การตลาดยุคใหม่ และสังคมดิจิตัล

การตลาดยุคใหม่ และสังคมดิจิตัล

หลักการพื้นฐานของการตลาด คือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในเวลาที่เขาต้องการ