6 ทิศทาง CSR ปี 2564

6 ทิศทาง CSR ปี 2564

รากฏการณ์โควิด จะเป็นภัยคุกคามต่อการทำธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้สร้างช่องทางใหม่แก่ธุรกิจในหลายสาขา