ดร.บวร ปภัสราทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำคอลัมน์ "ก้าวไกล วิสัยทัศน์"

10 ธันวาคม 2561
2,691

อย่าให้ที่เห็นไม่เหมือนกับที่พูด

ถ้าไม่อยากลำบากโดยไม่จำเป็น พึงหลีกเลี่ยงการกำหนดกลยุทธ์ที่มาจากความไม่เก่ง หรือมาจากความเสียเปรียบของเรา

 เพราะความได้เปรียบ และความเก่งที่เราโดดเด่น ทำให้เราเห็นโอกาสข้างหน้าได้ชัดเจนกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่เก่งเท่าเรา หรือเสียเปรียบเรา ซึ่งความได้เปรียบอย่างหนึ่งคือ ความเชื่อถือของผู้คนต่อตัวเรา ถ้าคนเชื่อถือตัวเราอย่างจริงใจ โอกาสที่เชิญชวนให้ทำงานใด หรือชวนไปทางไหนย่อมง่ายกว่าคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือที่ใกล้ตัวเรามากๆ คือเชื่อถือฝีมือ หรือเชื่อว่าเราเก่ง เราซื่อสัตย์ เราตรงไปตรงมา เป็นความเชื่อถือที่เกิดจากตัวตนของเราเอง จึงสร้างได้ง่าย พร้อมกับทำลายได้ง่ายเช่นเดียวกัน

ความเก่ง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในตัวเรา เหมือนกับพลังงานศักย์ที่สะสมไว้ในตัวเรา เป็นเรี่ยวแรงที่ตัวเรามีอยู่ แต่พลังงานศักย์จะปรากฏให้คนอื่นต่อเมื่อถูกแปลงไปเป็นพลังงานจลน์ เรี่ยวแรงที่แฝงอยู่ในตัวเรา จะปรากฎให้คนอื่นได้เห็นต่อเมื่อเราออกแรงวิ่ง ถ้าวิ่งเร็ววิ่งไกลได้แค่ไหน สิ่งที่ปรากฎให้คนอื่นเห็นคือความเก่งของเราในการวิ่ง ความสูงของเรา จะปรากฎเป็นความได้เปรียบต่อเมื่อเราลงแข่งขันบาสเกตบอล แต่เราไปเล่นหมากเก็บ ย่อมไม่มีใครเชื่อว่าเราได้เปรียบในการแข่งขันหมากเก็บ ความเก่งในตัวเรา คนจะเห็นได้จากการกระทำของเรา ไม่ใช่แค่ฟังเราบอกว่าเราเก่งอะไร ฟังเราพูดว่าได้เปรียบในเรื่องใด ถ้าอยากให้คนเชื่อถือว่าเราเก่ง เราได้เปรียบ ในเรื่องใด ก็ต้องทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ใช้ความเก่ง หรือความได้เปรียบ ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

ถ้าเราแสดงให้เห็นกันชัดๆ ได้ว่า เราเก่งจริงตามที่เราพูด ความน่าเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นตามมา การงานที่ทำน่าจะง่ายกว่าที่กระทำโดยคนที่ผู้คนขาดความเชื่อถือ ถ้าที่พูดไว้กับที่กระทำให้ได้เห็น ต่างกันไปคนละทิศคนละทาง ความน่าเชื่อถือจะหดหายไปในทันที และแก้ไขให้กลับคืนมาได้ไม่ง่ายนัก ถ้าบอกว่าเราเก่งเรื่องการทำตามกฎหมาย แต่ปรากฎต่อหน้าต่อตาผู้คนว่า เราไปขี่มอเตอร์ไซด์ในที่สาธารณะโดยไม่ใส่หมวกกันน็อค ที่พูดก็ต่างจากที่เห็นคือเห็นเราละเมิดกฎหมาย ถ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้เก่งเขียนโปรแกรม แต่ที่เห็นคือต้องไปเชิญคนอื่นมาอบรมการเขียนโปรแกรมให้อาจารย์ทั้งคณะ ใครจะเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนี้เก่งสอนคนให้เขียนโปรแกรมได้จริง 

ดังนั้น ทุกครั้งที่ท่านสื่อสารบอกกล่าวความเก่งของท่านให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการงานของท่าน ขอให้ตระหนักไว้ให้ดีว่า ต้องไม่ทำอะไรที่ดูเหมือนขัดแยังกับที่เราสื่อสารออกไป คิดให้มากขึ้นอีกนิดก่อนจะกระทำเรื่องใดว่า เรื่องนั้นมีโอกาสหรือไม่ที่จะทำให้คนอื่นคิดไปในทางตรงข้ามกับที่เราบอกกล่าวคนอื่นไว้ บอกว่าเราเป็นองค์กรที่ตรงไปตรงมา ทำทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ที่คนเห็นคือบางเรื่องดองไว้เป็นปี บางเรื่องสามเดือนก็เสร็จแล้ว อย่าทำให้ที่เห็นจริง ไม่เหมือนกับที่บอกเล่าเอาไว้ จงบอกกล่าวความเก่ง เฉพาะที่ท่านเชื่อว่าท่านทำให้คนอื่นเห็นได้เท่านั้น

บางท่านบอกว่าฉันทำตามที่ฉันบอกแล้ว ทำไมคนอื่นยังมาว่าที่ฉันพูดไว้ไม่เหมือนกับที่ฉันกำลังทำจริง แสดงว่ามีปัญหาในการรับฟัง เราอาจปิดหูปิดตาเลือกรับฟังเฉพาะความเห็นที่เราอยากฟัง เรากรองความจริงทิ้งไป เหลือไว้แต่ความไม่จริงที่ตรงใจเราเท่านั้น อาการนี้มักเกิดกับคนใหญ่คนโต ที่มีคนหน้าห้องคอยกรองเรื่องไม่ถูกใจคนใหญ่คนโตออกไปหมด เหลือไว้แต่อะไรดีๆ เท่านั้น คนใหญ่คนโตบอกว่า เราเก่งเรื่องเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ แต่ตอนฉายสไลด์แนะนำระบบอัตโนมัติกลับเป็นภาพคนหนุ่มสาวถือฆ้อน ถือสว่านไฟฟ้าแบบโบราณ ผู้คนจำนวนหนึ่งได้เห็นก็บอกว่าเทคโนโลยีอัตโนมัติสมัยใหม่อะไรกันที่ยังใช้ฆ้อนใช้สว่าน แต่ผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ตระหนัก หรือไม่ได้สังเกตโดยละเอียด อาจยกย่องว่าเป็นหนุ่มสาวที่เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่อย่างแท้จริง คนใหญ่คนโตจะได้ยินเฉพาะจากคนกลุ่มหลัง ที่พูดกับที่ได้ยินว่าผู้คนเห็นอะไร จึงสอดคล้องกัน ทั้งๆ ที่ความจริงคือเป็นไปไม่ได้ที่ฆ้อนและสว่านโบราณจะแสดงให้ใครเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติสมัยใหม่

ได้ทราบ และได้เห็นเหมือนกับที่ทราบมา ศรัทธาก็เกิด ได้ทราบแต่ไม่ได้เห็นเหมือนกับที่ทราบมา ศรัทธาย่อมสูญสิ้น

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26