รักแผ่นดิน

ดูบทความทั้งหมด

คนไท

26 มีนาคม 2563
1,213

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่ยาวิเศษปราบโควิด!

การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจเด็ดขาดในการสกัดกั้นหรือยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด

ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต มนุษย์ และเศรษฐกิจ จนพังพินาศ จนนำไปสู่การตัดสินใจใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 26 มี.ค.2563 โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ 1 เดือน เป็นเบื้องต้น และมีการจัดโครงสร้างศูนย์คณะกรรมการ ศอฉ.โควิด-19 ใหม่ ที่มีนายกฯ เป็นประธานและกรรมการอื่นอีก 5 คน ที่ดึงอำนาจจากกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานอื่นมารวมศูนย์ที่ ศูนย์บริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน”(ศอฉ.)

 หลายคนรวมทั้งรัฐบาลอาจมองว่า นี่คือ “ยาวิเศษ ในการจัดการยับยั้งการแพร่โควิด-19 ได้ เพราะมีอำนาจเบ็ดเสร็จ 6 อย่าง คือ ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด-ห้ามมิให้มีการชุมนุมในสถานที่ใดแล้วแต่จะกำหนด-ห้ามเสนอข่าว อันทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือบิดเบือนข่าวสาร-ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ ตามที่จะกำหนด-ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด และมีอำนาจสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ใดก็ได้

 ดูอำนาจแล้วเหมือนล้นฟ้า น่าจะแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ แต่เอาเข้าจริงไม่ใช่! การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งหมด อยู่ที่ จิตสำนึกและ ความร่วมมือ ของประชาชนคนไทยทุกคน ที่ต้องตระหนักในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากเพื่อตัวเองแล้ว ยังเป็นไปเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติได้

 เลิกด่ากัน เลิกโทษกัน เลิกชิงดีชิงเด่น ชิงอำนาจ เลิกเอาแต่ความสุขส่วนตน หันมามีวินัย ทำตามคำแนะนำของแพทย์และทางการ ที่ทุ่มเทสรรพกำลัง ปกป้องคนไทย และประเทศไทยเถิด

 “ยาวิเศษที่จะป้องกัน-ยับยั้ง โควิด-19 แท้จริงคือ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมหาใช่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่อย่างใด เพราะแม้จะมีอำนาจตามกฎหมายสั่งการ หรือบังคับอย่างไร หากไร้ซึ่ง จิตสำนึกแล้ว คนคนนั้นก็ย่อมหาทางฝ่าฝืน หรือแหกกฎในการสร้างปัญหาให้สังคมได้

 ลองดู เราใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากี่ปีแล้ว ยังแก้ปัญหาความรุนแรงไม่ได้ เพราะเราไม่มี “สำนึก”ในความเป็นชาติร่วมกัน จึงก่อความรุนแรงหรือร่วมมือกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกแผ่นดิน สร้างความปั่นป่วนเรื่อยมา

 ดังนั้น จิตสำนึกจึงสำคัญกว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขอคนไทยทุกคนจงมี สำนึกรับผิดชอบแล้วเราจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

ดูบทความทั้งหมดของ รักแผ่นดิน

แชร์ข่าว :
Tags: