ประชา บูรพาวิถี

ดูบทความทั้งหมด

ชุมทางบางนา

18 ตุลาคม 2562
7,185

“เจ้าคุณเกษม” กรรมการ มส. ความหวังกลุ่มใด?

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “กรรมการมหาเถรสมาคม” (มส.)

จำนวน 20 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย 10 รูป ฝ่ายธรรมยุต 10 รูป

ส่องดูรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหมด มีกรรมการ มส.เดิม 10 รูป ยังอยู่ในตำแหน่ง และที่หลุดไป ก็คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่งอาพาธหนัก

กรรมการ มส.ทั้ง 20 รูป เป็นพระสงฆ์อยู่ในเมือง สมณศักดิ์ต่ำสุดคือ “ชั้นธรรม” และบางรูปเป็น “เจ้าอาวาส” ไม่มีตำแหน่งทางปกครอง ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของ มส. ที่ไม่จำกัดเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่ มีสมณศักดิ์ชั้นเทพ ชั้่นธรรมเท่านั้น

พระรูปหนึ่งในกรรมการ มส.ชุดนี้ ที่สื่อสายชาวพุทธให้ความสนใจคือ พระธรรมกิตติเมธี” (เกษม สญฺญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร รักษาการเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)

ในหมู่นักเคลื่อนไหวชาวพุทธ จะรู้จักพระธรรมกิตติเมธีในนาม “เจ้าคุณเกษม” ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ศพศ.)

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย องค์กรของคณะสงฆ์ไทย ที่เคยขับเคลื่อนปกป้องพระพุทธศาสนาในประเด็นร้อนๆหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องการปกป้องวัดพระธรรมกาย

“เจ้าคุณเกษม” ก่อร่างสร้างศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ มาตั้งแต่ปี 2544 โดยก่อนหน้านั้น ได้รวบรวมกำลังจากพระนักศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย“ (มมร.) และ ”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย“ (มจร.) เคลื่อนไหวเรียกร้องให้บรรจุคำว่า ”พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

ปกติ เจ้าคุณเกษมทำหน้าที่ฝ่ายบุ๋น ไม่ได้ออกหน้าขึ้นเวทีจับไมค์ เพราะมีผู้ทำหน้าที่ฝ่ายบู๊อยู่แล้ว คือ มหาโชว์และ เจ้าคุณประสาร

พระมหาโชว์ หรือ พระสุธีวีรบัณฑิต. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ และรองประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ

ถ้ายังจำกันได้ ช่วงปรากฏการณ์คนเสื้อแดง “พระมหาโชว์” เดินสายขึ้นเวที นปช. เวทีแดงอิสระ จนมีเอฟซีเสื้อแดงจำนวนมาก แต่หลังรัฐประหาร 2557 พระมหาโชว์ลดบทบาทลง และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

พระมหาโชว์ หรือพระสุธีวีรบัณฑิต. ถอยกลับไปช่วยงานด้านการศึกษาที่ มจร. การพูดจาก็ไม่มีดีกรีความร้อนแรงเหมือนในอดีต

เช่นเดียวกับ เจ้าคุณประสาร หรือพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย มจร. (วังน้อย) ที่ถอยกลับที่ตั้งเดิม ลดบทบาทการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าว "เจ้าคุณเกษม" เป็นกรรมการ มส. "กรณ์ มีดี“ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า ชาวพุทธเริ่มมีความหวังขึ้นมา ที่จะต่อสู้กับภัยพระพุทธศาสนา

คล้ายจะต้อนรับกรรมการ มส.ชุดใหม่ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 “องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ” จัดระดมคนไทยพุทธ มารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในงานชื่อ “แผ่นดินไทย แผ่นดินพุทธ”

เจ้าคุณเกษม ความหวังใหม่ของเครือข่ายชาวพุทธจะว่าอย่างไร?

 

ดูบทความทั้งหมดของ ประชา บูรพาวิถี

แชร์ข่าว :
Tags: