‘เอ็ดเทค’ มิติใหม่ จุดเปลี่ยน การศึกษาในอนาคต

‘เอ็ดเทค’ มิติใหม่ จุดเปลี่ยน การศึกษาในอนาคต

มิติของการนำเทคโนโลยีการศึกษา Educational Technology หรือ เอ็ดเทค (EdTech) มาใช้กับระบบการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงสถานการ