ประธาน จิวจินดา

ดูบทความทั้งหมด

หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

8 ธันวาคม 2563
461

FDIสู่ไทยส่วนใหญ่ยังรักษาระดับการลงทุน แม้ได้รับผลกระทบโควิด

จากการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ลงทุนไทย 2563:มุมมองอนาคตลงทุนไทยในสายตาต่างชาติ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ดูบทความทั้งหมดของ ประธาน จิวจินดา

แชร์ข่าว :
Tags: