาจากไหน และทำไมถึงเป็น 14 วัน และถ้าไม่ใช่ 14 วัน จะมีผลอย่างไร

จำนวนวันไม่ว่าจะกี่วันนั้น คร่าว ๆ หากเราดูว่าเราเป็นผู้บริโภค ซึ่งเราอยู่ในประเทศ ไทย และมีการสั่งสินค้าและได้รับคำตอบว่าต้องรอการผลิตสินค้า หรือการประกอบ สินค้าก่อน (ลองดูนะครับ ในการสั่งผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ผมลองสั่งสินค้าหลาย ๆ ประเภทดู ผมได้รับเวลาที่ต้องรอสินค้าโดยประมาณที่ 14 วัน เลยทำให้ เลข 14 เป็นตัวเลขอ้างอิงของผม) ซึ่งหากตัวเลข 14 วันเป็นตัวเลขมาตรฐานของการรอสินค้า ที่มีการ custom made หรือ มีการสั่งเพิ่มเติมนั้น คงต้องถามคำถามหลัก ๆ 2 คำถาม

คำถามแรก : ตัวเลข 14 วันนี้เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผมลองสั่งสินค้าชนิดเดียวกันจาก ต่างประเทศ (ประเทศที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง คือจากประเทศจีน) ซึ่งตัวเลขที่ผมได้ จากการลองสั่งทำแบบแม่พิมพ์ที่ต้องมีการดำเนินการโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ CNC ซึ่งทดลองสอบถามกับผู้ให้บริการบางรายในไทย ระยะเวลาในการดำเนินการ โดยประมาณ คือ สองสัปดาห์และลองติดต่อกับบริษัทแห่งหนึ่งที่เคยซื้อสินค้ากันอยู่ทางบริษัทแห่งนั้นได้ประสานงานกับคู่ค้าและให้การประมาณการว่าสามารถดำเนินการทำแบบพิมพ์ที่เราต้องการได้ภายใน 3 วัน

นอกจากตัวอย่างที่ได้ทดลองสอบถามดูแล้วนั้น การผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์อาจจะเป็น อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ หากเราได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะที่ ประเทศจีนนั้น เราจะเห็นคลังสินค้าที่จะเป็นวัตถุดิบที่มีทั้งความหลากหลาย และ ปริมาณ ที่มากกว่าแหล่งหลาย ๆ แหล่งที่เรามีในประเทศไทย ซึ่งการบริหารจัดการ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อไปประกอบ สามารถทำ สินค้าได้เร็วขึ้นและราคาไม่แพง ประหยัดทั้งค่าแรง เวลา และค่าจัดการ ในการทำให้วัตถุดิบพร้อมใช้

คำถามที่สอง : กี่วันดี 7 วันดีหรือเปล่า ในด้านระยะเวลานั้น ความท้าทายคือ หากเราแข่งขันกันเองในประเทศไทย และทุกคนให้บริการ หรือ ดำเนินการโดย ใช้ระยะเวลาประมาณเดียวกันก็แข่งกันด้วยฝีมือ หรือรูปแบบ แต่หากมีระยะเวลา ที่คนอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ ให้บริการด้วยนั้น คนที่ทำได้เร็วกว่าก็ย่อมได้เปรียบ และอาจจะสามารถกำหนดราคาที่สูงกว่าได้ เพราะคนที่ซื้อสินค้าอาจจะมีความต้อง การในการใช้สินค้า นอกจากนี้การขนส่งระหว่างประเทศและการปรับเพดาน ภาษีหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ทำให้การส่งมอบสินค้าที่ดำเนินการทางอากาศนั้นรวมเวลา ผลิตและขนส่งด้วยนั้นยังอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าการผลิตในประเทศเสียอีก

โดยสรุปนั้น การแข่งขันหรือความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในประเทศจะเป็นอย่างไรนั้น หากเราดูให้ลึกลงไปถึงเหตุและการทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้นั้นจะ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การปรับตัวในด้านการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมในการ นำเสนอและใช้งานนั้น เวลากลับเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นตัวชี้วัดว่าลูกค้าจะใช้หรือ ซื้อสินค้าของเราหรือไม่ หากเราสามารถพัฒนาทำให้เวลาที่ใช้น้อยลง บริหารจัดการ วัตถุดิบให้ดี ราคาสินค้าอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ลูกค้าจะต่อรอง เพราะเราสามารถส่งมอบสินค้าได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ เสียอีก ... 7 หรือ14 วัน เราเลือกเองครับ