คุณสมบัติ "5 ต้อง 10 ไม่" สำหรับสมาชิกสปช.

คุณสมบัติ "5 ต้อง 10 ไม่" สำหรับสมาชิกสปช.

สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่หลายคนฝากความหวังไว้กำลังจะเกิดนั้น ไม่มีใครรู้ว่ากฎเกณฑ์การคัดเลือกสปช.ของคสช.

จะเป็นยังไง เห็นบอกแต่ว่าต้องมีความรู้ ความสามารถ กระจายทุกกลุ่ม เอาละ นั่นเป็นเรื่องของคสช. แต่เมื่อฟังกฎเหล็ก 10 ประการของประธานาธิบดีเจ๋อหมิน ของจีนและฟังคุณธรรม 12 ประการของนายกฯประยุทธ์ ของไทย แล้ว ไหนๆ คนไทยจำนวนมากฝากความหวังกับสปช.ว่าจะไม่เป็น “ไก่ในเล้า” แล้ว แม้จะได้สปช.ที่คสช.จะเลือกมาจะตรงตามสเปคที่คสช. ต้องการแล้วก็ตาม ผมยังหวังว่าสปช. ควรมีคุณสมบัติที่ต้องมีที่ผมขอเรียกว่า “5 ต้อง 10 ไม่”

“5 ต้อง” มีดังนี้

 1. ต้องรับฟังความเห็นต่างจากประชาชนทุกฝ่าย

 2. ต้องมองเห็นแก่ประโยชน์ของคนรุ่นหลังมากกว่าคนรุ่นนี้

 3. ต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

 4. ต้องกล้าคิดนอกกรอบสังคมไทย

 5. ต้องเปิดเผยและมีเป้าหมายชัดเจน

ส่วน “10 ไม่” คือ

 1. ไม่โกง

 2. ไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องในอนาคต

 3. ไม่รับเลี้ยงแสดงความยินดี (เพื่อจะได้ไม่เป็นบุญเป็นคุณในอนาคตอันใกล้)

 4. ไม่เดินทางไปดูงานการปฏิรูปในต่างประเทศ

 5. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง (จะปฏิรูปพลังงาน แต่มีตำแหน่งหรือถือหุ้นในบริษัทพลังงาน เป็นต้น)

 6. ไม่มีการขัดกันของผลประโยชน์ โดยไม่ต้องยกข้ออ้างกฎหมาย

 7. ไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะสมาชิกสปช.หรือในฐานะใด

 8. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นคนที่แสดงความคิดเห็นแตกต่าง

 9. ไม่กลัวอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์

 10. ไม่ติดยึดกับกฎระเบียบราชการหรือความคิดเก่าๆ ที่อะไรๆ ก็อ้างกฎหมายแบบศรีธนญชัย

 คงไม่ต้องบรรยายแต่ละข้อว่าทำไมถึงต้องมีคุณสมบัติ “5 ต้อง 10 ไม่” แต่ก็พอจะ ยกตัวอย่าง “ต้องแรก”

 คือต้องรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากประชาชนทุกฝ่ายพร้อมจะออกไปกินไปนอนรับฟังความเห็นประชาชนและไม่ว่าคุณจะเป็นดอกเตอร์ทางกฎหมาย ศาสตราจารย์ อดีตปลัดกระทรวงหรือพลโทพลเอก หากเข้ามาเป็นสปช.ต้องเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากประชาชนทุกฝ่ายไม่แสดงอาการรำคาญ

 ส่วนเรื่องไม่แรกคือ “ไม่โกง” นั้น หากสปช.จะคิดจะปฏิรูปเพื่อหาวิธีการจะกำจัดคอร์รัปชัน คุณสมบัติข้อแรกของคนที่จะคิดวิธีการกำจัดคอร์รัปชันก็คือคนนั้นต้องไม่โกงเสียเองหรือการที่ต้องไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะสมาชิกสปช.หรือในฐานะใดนั้นก็เพราะต้องตระหนักว่าการเป็นสมาชิกสปช.นั่นไม่ได้เป็นเพื่อแค่เป็นเกียรติยศของตนเองหรือของวงศ์ตระกูล แต่ต้องทำงานหนัก เสียสละและหวังผลสำเร็จของประเทศชาติเท่านั้น

 ผมเองเคยออกความเห็นหลายครั้งว่าขอทั้งคนกล้าและคนดีมาเป็นสมาชิกสปช. หากคสช.จะเลือกสปช.โดยยึดถือเอาความเป็นข้าราชการระดับสูง อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คนดัง คนเด่น มีชื่อเสียงในสังคมไทย ผมก็ยังสงสัยว่าหลายปีผ่านมาท่านเหล่านั้นไปทำอะไรกันอยู่ ถึงจะมากระตือรือร้นสนใจที่จะปฏิรูปประเทศไทยใน พ.ศ.นี้

ผมจึงเห็นว่าคสช.น่าจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ ที่คิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ในระดับสากลและกล้าที่จะปฏิรูปเข้ามาเป็นสปช.ซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่า อย่างน้อยขอสักครึ่งของจำนวนสปช.ก็ยังดี