รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

ดูบทความทั้งหมด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอลัมนิสต์ประจำ "มองมุมใหม่"

29 ตุลาคม 2562
1,363

ท่านเป็นคนยุค Phygital หรือไม่?

Phygital เกิดจากการนำ Physical มารวมกับ Digital จะพบคำว่า Phygital มากหน่อยในแวดวงทางด้านการตลาด ด้านค้าปลีก

หรือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยนัยยะคือการผสมผสานระหว่าง กายภาพที่จับต้องได้ กับ ดิจิทัล เช่น ถ้าเป็นคำว่า Phygital experience ก็จะหมายถึงการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านทั้งช่องทางกายภาพที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ ผสมผสานกับช่องทางด้านดิจิทัล

Phygital นั้นไม่ได้อยู่เฉพาะโลกการตลาดหรือค้าปลีกเพียงอย่างเดียว เกือบทุกวงการหรือทุกวิชาชีพ สามารถนำหลักการเรื่องของ Phygital มาปรับใช้ได้ เช่น Phygital bank ที่เป็นการนำประสบการณ์ธนาคารดิจิทัล มานำเสนอให้กับลูกค้าผ่านทั้งช่องทางธนาคารแบบปกติ (เช่น การให้บริการที่สาขา) และ ผ่านช่องทางดิจิทัล หรือ Phygital learning ที่เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งการเรียนแบบดั้งเดิมผ่านตัวบุคคลและการเรียนผ่านทางช่องทางดิจิทัล

Phygital เป็นแนวคิดที่นิยมกันมากขึ้นในช่วงหลัง ก็เนื่องจาก Phygital เป็นการผสมผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งโลกกายภาพที่จะสัมผัสได้และได้รับประสบการณ์จริงๆ กับโลกดิจิทัลที่นำไปสู่ทั้งความสะดวก รวดเร็ว และประสบการณ์ที่แปลกใหม่

ผลสืบเนื่องคือ มักเข้าใจว่า Phygital generations ก็คือคนรุ่นใหม่ที่สามารถผสมผสานและอยู่ในโลก off-line และ online ได้อย่างลงตัว มีผู้เปรียบเปรยไว้ว่าคนยุคใหม่ที่เป็น Phygital generations นั้นจะมีความสามารถพิเศษที่จะดำรงตนอยู่ทั้งในโลกดิจิทัลและโลกกายภาพไปได้อย่างพร้อมๆ กัน ลองนึกภาพเด็กรุ่นใหม่ที่ก้มหน้าอยู่กับมือถือและโลกสังคมออนไลน์ตลอดเวลา แต่ขณะเดียวกันก็ยังสามารถพูดจาโต้ตอบกับบุคคลอื่นได้โดยไม่สะดุดหรือติดขัด

อย่างไรก็ดีจะพบว่าแท้จริงแล้วคนที่จะเรียกว่าเป็น Phygital generations นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นคน Gen Y หรือ Gen Z เท่านั้น ในประเทศไทยเราจะเห็นคนกลุ่มที่เป็นรุ่น Baby Boomer และ Gen X จำนวนมากที่ถ้าไม่ดูจากหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว พฤติกรรมต่างๆ ก็ไม่ต่างจาก Phygital generations ที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแต่อย่างใด

ถ้าอยากจะรู้ว่าตนเองเป็นคนยุค Phygital หรือไม่ (โดยไม่สนใจอายุจริง) ลองดูว่าท่านมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเข้าข่ายกรณีต่างๆ เหล่านี้หรือไม่?

- ท่านมีความสนุกและสุขกับการเลือกซื้อของในห้างสรรพสินค้าแต่ขณะเดียวกันก็มีความคล่องแคล่วในการใช้แอพพลิเคชั่นของทางห้างเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ อีกทั้งจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ จนมีพัสดุมากองส่งที่บ้านท่านเป็นประจำ

- ท่านชอบเม้าผ่านทางไลน์กับเพื่อนฝูงแต่เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าพิมพ์โต้ตอบได้ไม่ทันใจ ก็จะเปลี่ยนมาเป็นไลน์คอล

- ทุกๆ เช้าท่านจะอัพเดทและเสพติดดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านทางโลกสังคมออนไลน์ แต่ขณะเดียวกันก็ยังหยิบหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารไปอ่านเป็นเพื่อนในห้องน้ำ

- ท่านชอบที่จะนั่งฟังอาจารย์หรือวิทยากรมาพูดบรรยายความรู้ให้ฟัง แต่ขณะเดียวกัน ท่านก็เปิดเน็ตเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่วิทยากรบรรยายไปด้วย

- ท่านชอบที่จะนัดเม้ามอยกับเพื่อนๆ ของท่านตามร้านอาหาร แต่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการพูดคุยนั้น ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ใช้แอพหาร้านอาหาร เข้าไปอ่านรีวิวเกี่ยวกับร้านอาหาร ใช้โปรแกรมแผนที่เพื่อเดินทางไปร้านอาหาร เมื่อไปถึงแล้วก็ใช้แอพหาว่าอาหารอะไรเป็นที่นิยม และเมื่อกลับแล้วก็ยังเม้ากันต่อผ่านทางไลน์กลุ่ม

จริงๆ จะเห็นว่าพฤติกรรมข้างต้นทั้งหมดคือพฤติกรรมของคนจำนวนมากในปัจจุบัน ดังนั้นถึงได้มีความเห็นว่า Phygital นั้นไม่ได้จำเป็นต้องหมายถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ คนที่สามารถผสมผสานระหว่างโลกกายภาพจริงๆ กับ โลกดิจิทัลได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนยุค Phygital ได้ทั้งสิ้น ทำให้เกิดข้อสังเกตต่อไปว่าแล้วองค์กรต่างๆ สามารถสร้าง Phygital experience ให้กับทั้งลูกค้าแและพนักงานของตนเองได้ดีแค่ไหน?

 

ดูบทความทั้งหมดของ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

แชร์ข่าว :
Tags: