รักษ์โลก : Low Carbon Society

ดูบทความทั้งหมด

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)

11 มิถุนายน 2563
834

สินค้าที่เป็นมิตร (กับสิ่งแวดล้อม) ในชีวิตประจำวัน

จะดีสักแค่ไหน หากการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรามีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ ล้างจาน ซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดพื้น รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน ไม่ว่ากระดาษ เครื่องเขียน น้ำยาลบคำผิด เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ลองหันมาเลือกใช้สินค้าที่มี ฉลากเขียวซึ่งให้การรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าทั่วไป

อย่างกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ที่ได้การรับรองฉลากเขียว จะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ลดการตกค้างในแหล่งน้ำ ไม่ระคายเคืองผิว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ จึงช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียด้วย

เครื่องใช้ในสำนักงานที่ได้รับการรับรอง เช่น เครื่องเรือนเหล็ก มีการใช้สีเคลือบที่ไม่เป็นอันตราย ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ สาร VOC และโลหะหนัก เครื่องเขียน มีการใช้น้ำหมึกหรือสีที่ปลอดสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก น้ำยาลบคำผิด ก็จะไม่มีสารเป็นพิษ เช่น สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน และไม่มีสารที่ระคายเคืองต่อสุขภาพ

ส่วนผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เช่น กระดาษอนามัย กระดาษพิมพ์และเขียน ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงลดการตัดต้นไม้ และปลอดภัยจากสารอันตราย เช่น สารฟอกเยื่อ สารกันเชื้อรา โลหะหนัก เป็นต้น รวมทั้งโรงงานผู้ผลิต​ยังมีการควบคุมปริมาณการใช้น้ำและไฟในกระบวนการผลิตอีกด้วย

คราวนี้มาดูกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กันว่าหากได้รับการรับรองฉลากเขียว จะมีความน่าสนใจอย่างไร

  • เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นประหยัดไฟ ไม่มีเสียงรบกวน ใช้สารก่อความเย็นที่ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และปลอดสารโลหะหนัก
  • เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร ต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการ reduces reuse recycle ทั้งประหยัดไฟ ไม่มีเสียงรบกวน และควบคุมการปล่อยมลพิษได้แก่ ฝุ่น (Dust), โอโซน (Ozone), สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด (TVOC), สไตรีน (Styrene) และเบนซีน (Benzene) ในขณะใช้งานให้ไม่เป็นอันตราย​ต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังใช้ตลับหมึกและหมึกที่ปลอดสารอันตราย และโรงงานผู้ผลิตยังมีการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ ช่วยลดการทิ้งของเสียหรือกำจัดไม่ถูกต้องด้วย
  • หลอดแอลอีดีประหยัดพลังงาน ทำจากชิ้นส่วนพลาสติกที่ปลอดสารโลหะหนัก และควบคุมปริมาณสารฮาโลเจนไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

เมื่อรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้ว การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าครั้งต่อไปคงจะง่ายขึ้น เพราะสินค้าที่มีฉลากเขียวรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ย่อมเป็นมิตรกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้เสมอ

[ ตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากเขียว ดูเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html ]

โดย... 

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต

ฝ่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ดูบทความทั้งหมดของ รักษ์โลก : Low Carbon Society

แชร์ข่าว :
Tags: