กรองกระแสท่องเที่ยว

ดูบทความทั้งหมด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2561
5,681

รู้จักช่องทางการตลาดออนไลน์ของจีน (1)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม SoLoMo ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของผู้บริโภค และ

การเลือกใช้ช่องทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันช่องทางออนไลน์นับเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มอิสระ (FIT) ที่มีพฤติกรรมแบบ SoLoMo ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้วิจัยโครงการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 4.0 ได้รวบรวมช่องทางที่สามารถใช้ติดต่อกับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มอิสระ โดยแบ่งเป็น 5 ช่องทาง ซึ่งผู้เขียนจะนำข้อมูลดังกล่าวมาแบ่งปันให้ผู้อ่านซึ่งเป็น FC คอลัมน์ได้รับทราบ เนื่องจากข้อมูลมีเนื้อหาค่อนข้างยาวจึงต้องแยกเป็น 3 ตอนด้วยกัน สำหรับตอนแรกจะเป็นช่องทางสังคมออนไลน์และช่องทางกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.ช่องทางสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอิสระใช้เพื่อการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ระหว่างกัน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบในบางสิ่งบางอย่างเหมือนๆ กัน ทั้งนี้ช่องทางหลักๆ ในกลุ่มสังคมออนไลน์คือ Wechat QQ Weibo Meipai ซึ่งทั้ง 4 ช่องทางถือเป็นสังคมออนไลน์คนจีนนิยมใช้มากที่สุด 4 อันดับแรก โดยแต่ละช่องทางมีลักษณะและกลุ่มผู้ใช้งานแตกต่างกันไปดังนี้

- วีแชท (微信) เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาระหว่างบุคคล และกลุ่มเพื่อน (เหมือน Line) ที่มีผู้ใช้มากกว่า 700 ล้านคนในประเทศจีน ปัจจุบันถูกใช้เป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าของบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านช่องทาง “Wechat" ที่เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเนื้อหาและรวบรวมสมาชิกผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของวีแชท

- QQ เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาระหว่างกลุ่มเพื่อน และแอพพลิเคชั่นความบันเทิง (เกม เพลง หนังสือ) ตลอดจนฟังก์ชันเพื่อสนับสนุนการอัพโหลดข้อมูลระหว่างกันขนาดใหญ่ จึงเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ถูกใช้เป็นเครื่องมือเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นในประเทศจีน นับเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 รองจาก Wechat

- เวยป๋อ (微薄) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเดียวกันกับ Facebook มีจำนวนผู้ใช้มากเป็นอันดับ 3 รองจาก Wechat และ QQ โดยกลุ่มที่นิยมใช้จะอยู่ในกลุ่มเมือง tier1 ผู้ใช้ส่วนมากเป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 20-99 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถูกใช้เป็นพื้นที่เพื่อพบปะกับดารา เน็ตไอดอล หรือถ่ายทอดรายการโทรทัศน์สั้นๆ แบบ Mobile live ในธุรกิจการท่องเที่ยวการมีเวยป๋อเปรียบเสมือนเป็นหน้าบ้านหลักให้กับธุรกิจสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อมาทำความเข้าใจในรายละเอียดการให้บริการของธุรกิจ

- เหม่ยไพ (美拍) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนังสั้นส่วนบุคคล หรือวีดิโอถ่ายทอดสด ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาติดตามชม ปัจจุบันมีเน็ตไอดอลด้านทางการท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมใช้เหม่ยไพสำหรับทำการตลาดท่องเที่ยว ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ

2.ช่องทางกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอิสระใช้เพื่อจัดซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว การเดินทาง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนซื้อหาของที่ระลึก ทั้งหมดสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมผู้ประกอบการทั้งในแบบบุคคลและนิติบุคคลเอาไว้ อย่างไรก็ดี ในแต่ละเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นประเภทของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีทั้งแบบ B2B, B2C, C2C รวมถึงแต่ละเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นก็มีวัตถุประสงค์ต่อการตอบสนองต่อการให้บริการแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของธุรกิจร้านค้าบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือลักษณะการให้บริการ เช่นถ้าเป็น เวยซัง เถาเป่า เทียนเมา จะเป็นการค้าแบบออนไลน์ ขณะที่ ต้าจ้งเตี่ยนผิง เหม่ยถวน มักเป็นสินค้าที่ซื้อขายแบบ O2O มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ คือ

- เวย์ซัง (微商) เป็นการใช้แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ได้แก่ วีแชท และ QQ มาใช้เพื่อการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Wechat องค์กร (微信公众号) และ QQ Zone (QQ 空间) เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดและการค้าทั้งในแบบ B2C และ C2C บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

- Taobao (淘宝) เป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกหาทริปท่องเที่ยวผ่านช่องทางนี้ ซึ่งมีให้บริการทั้งการจองตั๋วที่พัก การเดินทาง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

- Tmall (天猫商城) เป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกหาทริปท่องเที่ยวผ่านช่องทางนี้ ซึ่งมีให้บริการทั้งการจองตั๋วที่พัก การเดินทาง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความชำนาญในการซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น จะนิยมผ่าน Tmall เพราะสามารถติดต่อกับ Tour Agents ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

4.ต้าจ้งเตี่ยนผิง และเหม่ยถวน (大众点评+美团) (新美大) เป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนรูปแบบ O2O ประเภท Offline to Online และพัฒนามาจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Group Purchasing ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการด้านขนส่ง ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ นิยมใช้การขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ผ่าน Mobile Application

ตอนต่อไปจะอธิบายถึงช่องทางกลุ่ม Search Engine และช่องทางกลุ่ม OTA on Mobile Application ที่สำคัญของประเทศจีนค่ะ

 

ดูบทความทั้งหมดของ กรองกระแสท่องเที่ยว

แชร์ข่าว :
Tags: