ดร.บวร ปภัสราทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคอลัมน์ "ก้าวไกล วิสัยทัศน์"

15 เมษายน 2562
1,023

อาการที่ทำให้หาข้อยุติไม่ได้สักที

ถ้าทำงานด้วยกันแล้วคุยกันไม่ได้ การงานจะไปคนละทางกับที่ตั้งอกตั้งใจกันไว้ ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของบางคน

แต่กลายเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในมุมมองจากบางคน การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิผลช่วยยืนยันศักยภาพขององค์กรนั้นในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แค่คุยกันเองยังไม่รู้เรื่อง จะไปหวังอะไรกับสารพัดอย่างที่วาดฝันกันไว้

คนเรามีธรรมชาติที่จะพยายามพูดคุยสื่อสารระหว่างกันและกันอยู่แล้ว มีตรรกะ มีโต้แย้งกัน มีรับฟังกันเสมอ เพียงแต่มีบางคนบางกลุ่ม ที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติดั่งเดิมของคนเราที่มีมาแต่เดิม จึงต้องรู้ให้ได้ว่าอาการผิดปกติเหล่านี้มีอะไรบ้าง และจะรับมือความไม่ปกตินี้อย่างไร จึงจะไม่เสียหายกับการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งในบรรดาความผิดปกติทั้งหลายนั้น อาการที่น่าเป็นกังวลมากที่สุด คือ อาการสื่อสารที่หาดีไม่ได้ หาร้ายเจอตลอด ท่านพูดขึ้นมาครั้งใด บรรยายสารพัดข้อเสียได้ตลอด หาดีไม่ได้เลย จึงยากเย็นมากที่จะหาข้อยุติว่าจะไปกันทางไหน อย่างไร เพราะไม่ว่าจะพยายามยุติทางไหน ท่านยกข้อเสียได้ทั้งหมด ทางแก้คือต้องรับฟังสารพัดแย่ที่ท่านบรรยายโวหารมา แล้วย้อนให้ท่านเสนอว่า ถ้าที่เราเสนอไปนั้น ย่ำแย่สารพัด ท่านช่วยคิดหน่อยเถอะว่าจะไปทางไหน อย่างไร ถึงจะดี ซึ่งพบว่าแปดในสิบคนที่ออกอาการนี้ ไม่มีคำตอบ คือด่าได้ แต่คิดทางออกให้ไม่ได้ หนทางยุติจึงมีทางเดียว คือให้ทนฟังที่ท่านด่าไปจนครบถ้วน แต่ยุติไปอย่างที่ดูไว้แล้วมีปัญหาน้อยที่สุด ไม่ว่าท่านจะยกสารพัดข้อเสียขึ้นมามากน้อยเพียงใด

ที่ยากพอกันคือ วาทะบ้าอำนาจ ต้องเชื่อฉันเท่านั้น ใครโต้แย้งจะถูกหรือผิด ล้วนเป็นภัยต่อความมั่นคงขององค์กร ทำตามคำพูดของฉันเท่านั้นที่จะรักษาองค์กรไว้ได้ต่อไป ถ้าบังเอิญไม่ใช่นายใหญ่ แต่ชอบออกอาการวาทะบ้าอำนาจ ให้ลองหาคนกลุ่ม สื่อสารครั้งใดหาที่ดีไม่ได้ มาร่วมหารือสักหน่อย เดี๋ยวจะเจอสารพัดข้อเสียจากวิธีการที่ท่านที่มีวาทะบ้าอำนาจว่าไว้ เจอแล้วให้บอกว่าเมื่อที่ท่านเสนอมายังมีที่ไม่ดีให้บางคนเห็น ก็ไม่สามารถเลือกทางที่ท่านเสนอได้ทั้งหมด แต่จะรับไว้เป็นส่วนหนึ่งในข้อยุติที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน ขอเพียงแค่อย่าทำให้คนที่มีวาทะบ้าอำนาจรู้สึกเสียหน้าก็พอแล้ว

อีกอาการหนึ่งที่ทำให้หาข้อยุติได้ช้าคือ อาการรู้ไปหมดทุกเรื่อง จะยุติไปทางไหน ท่านเติมเต็มได้ตลอด ไม่มีทางไหนเลยที่ท่านยอมรับข้อยุติโดยไม่เติมเต็ม ซึ่งที่ท่านพยายามเติมเต็มมานั้น บ่อยครั้งที่เลยเถิดเกินความจำเป็นไปมากมาย ทำให้กลายเป็นขี่ช้างไปจับไส้เดือน ซึ่งทั้งยากเย็น ทั้งแพงเกินกว่าที่ควร ขอให้เปิดโอกาสให้ท่านได้เสนอเติมเต็มสารพัด เพื่อแสดงความเป็นพหูสูตให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพรรคพวก แล้วบอกว่าจะพิจารณาต่อยอดในเฟสต่อไปข้างหน้า ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าท่านจะจดจำได้ว่าเคยเสนอให้ทำอะไรบ้าง เพราะท่านจำไม่ไหว จากการที่ท่านรู้หมดทุกเรื่อง เติมเต็มทุกเรื่อง ท่านเติมเก่งแต่แน่นอนว่าจำทุกเรื่องที่ท่านเติมไม่ได้แน่ๆ

อีกอาการหนึ่งคือ อาการยุติไปแล้วในการประชุม แต่ไม่ยุติในวงนินทา ท่านเอาข้อยุติไปนินทาได้สารพัดนอกที่ประชุม ทำให้ดูประหนึ่งว่า ข้อยุตินั้นได้มาอย่างไม่รอบคอบ หรือมีวาระซ่อนเร้น ซึ่งตอนประชุมกันก็นั่งเงียบกริบ ทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งที่รับฟังถ้อยคำนินทาแล้วมโนตามไปด้วยอย่างเป็นตุเป็นตะ ทำงานต่อไปด้วยข้อสงสัยสารพัดที่มโนจากคำนินทานั้น การงานเลยไม่เดินหน้าไปด้วยดีเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นได้ยินใครนินทาอะไร ก็พยายามชี้แจงสักหน่อย นินทาเมื่อใด ชี้แจงเมื่อนั้น ไม่ต้องหาพิธีที่เป็นทางการ นินทาอะไรมาฉันชี้แจงความจริงได้หมด ทุกที่ทุกเวลา

ไม่มีที่ไหนในโลกที่ไม่มีอาการผิดปกติเหล่านี้ มีได้แค่โชคดีที่อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับตัวผู้บริหารเท่านั้น

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26