รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

ดูบทความทั้งหมด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "มองมุมใหม่"

3 กรกฎาคม 2561
2,886

สิ่งที่ต้องถามก่อนทำ Transformation

ปัจจุบันคำว่า Transformation กลายเป็นคำฮิตติดปาก องค์กรจำนวนมากทั้งเอกชนและราชการ ก็ต่างมีความพยายามในการทำ Transformation กันทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าการทำ Transformation นั้นจะประสบความสำเร็จไปทุกครั้ง มีตัวเลขสถิติอย่างไม่เป็นทางการจากหลายๆ สำนักว่ามีองค์กรไม่ถึง 30% ที่ทำการ Transformation ได้สำเร็จอย่างครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้ มีปัจจัยหลากหลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ Transformation แต่ในสัปดาห์นี้ขอมุ่งเน้นในประเด็นที่ว่าก่อนที่จะเริ่มการทำ Transformation นั้นองค์กรควรจะต้องเริ่มต้นจากการถามคำถามต่างๆ เหล่านี้ก่อน

ประการแรกคือ มีความจำเป็น หรือ เหตุผลที่เพียงพอที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ Transformation หรือไม่? Transformation เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ที่จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรขององค์กรไปพอสมควร การทำ Transformation เป็นใช่สิ่งที่ทำเป็นกิจกรรมหรือเป็นเทศกาล แต่เป็นกระบวนการ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำ จึงควรจะมั่นใจว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่ชัดเจนและเพียงพอหรือไม่?

ประการที่สองคือ สิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นการทำ Transform จริงๆ หรือเป็นเพียงแค่การยกระดับ (Upgrade)? เนื่องจากผู้บริหารมักจะเข้าใจผิดว่าเพียงแค่การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานนั้นถือเป็น Transformation แล้ว แต่จริงๆ สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นเพียงแค่การยกระดับ หรือ Upgrade ในสิ่งที่องค์กรทำอยู่เท่านั้น การใช้ดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสิ่งที่องค์กรทำอยู่แล้ว โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธีการทำธุรกิจนั้น มองว่าเป็นเพียงแค่การยกระดับเท่านั้น เช่น การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายโดยเพิ่มช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนั้น โดยช่องทาง กระบวนการ และรูปแบบในการทำงานอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม สมควรจะเป็น Transformation หรือ?

ถ้าองค์กรพบว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเพียงแค่การยกระดับ แต่ไม่ใช่ Transform นั้น ก็ควรจะถามตัวต่อไปว่า แล้วในสภาวะในการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น เพียงแค่การยกระดับนั้นเพียงพอหรือไม่?

ประการที่สามคือ การ Transform ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวนำหรือเทคโนโลยีเป็นตัวนำ? Transformation ที่ดีไม่ควรจะเริ่มต้นจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะมาจากความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ทั้งกระบวนการ รูปแบบ หรือ Business Model จากนั้นค่อยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วย ถ้าดูดีๆ หลายธุรกิจที่สามารถ Transform อุตสาหกรรมนั้น ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เด่นล้ำกว่า แต่เป็นเพราะพวกเขามีรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น Uber, Grab, หรือ AirBnB

ประการสุดท้ายคือมีความชัดเจนว่าจะ Transform ไปเพื่ออะไรหรือไม่? โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการทำ Transformation ไปเพื่ออะไรและส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้นข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ประการนี้ 1) เพื่อการเติบโต 2) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 3) เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 4) เพื่อให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และ 5) เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่นำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและส่วนรวมมากขึ้น

ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ Transformation องค์กรทั้งหลายควรจะเริ่มต้นจากการตอบคำถามทั้ง 4 ประการข้างต้นก่อนนะครับ

ดูบทความทั้งหมดของ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

แชร์ข่าว :
Tags: