อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเริ่มชะลอตัว จะส่งผลอะไรกับประเทศไทย

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเริ่มชะลอตัว จะส่งผลอะไรกับประเทศไทย

“ทอล์คออฟเดอะทาวน์” ของช่วงเวลานี้ คือ การเริ่มชะลอตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่กำลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาคของหลากหลายประเทศมหาอำนาจ

และเป็นภาคธุรกิจที่ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากสถานการณ์โควิด-19ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

แต่ในเวลานี้กลับได้มีข่าวของการเริ่มชะลอตัว​​โดยที่ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ อาทิเช่น Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple หรือ Tesla ที่หลายบริษัทมีมูลค่า (Market Cap) ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยอีกด้วยซ้ำ

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีมูลค่าราว 20% ของ S&P 500 การชะลอตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีย่อมต้องส่งผลกระทบในระดับมหภาคอย่างแน่นอน

เพราะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัลได้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

 

แต่เมื่อย้อนกลับมาดูประเทศไทย เราอาจต้องถือว่าเราโชคดีที่จะไม่ต้องร่วมชะตากรรมเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะในทางกลับกันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องถือว่าเป็นส่วนที่เล็กมากของระบบเศรษฐกิจไทยจนเกือบที่จะไม่มีตัวตนเลยในระบบเศรษฐกิจหรือตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศ ในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของไทยหรือตลาดหลักทรัพย์กลับไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แม้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์กลับเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการดิจิทัลเข้ามาในประเทศไทยในขณะที่อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยกลับไม่มีความพร้อมที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากความต้องการสินค้าและบริการดิจิทัลที่มีมากขึ้นในประเทศ

ข้อมูลของภาครัฐที่รายงานออกมากลับสะท้อนว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลส่วนมากเป็นการนำเข้า (Import) ซึ่งส่งผลสู่การขาดดุลการค้าและเป็นผลลบต่อ GDP ของประเทศ

ดังนั้น ความโชคดีในความโชคร้ายของประเทศไทยก็คือ เราอาจได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยเกือบจะไม่มีตัวตนที่จะต้องมาได้รับผลกระทบเลย

อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นวัฏจักรทางเศรษฐกิจซึ่งก็ได้เกิดขึ้นมาหลายรอบของวัฏจักรแล้วในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

ดังนั้น อีกไม่นานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกก็จะฟื้นตัวและประเทศมหาอำนาจก็จะเริ่มมาแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งการชะลอตัวในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการพักยกเพียงชั่วคราวเท่านั้น

ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมและปรับฐานตัวเองให้สามารถมีส่วนร่วมได้ในรอบต่อไปของวัฏจักรทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี