รักษ์โลก : Low Carbon Society

ดูบทความทั้งหมด

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)

24 ธันวาคม 2563
252

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สไตล์คนรักษ์โลก

การดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกคนต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19

หากพูดถึงการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกคนต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งทำให้ระบบออนไลน์ได้แผ่วงกว้างถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น  

การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งของผู้บริโภค ที่ปรับเปลี่ยนแทนการเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งจำหน่ายสินค้ามากขึ้น  ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการสินค้าออนไลน์เริ่มขยายตัว เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับสั่งสินค้า ธุรกิจการบริการขนส่งสินค้า โดยรวมตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดเวลาการเดินทาง และสามารถเลือกซื้อได้ 24 ชั่วโมง ทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี  ในอีกมุมหนึ่ง การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงจากการเดินทางไปยังสถานที่จำหน่ายสินค้า ส่งผลให้ปัญหามลพิษอากาศลดลง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการเดินทาง 

ในทางกลับกันสินค้าออนไลน์มักมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนา เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย และแยกกันมาเป็นชิ้นๆ หรือเพิ่มวัสดุอำนวยความสะดวกที่เกินความจำเป็นมาสู่มือผู้บริโภค จึงทำให้ปริมาณขยะจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก  และในบางครั้งอาจมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการส่งผิดมา จึงเป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ต้องร่วมกันป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้น หากจะกดสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง  ก็ต้องคำนึกถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ของชิ้นนั้น ปฏิเสธที่จะกดรับสิ่งที่ไม่จำเป็นจากแอพพลิเคชั่น โดยเฉพาะการสั่งอาหารออนไลน์ที่ให้บริการช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกติดมาด้วยเสมอ 

ที่สำคัญต้องหาทางเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม นั่นคือ เลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน มอก. สินค้าที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพราะสินค้าที่ผ่านการรับรองดังกล่าวจะมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงกระบวนการจัดการหลังสิ้นสุดการใช้งาน

เราทุกคนสามารถช่วยโลกได้  เพียงคิดก่อนสั่งซื้อ หรือหาทางเลือกดำเนินชีวิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด คุณก็สามารถช่วยโลกนี้ไม่ต้องแบกรับภาระจากคุณและคนข้างเคียงได้ มาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้โลกกันเถอะ

*บทความโดย พรนภา ยะปาน ฝ่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดูบทความทั้งหมดของ รักษ์โลก : Low Carbon Society

แชร์ข่าว :
Tags: