พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ดูบทความทั้งหมด

ประธานสถาบันไทยพัฒน์ : คอลัมน์ Sustainpreneur : Email : [email protected]

27 กุมภาพันธ์ 2564
207

6 ทิศทาง CSR ปี 2564

รากฏการณ์โควิด จะเป็นภัยคุกคามต่อการทำธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้สร้างช่องทางใหม่แก่ธุรกิจในหลายสาขา

ดูบทความทั้งหมดของ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

แชร์ข่าว :