ถึงเวลาแห่งการสร้างพลังบวก

หากยังดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยยังมีรายได้ไม่ต่างจากเดิมก็นับว่าโชคดี

ตลอดระยะกว่าหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเรารับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก และความยากลำบากที่เกิดจากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ทำให้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศใหญ่หรือประเทศเล็ก ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน เป็นคนใหญ่คนโตหรือเป็นประชาชนธรรมดา ฯลฯ ล้วนได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกัน

เพราะการระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้คร่าชีวิตคนอย่างไม่เลือกหน้า เมื่อการระบาดเริ่มควบคุมได้ยากขึ้นเราก็ได้ยินข่าวการสูญเสียคนใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตาม

การที่เรายังคงมีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้จึงถือเป็นความโชคดีประการที่หนึ่ง เพราะการที่ยังไม่ติดเชื้อ นั่นหมายความว่าเราลดโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคระบาดครั้งนี้ได้สูงมาก เพราะในประเทศไทยการกระจายวัคซีนเริ่มดำเนินการจนน่าจะครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ได้ในระยะเวลาไม่นานนับจากนี้

และยิ่งหากเรายังดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยยังมีรายได้ไม่ต่างจากเดิมมากนักก็นับว่าโชคดีเป็นทวีคูณเพราะรอบข้างเราจะเห็นแต่ข่าวเชิงลบเช่นการปิดตัวของกิจการต่างๆ การลดชั่วโมงทำงาน การเลิกจ้าง ฯลฯ เพราะธุรกิจหลายๆ ประเภทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ไม่สำคัญว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเพียงใด หรือเป็นบริษัทที่มั่นคงแค่ไหน เพราะเมื่อคนทั่วโลกไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาได้ก็ย่อมส่งผลถึงความอยู่รอดของบริษัททันที ซึ่งเราจะเห็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ

มาถึงวันนี้วิกฤติลุกลามไปยังอุตสาหกรรมอื่นมากมาย จนเราเห็นข่าวการล้มละลายหรือปิดตัวลงของบริษัทต่างๆ รวมถึงในบ้านเราเองที่แม้ทุกวันนี้จะไม่มีการล็อคดาวน์แต่ร้านรวงต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าก็ยังเงียบเหงา รวมไปถึงสายการบินแห่งชาติของเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะหาทางออกได้ไหม

การยังมีงานทำและมีรายได้อยู่แม้จะถูกผลกระทบต้องปรับลดเงินเดือนไปบ้าง หรือแม้แต่การต้องเปลี่ยนสถานะการทำงานเป็นรายวันหรืองานชั่วคราวก็ตาม ยังถือว่าโชคดีกว่าหลายๆ คนที่ไม่มีทางเลือกมากนัก

วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นมักทำให้สังคมโดยส่วนรวมหดหู่ เพราะภาพรวมที่เกิดขึ้นมันทำให้ทุกอย่างดูย่ำแย่ไปเสียหมด จริงอยู่ว่าอาจมีบางคน บางธุรกิจ หรือบางอุตสาหกรรมที่ได้อานิสงส์จากโรคระบาดในครั้งนี้ เช่นเครื่องมือแพทย์หรือบริการขนส่ง แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ไม่อาจทำให้สังคมโดยรวมมีประกายความหวังขึ้นมาได้

การกระตุ้นตัวเองด้วยพลังเชิงบวกจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกวันนี้ เพราะคนที่ท้อแท้สิ้นหวัง คนที่สูญเสียงาน หรือสูญเสียคนรักไปเพราะโรคร้าย จำเป็นต้องมีกำลังใจเพื่อลุกขึ้นสู้ เพื่อดิ้นรนหาทางเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปให้ได้ เพราะอย่างน้อยเราก็ยังไม่ติดเชื้อ ไม่ป่วยไข้ หากรักษาตัวเองดีพอ ระมัดระวังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหลาย รวมถึงการลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน ก็น่าจะรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและทำงานหาเลี้ยงชีวิตต่อไปได้

ในขณะที่คนอื่นที่โชคดียิ่งกว่า คือยังคงอยู่รอดปลอดภัยไม่เจ็บป่วยใดๆ และยังมีรายได้ต่อเนื่องเพราะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ต้องตระหนักว่าเรายังมีความโชคดีภายใต้สถานการณ์อันเลวร้าย และนี่คือโอกาสดีที่สุดที่เราจะได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความโชคดีนี้ให้กับผู้คนรอบข้างที่เขาได้รับผลกระทบมากกว่าเรา

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่ผ่านมาเราจึงเห็นน้ำใจไมตรีจากคนจำนวนมากที่หยิบยื่นให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารแจกจ่ายให้ชุมชนต่างๆ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงการร่วมบริจาคสบทบหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดไทย หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในวิกฤติการณ์เช่นนี้

ใครก็ตามตระหนักถึงความโชคดีของตัวเองที่ยังอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาแสดงพลังของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เพราะเราไม่อาจอยู่บ้านอย่างสุขสบายได้เพียงลำพังหากเพื่อนบ้านรอบข้างเดือดร้อน

การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน จึงเป็นการสร้างพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมและจะผลักดันให้ทุกคนมีพลังในการก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน