ทางสองแพร่ง"เลิกกฎอัยการศึก" เศรษฐกิจดี-บ้านเมืองวุ่นวาย?

ทางสองแพร่ง"เลิกกฎอัยการศึก" เศรษฐกิจดี-บ้านเมืองวุ่นวาย?

เสียงส่วนใหญ่ไม่แปลกใจกับรายชื่อ คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"

เพราะก่อนจะมีการประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ก็มีรายชื่อคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อยู่ก่อนแล้ว

อาจมีบ้างที่สงสัยถึงการ "เทน้ำหนัก" ให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงค่อนข้างมาก โดยดูจากรายชื่อที่มี "ทหาร 11-ตำรวจ 1 นาย" เข้ามานั่งบริหารในกระทรวงต่างๆ ในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับเหมือนยุคที่ "พลเรือน" มานั่งบริหารประเทศ

หากไล่เรียงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ "เทน้ำหนัก" เรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษ เพราะการเข้ามาบริหารประเทศของ "พล.อ.ประยุทธ์" ในครั้งนี้ มาในภาวะบ้านเมืองไม่ปกติ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานคือต้องการความเป็นเอกภาพในทุกเรื่อง จึงไม่แปลกที่จะเห็น "คณะรัฐมนตรี-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" เป็นคนใกล้ชิดและคุ้นเคยกับ "ผู้นำประเทศ"

การบริหารประเทศในสถานการณ์พิเศษ นอกจากต้องอาศัยความมีเอกภาพแล้ว ก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษในการทำงานจึงไม่แปลกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะย้ำว่า ยังไม่ประกาศยกเลิก "กฎอัยการศึก" ในระหว่างนี้

"สำหรับกฎอัยการศึกนั้น ได้มอบหมายให้ พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ ไปพิจารณาและสรุปถึงสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ เพื่อนำเสนอมายัง คสช. เพื่อพิจารณาปรับลดหรือผ่อนคลายต่อไปในอนาคต แต่ผมยืนยันว่ายังไม่ใช่ในเวลานี้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุม คณะ คสช. ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

บางคนตั้งข้อสังเกตทำไมบางกระทรวงไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแต่มี "ทหาร" ไปนั่งเป็น "เจ้ากระทรวง" เพราะกระทรวงเหล่านั้นบางครั้งหากใช้รัฐมนตรีพลเรือน อาจไม่กล้าตัดสินหากมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลหรืออำนาจ บางกระทรวงจึงต้องให้มี "ตำรวจ-ทหาร" เข้าไปบริหารเอง เพื่อรื้อ-เร่งรัดกับประเด็นปัญหาที่ตกค้างมาหลายปี

ขณะเดียวกันประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะลดความฉับไวลง เพราะต้องส่งอำนาจการตัดสินใจจากทหารไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถทำงานให้ลุล่วงไปได้ แต่ความฉับไว เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด อาจไม่เหมือนกัน

จะเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันปัญหาหลายเรื่อง ปัญหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จัดระเบียบรถตู้ - วินจักรยานยนต์รับจ้าง รัฐบาลพลเรือนที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ เพราะเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพล หรือหัวคะแนนนักการเมือง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้

ดังนั้นหากยกเลิกกฎอัยการศึก ก็เชื่อว่าปัญหาใต้ดินหลายกลุ่มที่รออยู่จะค่อยๆ เปิดหน้าออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศอีกครั้ง บรรยากาศการเมืองภายในประเทศเช่นในอดีตก็จะกลับมาอีกครั้ง

เสียงเรียกร้องจากภาคเอกชนหลายกลุ่ม อยากให้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น จึงคาดหวังว่าเมื่อยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกแล้วจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรปหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น

บางครั้งก็ต้องเลือกระหว่างเศรษฐกิจบางตัวของประเทศดีขึ้น หรือกระเตื้องขึ้นกับปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ที่อาจจะกลับมาอีกหันมาถามใจ "คนไทย" หากต้องแลกจะเลือกอะไร?