'3ทหารเสือ'ในสื่อโฆษณาดิจิทัล(1)

'3ทหารเสือ'ในสื่อโฆษณาดิจิทัล(1)

สื่อโฆษณามีวิวัฒนาการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากสื่อโฆษณาด้วยการตลาดมวลชน (Mass Marketing)

ที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงไปยังผู้บริโภครายใดรายหนึ่ง เช่น สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเป็นหลัก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ชาย กลุ่มคนเมือง

จนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่สื่อโฆษณาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคแบบส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เรียกว่า สื่อโฆษณาด้วยการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Marketing) นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคแต่ละคนด้วยข้อความ เวลาและช่องทางที่แตกต่างกันได้

สื่อโฆษณาด้วยการตลาดหนึ่งต่อหนึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นสื่อโฆษณาแบบเจาะตรง (Direct Response) ที่นักการตลาดอาศัยข้อมูลของลูกค้าเชิงลึกเพื่อที่จะสื่อสารได้ถูกต้องและตรงใจลูกค้าที่สุด

ถ้าเราสามารถใช้โฆษณาแบบเจาะตรง (Direct Response) ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเข้าถึงลูกค้าผ่านอุปกรณ์โมบาย (Mobile) ได้ มันคงจะเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักการตลาดเลยทีเดียว เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทันใจและตรงใจที่สุด สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงได้ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี้ที่ลูกค้าจะถือสมาร์ทโฟนไปไหนมาไหนตลอดเวลาอยู่แล้ว

จากแบบสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐ​ โดย Forrester Research พบว่า

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะใช้งานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 68 จะใช้งานในร้านค้า กิจกรรมนอกบ้านและในรถ ร้อยละ 64 จะใช้งานในห้องนั่งเล่น ร้อยละ 63 จะใช้งานในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบ้านเพื่อน

ความปรารถนานี้ไม่ได้ไกลเกินฝัน เพราะว่าโฆษณาแบบเจาะตรงในยุคดิจิทัลสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ มันได้พิสูจน์ให้เห็นจริงๆ แล้วว่าโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรงให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงเทียบกับสื่ออื่นๆ ด้วย

จากรายงานค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ในสหรัฐ พบว่ามากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ เป็นสื่อโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรง (Direct Response Online Ads) และมากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ เป็นสื่อโฆษณาผ่านโมบาย ซึ่งตัวเลขค่าใช้จ่ายของทั้งสองนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

ดังนั้นหากไม่เข้าใจการผสมผสานกันระหว่างสื่อโฆษณาแบบเจาะตรง (Direct Response) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และโมบาย (Mobile) ก็อาจพลาดโอกาสทองของกลยุทธ์การตลาดใหม่นี้ได้

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับนิยามของ 3 ทหารเสือ นี้ก่อน

สื่อโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรง (Digital Direct Response) คือสื่อโฆษณาที่ถูกออกแบบให้ผู้บริโภคตอบสนองทันที เช่นการซื้อแอพพลิเคชั่นผ่านโมบายการซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ เป็นต้น สื่อโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรงนี้ ได้แก่ โฆษณาของ Facebook หรือ Google Display Network ที่สามารถผลักดันให้เกิดการซื้อขายออนไลน์ทันที

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือกลุ่มของข้อมูลหลายๆ กลุ่มจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะได้แก่ ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการบริโภคจากระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าเป็นต้น

โมบาย (Mobile) คืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แทบเล็ต ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของการใช้งานที่สูงขึ้นทั้งจำนวนเครื่องและการเข้าถึงเนื้อหาผ่านโมบายสูงขึ้น กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์และโมบายเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉบับหน้าเราจะมีเรียนรู้วิธีการนำ 3 ทหารเสือ นี้มาใช้งานให้ได้ประโยชน์ในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบโฆษณาออนไลน์อย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน

4