“ลงทุนในสปป.ลาว ผลระยะยาวคือสันติภาพ”

“ลงทุนในสปป.ลาว ผลระยะยาวคือสันติภาพ”

ระยะนี้มีเสียงกล่าวขานจากสื่อมวลชนมากแหล่ง เรื่องลาวกำลังเจอวิกฤต อาจถึงขั้นเศรษฐกิจล้มพัง ไม่สามารถชำระหนี้ต่างประเทศได้ และจะมีปัญหาความมั่นคง ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างประเทศ

โดยเฉพาะเข้าไทย สินค้าราคาแพง เงินเฟ้อเกือบ 13% อัตราการแลกเปลี่ยนของเงินผันผวนน่าตกใจที่ 15,000 กีบแลกได้ 1 เหรียญสหรัฐ บริษัทนำเข้าไม่มีเงินตราต่างประเทศชำระค่าสินค้า รัฐบาลต้องรีบปรับปรุงบุคลากร ตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

สื่อมวลชนจากตะวันตกมักก็คือข่าวหนี้สินที่รัฐบาลลาวทำไว้กับต่างประเทศ (14.5พันดอลลาร์, แต่ละปีต้องชำระ 1.3 พันดอลลาร์ )โดยเฉพาะจีน (6.82พันดอลลาร์) ตำหนิที่ผู้นำลาวประมาท กู้เงินมาทำหลายโปรเจ็คทั้งที่ไม่มีความสามารถจ่ายคืนได้

และประเด็นสำคัญคือการเปิดโปงเรื่องคอรัปชั่น ว่าแก้ไม่ตก กลายเป็นวัฒนธรรมเรื้อรัง เล่นพรรคเล่นพวก หน่วยงานของรัฐทำงานไม่ได้มาตรฐาน พอเจอปัญหาโควิด ปัญหาการเงินโลก และสงครามในยูเครนซึ่งส่งผลให้น้ำมันราคาพุ่งสูง ทุกอย่างก็เตรียมจะพังครืน

เสียงวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียจากประชาชนตำหนิรัฐบาลอย่างรุนแรง ไม่เกรงกลัวอำนาจเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสต์ เรียกร้องให้ผู้นำลาวขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือโดยรีบด่วนจากไทยและเวียดนาม

ความกดดันด้านการเงินเพิ่มขึ้น Asian Development Bank ออกมาเตือนและแสดงความเป็นห่วงว่า พังแน่ หากไม่มีการปฏิรูประบบการเงิน และไม่แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินกับต่างประเทศ เช่นขอผ่อนผันลดหย่อนตัดภาระหนี้ หรือเปลี่ยนแนวทางไปขอความช่วยเหลือจาก IMF หรือ World Bank เพื่อปลดแอกจากกับดักหนี้ที่มีกับจีน (หนี้ตะวันตก ดอกเบี้ย 1% จ่ายคืนใน 28 ปี, เทียบกับหนี้จีน ดอกเบี้ย 4.5% จ่ายคืนไม่เกิน 10 ปี)

รัฐบาลลาวรีบออกมาตรการด่วนระดมเงินเข้าคลัง ด้วยการขายพันธบัตรอายุหกเดือนในอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ตั้งความหวังไว้ว่าจะขายเป็นเงินกีบเทียบมูลค่าประมาณกว่า 340,000,000 ดอลลาร์แต่มีผู้วิจารณ์หลายฝ่ายว่ารัฐบาลลาวอาจจะไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรนี้ได้

ในความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว นักลงทุนในเมืองไทยควรพิจารณาการลงทุนในลาวเป็นกรณีพิเศษ ไม่ได้หมายความว่าต้องลงทุนในการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลลาวซึ่งให้สัญญาว่าผลตอบแทนสูง หรือเข้าไปฉวยโอกาสหากินในจังหวะที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบกับเงินบาทผันผวน หรือโหนกระแสของการโฆษณาชวนเชื่อจากมหาอำนาจทางตะวันตกซึ่งใช้ลาวเป็นตัวอย่างหนึ่งเพื่อชี้ชวนให้ระแวงและกลัวจีน

ผมอยากเห็นนักลงทุนจากเมืองไทยใช้น้ำใจและคุณธรรมอันเต็มเปี่ยมช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจจริงว่าชาวลาวต้องการอะไร มีความสามารถประสานงานกับอุตสาหกรรมต่างๆในไทยและไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในลาวได้อย่างไร โดยยึดหลัก ESG Environmental, Social, and Governance อย่างเคร่งครัด

หายากมากที่จะมีสองประเทศที่มีความใกล้ชิดและความเข้าใจลึกซึ้งทั้งภาษาและวัฒนธรรม สำหรับชาวลาวกว่าเจ็ดล้านคนนั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องปรับตัวเรียนรู้อะไรใหม่ พร้อมที่จะร่วมทำงานกับไทยได้ทันที

ประชากรไทยอายุเฉลี่ยปัจจุบัน 40.1 ปีและอัตราการเกิด 1.51% ซึ่งแน่ชัดว่าแนวโน้มคือ คนแก่มากกว่าเด็ก ขาดบุคลากรทำงาน จำนวนประชากรลดลง ส่วนลาวนั้นอายุเฉลี่ยปัจจุบันยังเป็นหนุ่มสาวที่ 24.4 ปี อัตราการเกิด 2.63% นับว่าลาวจะมีประชากรเพิ่ม บุคลากรจากลาวอาจจะเป็นพลังเศรษฐกิจที่ไทยต้องพึ่งพาในอนาคต

รถไฟความเร็วสูงระหว่างจีนกับลาวที่ทำสำเร็จอย่างน่าทึ่งเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ ใช้งบประมาณน้อยมากและทำได้เสร็จครบถ้วนในเวลาอันรวดเร็ว ประเทศในตะวันตกมีศักยภาพแต่ทำไม่ได้ จีนเป็นประเทศที่ลงมือปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูง ประสบการณ์มากมายจากการทำรถไฟความเร็วสูงในประเทศและอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ รถไฟความเร็วสูงมาสิ้นสุดที่เวียงจันทน์เพื่อจุดประสงค์ชัดเจนในการต่อเชื่อมกับการรถไฟไทย และต่อไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทยทุกด้าน โดยเฉพาะทางใต้ ตะวันออกและตะวันตก

การที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันและในอนาคต จะทำรถไฟความเร็วสูงแน่ แต่จะทำอย่างรอบคอบโดยไม่ให้มีรูรั่วและเสียเปรียบต่างประเทศ และสร้างงานพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศนั้นเป็นสิ่งที่น่าชมเชย ชาวไทยมีความอดทนสูง แต่ไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสพลาดไปนาน หวังว่าการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกคือจีนซึ่งจะกลายเป็นอันดับหนึ่งในไม่กี่ปีนี้ เราจะทำได้สำเร็จราบรื่น เป็นสาธารณูปโภคคุ้มค่าต่อการลงทุน

ในระดับบุคคลหรือบริษัทระดับSME ทางไทยควรพิจารณาใช้ความเป็นมิตรภาพ นุ่มนวลและมีน้ำใจ เป็นพี่เลี้ยงให้บริษัทในลาวเรียนรู้และพัฒนาขึ้นสม่ำเสมอและพึ่งตนเองได้ การที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ให้ทุนการศึกษากับเยาวชนและข้าราชการจากลาว เข้ามาเรียนในเมืองไทยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนและทำต่อไปอย่างจริงจัง

ครอบครัวชาวลาวเป็นจำนวนมากส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศทั้งทางตะวันตก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวันและจีน บุคคลเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญมาก ในการสร้างเศรษฐกิจของลาวให้ทันมาตรฐานโลก และไทยจะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นข่าวทุกวันระหว่างมหาอำนาจทางตะวันตกกับจีน เป็นสิ่งเตือนเราว่า ไทยและลาวควรจะหาวิธีโดยเร่งด่วนแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความจริงใจ ปราศจากความระแวงใจและไม่มีการเอาเปรียบ การเมืองการปกครองของลาวกำลังปรับเปลี่ยน เสียงของเยาวชนเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีเพิ่มอำนาจการต่อรองของประชาชน ปัญหาที่ทับถมมาระเบิดพร้อมกันหากผู้บริหารประเทศเดินนโยบายผิดพลาด อาจผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้น

มหาอำนาจใกล้บ้านคือจีนและมหาอำนาจไกลเราคือตะวันตก ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ของเขาเองเป็นที่ตั้ง ไทยกับลาวเป็นพี่น้องกัน วิกฤตินี้เป็นโอกาสให้เราอุ้มชูกัน สร้างความแข็งแกร่งพึ่งตนเองให้ได้ พร้อมต้อนรับขับสู้อิทธิพลจากทุกด้าน สันติภาพเกิดขึ้นได้จากการลงทุนด้วยหัวใจครับ