พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ดูบทความทั้งหมด

ประธานสถาบันไทยพัฒน์ : คอลัมน์ Sustainpreneur : Email : [email protected]

1 สิงหาคม 2563
2,040

บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

ความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ

ดูบทความทั้งหมดของ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

แชร์ข่าว :
Tags: