กมลวรรณ จินตรัตน์

ดูบทความทั้งหมด

นักเขียนและนักสื่อสารผู้สนใจประเด็นทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ

23 สิงหาคม 2562
824

“ASEAN Business Awards2019” เฟ้นหา SMEs อาเซียนศักยภาพสากล

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเร็วๆ นี้ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Business Advisory Council :ASEAN-BAC Thailand)

ซึ่งเป็นประธานอาเซียนภาคเอกชน ได้ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ASEAN Business Awards 2019” หรือABA 2019ขึ้นเพื่อมุ่งเชิดชู สนับสนุนบริษัทอาเซียนที่มีความโดดเด่น ที่มีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมไปกับการส่งเสริมSMEsในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งเถือเป็นกลไกในสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย.2562 เป็นส่วนหนึ่งของงานASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS)โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN-BIS 2008 ระหว่างวันที่2-3 พ.ย.2562ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยไพรัช บูรพชัยศรีรองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการASEAN Business Awards (ABA) 2019 เปิดเผยว่า การจัดงาน ABA 2019มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งยกย่องเชิดชูบริษัทอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ พร้อมไปกับการส่งเสริมSMEsในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งถือเป็นกลไกในสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โดยจะมอบรางวัล "the Most Admired ASEAN Enterprise"ให้แก่บริษัทที่ถือกำเนิดในอาเซียน (home-grown ASEAN companies) และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SMEs)ที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การค้าในระดับสากลและเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของอาเซียนให้เจริญเติบโต

ทั้งนี้ รางวัลABA 2019แบ่งออกเป็นรางวัลที่เปิดรับสมัครเข้าประกวด รวม9ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 1. 17 Priority Integration Sectors (Agri-Based, ICT, Aviation, Infrastructure, Automotive, Logistics, Electronics, Retail, Energy, Rubber-Based, Finance, Textiles, Fisheries, Tourism, Food & Beverage, Wood-Based, Healthcare)2. SME Excellence (Corporate Social Responsibility (CSR), Employment, Growth, Innovation) 3. Family Business4. Young Entrepreneur5. Sustainable Social Enterprise 6. Green Enterprise7. Startup and IDE (Innovation Driven Entrepreneur)8. Skill Developmentและ9. Women Entrepreneur

ทั้ง 9 สาขารางวัลนี้ จะแบ่งกฎเกณฑ์ การตัดสินออกเป็น 2 ระดับ คือ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ (Large Company)และขนาดกลาง-ย่อม (SMEs) โดยคุณสมบัติของบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นอาเซียนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินกิจการในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ โดยดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีใบรับรองสถานะทางการเงิน 3 ปีขึ้นไป

ส่วนคุณสมบัติของบริษัทSMEsจะเหมือนกับบริษัทขนาดใหญ่ คือจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นอาเซียนไม่น้อยกว่า 40 % ดำเนินกิจการในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่า 2 แต่จะมีส่วนที่ต่างกันคือ บริษัทSMEsจะต้องดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีใบรับรองสถานะทางการเงิน 2 ปีขึ้นไป

สำหรับคณะกรรมการตัดสิน ABA (Panel of Judges)นั้น ประกอบด้วยผู้แทนทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศ ประเทศละ1ท่าน สำหรับกรรมการจากประเทศไทยในปี2019คือสุรพล เพชรวรากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี

สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ABA 2019 ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือSMEsสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ฝ่ายประสานงานABA)โทร.02 697 6855และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่31ส.ค.2562นี้ค่ะ

 

ดูบทความทั้งหมดของ กมลวรรณ จินตรัตน์

แชร์ข่าว :
Tags: