อะไรๆ ก็ "ดิจิทัล"

อะไรๆ ก็ "ดิจิทัล"

"ดิจิทัล อีโคโนมี่" คือ หนึ่งในหลายๆ เรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ดำริขึ้น แน่นอนว่าถ้าพูดถึง "ดิจิทัล" ในยุคนี้

คนในสังคม Get ได้ไม่ยาก เพราะเดี๋ยวนี้ อะไรๆ รอบๆ ตัวก็เป็นดิจิทัลไปแล้ว คนไทยใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันเกลื่อนเมือง เช็คความเคลื่อนไหวรอบตัว รอบโลก ซื้อสินค้า จ่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต แค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ก็จัดการงานทุกอย่างในชีวิตได้ง่ายขึ้น .... เหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันง่ายๆ ในสังคมยุคปัจจุบัน

แต่ "ดิจิทัล" ไม่ใช่แค่มุมการใช้ชีวิตประจำวันของคนเพียงเท่านั้น เพราะมี "รายละเอียด" ที่มาก และซับซ้อน โดยเฉพาะการนำมาบูรณาการร่วมกับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศ ที่ต้องมีบทบาทพัฒนาต่อยอดความเป็น "ดิจิทัล" ให้สามารถผลักดันระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมไปในทิศทางที่ดี และสร้างประโยชน์ให้ประเทศ รวมถึงมีส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ประเทศไทย ให้ดูเป็นประเทศที่ "ไม่ out" เมื่อเทียบกับอารยประเทศ

ที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คงรับรู้บทบาทหน้าที่ตรงนี้ดี (หรือเปล่า?) เพราะเมื่อเปิดไปดูหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงไอซีที ที่มีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลแล้ว มีหน่วยงานอยู่ไม่น้อย ถามว่า หน่วยงานเหล่านี้ทำอะไรในช่วงที่ผ่านมา ....

จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับไอที เทคโนโลยี .....จัดประกวดแข่งขันนักพัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชัน.... สำรวจคนใช้อินเทอร์เน็ต-โซเชียล ในไทย กลุ่มไหนใช้มาก ใช่น้อย ฯลฯ......

ก็เห็นทำกันอยู่แค่นี้ ไม่มีการต่อยอด บูรณาการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาอย่างชัดเจน ว่าเห็นความสำคัญของดิจิทัลที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ

กระทรวงไอซีที ยังเป็นกระทรวงที่เปลี่ยนตัว รมว.ถี่มาก ถึงมากที่สุด งานการ โครงการต่างๆ ก็ไม่ต่อเนื่อง ข้าราชการในสังกัดกระทรวงไอซีที ที่มีความรู้ ความสามารถไปอยู่ซอกไหน หลืบไหนกันหมด ผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงไอซีทีแค่ "ปิดเว็บ" ??? และรวมถึงการผลักดัน อุ้มชู 2 รัฐวิสาหกิจ ทีโอที และแคท จนลืมไปว่า ไอซีที ไม่ได้มีแค่การปิดเว็บ และดูแลทีโอที กสท เท่านั้น แต่ยังมีภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ภาคบริการ อะไรต่างๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันกับไอซีที

มูลค่าไอซีทีของประเทศที่มีมหาศาลเป็นแสนๆ ล้านบาท ลองเคยคิดคำนวณไหมว่า มันเป็นตัวเลขที่ต่างประเทศเก็บเงินเหล่านี้เข้ากระเป๋าแบกกลับประเทศเขาไปเท่าไร คนไทย ประเทศไทยเหลืออยู่เท่าไร แผนแม่บทไอซีทีก็มี ตั้งเป้าว่า ต้องขึ้นเป็นอันดับนั้น นี้ ถามจริงๆ บรรลุผลตามแผนแม่บทบ้างหรือยัง??

ดิจิทัล อีโคโนมี่ ไม่ใช่เพิ่งเกิดในรัฐบาลชุดนี้ แต่เป็นประเด็นที่พูดกันมานานมากแล้ว จนกระทั่งวันนี้ในต่างประเทศ และประเทศใกล้ๆ ไทย เขาพูดถึงยุค post digital (เหมือนยุค post PC) กันแล้วว่า หลังจากดิจิทัลแล้ว จะอย่างไรต่อไป ประเทศเหล่านั้นจนถึงวันนี้เขามีสินทรัพย์ (asset) ด้านดิจิทัลอยู่มากมายที่พร้อมจะบูรณาการ พร้อมจะต่อยอดไปยังระบบใหญ่เชิงมหภาคได้ไม่ยาก

กลับมาที่ประเทศไทย การยกประเด็นดิจิทัล อีโคโนมี่ ขึ้นมาอีกครั้ง จะด้วยต้องให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานไหน อย่างไร จะปรับ หรือจะยุบ จะดึง หรือจะรีแบรนด์อะไรนั้น ก็ขอให้ทำอย่างจริงจัง โปร่งใส ชัดเจน และ เป็นรูปธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้คุ้มค่า ใช่เพียงพูดถึง หรือเปลี่ยนชื่อกระทรวงให้ดูทันสมัย แต่ไส้ใน "กลวง" มีก็เหมือนไม่มีเช่นเดิมๆ ที่ผ่านมา

เพราะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีนั้น "ช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว"