สร้างทีมทำนวัตกรรม

สร้างทีมทำนวัตกรรม

รูปแบบของการสร้างทีมนั้นไม่ตายตัว แต่ในอุดมคติผมอยากเห็นทีมทำงานประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น

พักหลังมาผมมีความสนใจที่ลงลึกไปในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงานสำหรับการทำนวัตกรรมมาก เพราะคิดว่า ท้ายที่สุดแล้วถ้าหากจะให้ยั่งยืน บริษัทก็จะต้องมีทีมทำงานหลายๆ ทีม ที่แบ่งกันไปทำนวัตกรรมโดยอิสระของตัวเอง ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามไอเดียที่สนใจ

รูปแบบของการสร้างทีมนั้น ไม่ตายตัวครับ อันที่จริงจะว่าไปก็แทบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ผมเลยลองพัฒนาโมเดลของการสร้างทีมนวัตกรรมออกมา ปรากฏว่า ในอุดมคติของผม ผมอยากเห็นทีมทำงานประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ สัก 5 ฟังก์ชั่น

เริ่มจากแน่นอนที่ หัวหน้าทีม (1) จากนั้น ก็ควรจะมีคนมาทำหน้าที่ ค้นคว้าวิจัย (2) ดูแลเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (3) พิจารณาแง่มุมการตลาด (4) ดูเรื่องการเงิน/ผลตอบแทน (5)

ทั้งนี้ ไม่ได้แปลว่า ทีมจะต้องมี 5 คนครับ เพราะว่า คนบางคนอาจทำงานได้ในหลายหน้าที่ด้วยกัน เช่น คนที่มีความรู้เรื่องการวางแผนการตลาด อาจสามารถดูเรื่องการเงินได้ด้วยระดับหนึ่ง ดังนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคนครบห้าคน

ถามว่า อย่างน้อยที่สุดทีมงานทำนวัตกรรมควรจะมีสักกี่คนถึงจะดี?

ผมตอบได้ว่า อย่างน้อยก็คือ 2 คนขึ้นไป แล้วทำไมทำคนเดียวไม่ได้ คำตอบก็คือ ทำคนเดียวได้ครับ ถ้าไม่ได้ทำงานในบริษัทหรือในองค์กร คือ ทำนวัตกรรมของตัวเอง เพราะถ้าหากว่าจะทำนวัตกรรมเพื่อตอบสนององค์กรแล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะทำงานกันเป็นทีม เรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียว แต่เป็นเรื่องของพวกเราที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จ

ถามต่อว่า มากที่สุดควรเป็นเท่าไหร่?

อันนี้ ผมคิดว่าถ้าหากโครงการนวัตกรรมนั้นไม่ใหญ่จนเกินไปนัก คือ มีมูลค่าการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือมากกว่านี้บวกได้อีกไม่เกิน 500,000 บาท ก็น่าจะต้องการบุคลากรสักประมาณไม่เกิน 7 คนมาช่วยกันทำงานเป็นทีม

แต่ถ้าหากว่าโครงการใหญ่กว่านี้แล้ว การพิจารณาต้องรอบคอบมากขึ้น การกำหนดโครงสร้างทีมอย่างเดียวอาจไม่พอ ยังอาจจะต้องมีรูปแบบของคณะทำงาน หรือคณะกรรมการมาคอยกำกับดูแลด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าเป็นโครงการนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นแล้ว จำนวนคนในทีมอาจแปรผันได้อย่างมาก เนื่องจากหัวใจสำคัญอยู่ที่เทคโนโลยี ดังนั้น บุคลากรที่อาจเป็นนักวิจัยในบริษัทเพียงคนเดียว ถ้าหากว่าเขาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญขึ้นมาได้ในระดับที่ก้าวหน้ามาก (สำหรับองค์กร) ก็อาจเริ่มต้นนวัตกรรมจากคนเพียงคนเดียวก่อนได้ โดยขั้นของการสร้างต้นแบบหรือพัฒนาสินค้าใหม่ บริการใหม่ อาจค่อยๆ เพิ่มลูกทีมเข้าไป พร้อมกับจัดระบบการบริหารจัดการโครงการที่ดี เพื่อการควบคุมประสิทธิภาพของการทำนวัตกรรม

ประการสำคัญคือ ต่อให้มีทีมงานที่ดี และต่อให้มีนวัตกรรมที่ดี ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้สำเร็จได้ เพราะการจะประสบความสำเร็จได้ต้องพิสูจน์กันในตลาด และตลาดนั้นเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เข้าใจได้ยาก แต่ไม่ใช่ว่าไม่สามารถเล็งเห็นผลได้อย่างสิ้นเชิง

ปัญหาคือ สมมติฐานของเราวันนี้ มันอาจแปรเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ลงมือทำโครงการนวัตกรรมวันนี้ ย่อมเล็งเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างหนึ่ง จากมุมมองของวันนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลเท่าที่มีในวันนี้

ต่อมาสถานการณ์ปรับเปลี่ยน สมมติฐานเราย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การจะไปพยายามคาดการณ์ให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น อาจจะเสียเวลาเปล่าได้ สิ่งที่ควรมุ่งเป้าคือ การพยายามทำระบบบริหารจัดการทีมงานนวัตกรรมที่ดี ต้องมีแรงจูงใจที่มากพอเพื่อกระตุ้นให้ทีมงานสร้างสรรค์ ผลักดัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากปราศจากระบบที่ดี เราย่อมไม่อาจเล็งเห็นผลใดๆ ได้เลย

ผมมีข้อแนะนำ ซึ่งได้ไปลองใช้มาในหลายบริษัท ก็พบว่า ใช้งานได้ในชั้นต้นดีทีเดียวครับ พนักงานก็ชอบเพราะมันทำให้เขาเห็นบทบาทหน้าที่ว่า คนในทีมควรทำอะไรบ้าง และจะแบ่งภาระงานกันให้เหมาะสมอย่างไร ส่วนมากผมใช้เวลาเพียงครึ่งวันสำหรับการเวิร์คช้อปเพื่อให้พนักงานในทีมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน

ผมมักจะเริ่มจากการใช้กระดาษเพียงหนึ่งแผ่น แล้วให้แต่ละทีมเขียนบนหัวกระดาษเป็นชื่อโครงการ หรืออาจจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า หรือชื่อของบริการใหม่ที่เราต้องการจะนำเสนอ อันมีที่มาจากไอเดียของคนร่วมทีมนั่นเอง

จากนั้นให้ไล่ชื่อของสมาชิกที่จะมาร่วมทีมกันทำงาน ตามหน้าที่ที่จะมอบหมายระหว่างกัน โดยมีการตั้งชื่อให้แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่

คุณอำนาจ คนนี้เป็นคนที่ทำหน้าที่ควบคุมภาพรวมโครงการ กำหนดแก่น/คอนเซ็ปส์/แนวทาง ไม่ให้หลุดจากวัตถุประสงค์กลุ่ม รวมถึงอาจเป็นผู้นำเสนอโครงการด้วย ซึ่งก็คือ หัวหน้าทีมนั่นเอง

คุณปัญญา คนนี้เป็นเสมือนฝ่ายเสนาธิการของทีมงาน มีหน้าที่ในการหาข้อมูล ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมของทีม คนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง แต่ควรที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก่ง สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

คุณลิขิต คนนี้ผมเพิ่มเข้ามา เพราะปกติเวลาทำเวิร์กช้อป จะต้องมีการนำเสนอ คุณลิขิตนี้ก็จะทำหน้าที่ตรงตามตัวอักษรคือ เขียน พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารกระดาษเปล่า หรือทำสไลด์นำเสนอในคอมพิวเตอร์ก็ตาม การมอบหมายให้คนหนึ่งคนทำ จะรวดเร็วกว่ากระจายกันไปทำ

คุณวาด ชื่อนี้ก็บ่งบอกตามตัวว่า ควรเป็นคนที่มีหัวเชิงออกแบบเล็กน้อย มีหน้าที่ในการดูแลหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ไม่ให้มันดูเชย หรือล้าสมัยจนเกินไป คุณวาดอาจตัดแปะ ก๊อปปี้ เขียนมือ ลงสี หรือใช้โฟโตช้อปในการทำงานก็ได้ทั้งสิ้น อาจมีข้อครหาว่า ลอกของคนอื่นมาไม่กลัวละเมิดลิขสิทธิ์หรือ ทางออกคือ อย่าเผยแพร่ภายนอกสิครับ ขั้นตอนของการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องภายใน การออกแบบ เราสามารถสร้างแนวคิดจากแรงบันดาลใจในการเห็นผลงานของคนอื่นได้ ในชั้นแรกเราอาจลอกมาดื้อๆ แต่เมื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นไปเรื่อยๆ ตามกระบวนการ ก็ควรที่จะปรับปรุงหน้าตาให้เป็นของใหม่ ที่เราเป็นผู้พัฒนาด้วยตัวเองแทน ค่อยๆ ทำได้ เพราะบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้มีนักออกแบบในองค์กรหรอกครับ เอาพนักงานธรรมดามาออกแบบ จะคาดหวังผลงานเด่นคงยาก ต้องค่อยๆ ปรับไป

คุณพาณิชย์ คนนี้ทำหน้าที่พิจารณาแง่มุมการตลาดเป็นสำคัญ คู่แข่งมีอะไร เราจะท้าทายได้อย่างไร

คนสุดท้าย คุณกำไร คนนี้จะพิจารณาแง่มุมการเงิน/การลงทุน/ผลตอบแทน/โอกาสเติบโต จึงเป็นคนที่จะลงลึกเรื่องตัวเลขต่างๆ หน่อย ถ้าหาคนมาทำได้จริงจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ ตัวเลขทางการเงินของโครงการก็อาจจะขาดความหนักแน่นไปบ้าง ต้องยอมรับ

ผมคิดว่า หากเราเริ่มต้นสร้างทีมนวัตกรรมกันแบบนี้ ค่อยๆ ทำแต่ทำเรื่อยๆ แล้วติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ น่าที่จะได้ผลดีกว่าการหวังโครงการเดี่ยวแบบยิงลูกโทษเข้าประตูได้ เพราะนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องการความต่อเนื่องเป็นอย่างยิ่งครับ