ครึ่งปีหลัง 2012 เตรียมพร้อม สู่ยุค 3G และ Smart Device

ครึ่งปีหลัง 2012 เตรียมพร้อม สู่ยุค 3G และ Smart Device

ไม่ว่าจะเป็น 3G ในคลื่นเดิม หรือ 3G ที่กำลังจะมีการจัดสรรใหม่ คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า คนไทย อย่างน้อย 20% ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง

เริ่มมีความคุ้นเคยกับ 3G ผ่าน Smart Device เช่น Smartphone และ Tablet หากมิใช่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ Smartphone และ Tablet กำลังแปรเปลี่ยนมาเป็นช่องทางหลัก สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และบริการโซเชียล มีเดียที่สำคัญ เช่น Facebook หรือ Twitter
 

การจัดสรร 3G ที่จะมีขึ้นในครึ่งปีหลังของ 2012 นี้ จะขยายผล ให้ปรากฏการณ์ของ 3G และ Smart Device ต่อยอดสู่คนไทยอีก 80% ของประเทศ นั่นคือผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมือง เพราะการแข่งขันในการให้บริการและเงื่อนไขของใบอนุญาต จะส่งผลให้ 3G ต้องครอบคลุม 80% ของประชากรภายใน 4 ปี
 

ในภาพรวมของประเทศ นี่หมายถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดย 80% ของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าถึงผ่าน 3G และ Smart Device เมื่อเปรียบกับปัจจุบัน ซึ่งเข้าถึงเพียง 27% และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นหลัก ตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้น เมื่อ 80% ของประชากร สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อาจหมายถึง "การปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อ" และอีกหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นการจุดชนวนอุตสาหกรรมออนไลน์ของไทย ให้มีการลงทุนและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของ Silicon Valley อย่างที่เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศเพื่อนบ้าน
 

อย่างไรก็ดีพฤติกรรมของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ผ่าน Smartphone และ Tablet ได้มีความแตกต่างไปจากการเข้าถึงในรูปแบบเดิม ซึ่งนอกเหนือจากความนิยมการใช้บริการในรูปแบบของ App แล้ว Smart Device ยังมีระบบ Multimedia ของตัวเอง Location และกระทั่งระบบสื่อสาร ซึ่งเป็นที่มาของความสำเร็จของ WhatsApp, LINE ฯลฯ ที่อาศัยการเข้าถึง Smartphone ในการสร้างสังคมเครือข่ายของตัวเอง โดยมิต้องเริ่มจาก Web Site ที่เข้าถึงโดย Computer มาก่อน ผู้ที่จะชนะในยุคต่อไป อาจเป็นผู้เล่นที่เข้ามาในยุคของ Smart Device เลย โดยมิต้องเริ่มจาก Web Site ในระบบปัจจุบัน
 

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนี้ ได้สร้างปัญหา แม้กระทั่งกับการ IPO ของ Facebook เมื่อเกิดความกังวลถึงอนาคต ของ Facebook ที่ได้เริ่มต้นจาก Web Site มาก่อน แต่อาจสูญเสีย Position เมื่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็น Smart Device จนกระทั่งมีข่าวลือว่า Facebook ได้พยายามจะสร้าง Smartphone ของตัวเอง เพื่อรักษา Position ของตัวเองต่อไปในอนาคต
 

คงปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกัน ว่า iPhone เป็นผู้บุกเบิก Smartphone ยุคใหม่ ที่นำมาสู่การล่มสลายของระบบ Smartphone ทั้งหลาย ที่มีมาก่อนหน้า แต่ปัจจุบัน Android เป็นระบบ Smartphone ที่มียอดขายสูงสุด แม้กระทั่งในประเทศไทย ซึ่งนำตลาดโดย Samsung Galaxy ในรุ่นต่างๆ
 

นอกจากนี้ Android เป็นระบบเปิด ที่ Brand ต่างๆ เช่น Samsung, HTC, Sony ฯลฯ สามารถนำไปใช้ใน Smartphone ของตัวเอง ทำให้มีหลาย Brand แข่งกันทำการตลาด และยังสามารถทำราคาให้ต่ำ ดังจะเห็นได้จาก Smartphone ในระบบ Android ที่มีราคาต่ำกว่า 3,000 บาท ที่มาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ที่งาน Thailand International Mobile Show 2012 ได้มีการประกาศว่า ยอดขาย 80% ในงาน เป็น Smart Device ในระบบ Android
 

แต่เนื่องจาก iPhone ได้เริ่มต้นมาก่อน ปัจจุบันยังคงเป็น Platform หลักของการพัฒนา App ซึ่งจะ Launch บน iPhone ก่อน แล้วจึงพัฒนาต่อสำหรับ Android ทั้งนี้เป็นพฤติกรรมของทั่วโลก ซึ่งสังเกตได้ในประเทศไทยเช่นกัน อย่างไรก็ดีพฤติกรรมดังกล่าว กำลังจะเปลี่ยน สืบเนื่องจากตลาดที่กว้างไกลกว่าของ Android ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก
 

ยุคต่อไปที่จะเป็นปรากฏการณ์ของ 3G และ Smart Device กำลังจะทวีความเข้มข้น ในครึ่งปีหลังของ 2012 จากทั้งการจัดสรร 3G และแนวโน้มของเทคโนโลยี ที่ Smartphone และ Tablet กำลังเป็นช่องทางหลัก ซึ่งเป็นโอกาสของคนไทย อีก 80% ที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และอาจนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อ และการบุกเบิกอุตสาหกรรมออนไลน์ของไทย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
 

ความน่าตื่นเต้นและผลของการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นโอกาสใหม่ที่ไม่แพ้ยุคแรกที่ประเทศไทยเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเลย